Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng ngày 5/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 30 ngày

Ngày đăng: 05-02-2020
Giá vàng ngày 5/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 30 ngày

Giá vàng hôm nay 5/2/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji... Xem ngay giá vàng hôm nay 5/2/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng ngày 5/2/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 7 ngày.

Giá vàng 23/1/2020 trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng 5/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng 5/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 5/2/2020 SJC Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,340,000 15k 4,387,000 10k
05-02-2020 4,325,000 55k 4,377,000 45k
04-02-2020 4,380,000 20k 4,422,000 50k
03-02-2020 4,400,000 45k 4,472,000 25k
02-02-2020 4,445,000 4,497,000 5k
01-02-2020 4,445,000 35k 4,492,000 40k
31-01-2020 4,410,000 80k 4,452,000 75k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 SJC TP HCM và 7 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,340,000 15k 4,385,000 10k
05-02-2020 4,325,000 55k 4,375,000 45k
04-02-2020 4,380,000 20k 4,420,000 50k
03-02-2020 4,400,000 45k 4,470,000 25k
02-02-2020 4,445,000 4,495,000 5k
01-02-2020 4,445,000 35k 4,490,000 40k
31-01-2020 4,410,000 80k 4,450,000 75k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 Phú Qúy SJC và 7 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,350,000 20k 4,380,000 10k
05-02-2020 4,330,000 20k 4,370,000 60k
04-02-2020 4,350,000 60k 4,430,000 40k
03-02-2020 4,410,000 35k 4,470,000 20k
02-02-2020 4,445,000 10k 4,490,000 10k
01-02-2020 4,435,000 20k 4,480,000 25k
31-01-2020 4,415,000 15k 4,455,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/22020 SJC Đà Nẵng và 7 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,340,000 15k 4,387,000 10k
05-02-2020 4,325,000 55k 4,377,000 45k
04-02-2020 4,380,000 20k 4,422,000 50k
03-02-2020 4,400,000 45k 4,472,000 25k
02-02-2020 4,445,000 4,497,000 5k
01-02-2020 4,445,000 35k 4,492,000 40k
31-01-2020 4,410,000 80k 4,452,000 75k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 PNJ Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,325,000 4,375,000
05-02-2020 4,325,000 50k 4,375,000 55k
04-02-2020 4,375,000 25k 4,430,000 55k
03-02-2020 4,400,000 20k 4,485,000
02-02-2020 4,420,000 10k 4,485,000 15k
01-02-2020 4,410,000 20k 4,470,000 10k
31-01-2020 4,390,000 4,460,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 PNJ TP.HCM và 7 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,325,000 4,375,000
05-02-2020 4,325,000 50k 4,375,000 55k
04-02-2020 4,375,000 25k 4,430,000 55k
03-02-2020 4,400,000 20k 4,485,000
02-02-2020 4,420,000 10k 4,485,000 15k
01-02-2020 4,410,000 20k 4,470,000 10k
31-01-2020 4,390,000 4,460,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 DOJI SG và 7 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,345,000 15k 4,375,000 10k
05-02-2020 4,330,000 48k 4,365,000 117k
04-02-2020 4,378,000 22k 4,482,000 20k
03-02-2020 4,400,000 60k 4,502,000 8k
02-02-2020 4,460,000 25k 4,510,000 30k
01-02-2020 4,435,000 20k 4,480,000 30k
31-01-2020 4,415,000 4,450,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 DOJI HN và 7 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,350,000 20k 4,350,000 15k
05-02-2020 4,330,000 40k 4,365,000 65k
04-02-2020 4,370,000 30k 4,430,000 70k
03-02-2020 4,400,000 60k 4,500,000 10k
02-02-2020 4,460,000 25k 4,510,000 30k
01-02-2020 4,435,000 15k 4,480,000 30k
31-01-2020 4,420,000 5k 4,450,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 24K và 7 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,300,000 5k 4,380,000 5k
05-02-2020 4,305,000 35k 4,385,000 35k
04-02-2020 4,340,000 30k 4,420,000 30k
03-02-2020 4,370,000 40k 4,450,000 40k
02-02-2020 4,410,000 5k 4,490,000 5k
01-02-2020 4,415,000 40k 4,495,000 40k
31-01-2020 4,375,000 4,455,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 7 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,350,000 15k 4,375,000 20k
05-02-2020 4,365,000 5k 4,395,000 35k
04-02-2020 4,360,000 40k 4,430,000 55k
03-02-2020 4,400,000 56k 4,485,000 10k
02-02-2020 4,456,000 18k 4,495,000 15k
01-02-2020 4,438,000 17k 4,480,000 30k
31-01-2020 4,421,000 56k 4,450,000 55k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 EXIMBANK và 7 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,345,000 20k 4,380,000 15k
05-02-2020 4,325,000 55k 4,365,000 50k
04-02-2020 4,380,000 45k 4,415,000 45k
03-02-2020 4,425,000 10k 4,460,000 10k
02-02-2020 4,435,000 4,470,000
01-02-2020 4,435,000 5k 4,470,000 5k
31-01-2020 4,430,000 30k 4,465,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 MARITIME BANK và 7 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,305,000 50k 4,380,000 36k
05-02-2020 4,355,000 56k 4,416,000 60k
04-02-2020 4,411,000 19k 4,476,000 19k
03-02-2020 4,392,000 3k 4,457,000 8k
02-02-2020 4,395,000 4,465,000
01-02-2020 4,395,000 4,465,000
31-01-2020 4,395,000 4,465,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 5/2/2020 VIETINBANK GOLD và 7 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
06-02-2020 4,340,000 15k 4,387,000 10k
05-02-2020 4,325,000 55k 4,377,000 45k
04-02-2020 4,380,000 30k 4,422,000 60k
03-02-2020 4,410,000 40k 4,482,000 15k
02-02-2020 4,450,000 40k 4,497,000 35k
01-02-2020 4,410,000 4,462,000 10k
31-01-2020 4,410,000 5k 4,452,000 2k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):