Lazada
Shopee 16-21/11/2021

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
29-01-2020 433,000 437,700
28-01-2020 433,000 437,700
27-01-2020 433,000 437,700
26-01-2020 433,000 437,700
25-01-2020 433,000 437,700
24-01-2020 433,000 437,700
23-01-2020 433,000 1k 437,700 1k
22-01-2020 432,500 3k 437,200 3k
21-01-2020 435,500 3k 440,200 3k
20-01-2020 433,000 2k 437,200 2k
19-01-2020 431,500 1k 435,700 1k
18-01-2020 431,000 2k 434,700 2k
17-01-2020 429,500 1k 433,200 1k
16-01-2020 430,500 1k 434,200 1k
15-01-2020 429,500 4k 433,200 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
29-01-2020 433,000 437,500
28-01-2020 433,000 437,500
27-01-2020 433,000 437,500
26-01-2020 433,000 437,500
25-01-2020 433,000 437,500
24-01-2020 433,000 437,500
23-01-2020 433,000 1k 437,500 1k
22-01-2020 432,500 3k 437,000 3k
21-01-2020 435,500 3k 440,000 3k
20-01-2020 433,000 2k 437,000 2k
19-01-2020 431,500 1k 435,500 1k
18-01-2020 431,000 2k 434,500 2k
17-01-2020 429,500 1k 433,000 1k
16-01-2020 430,500 1k 434,000 1k
15-01-2020 429,500 4k 433,000 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
29-01-2020 435,000 438,000
28-01-2020 435,000 438,000
27-01-2020 435,000 438,000
26-01-2020 435,000 438,000
25-01-2020 435,000 438,000
24-01-2020 435,000 438,000
23-01-2020 435,000 2k 438,000 2k
22-01-2020 433,000 3k 436,500 2k
21-01-2020 435,500 2k 438,000 3k
20-01-2020 433,500 435,500
19-01-2020 433,500 2k 435,500 1k
18-01-2020 432,000 2k 435,000 2k
17-01-2020 430,500 1k 433,000 1k
16-01-2020 431,000 2k 433,500 2k
15-01-2020 429,000 2k 432,000 2k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
29-01-2020 433,000 437,700
28-01-2020 433,000 437,700
27-01-2020 433,000 437,700
26-01-2020 433,000 437,700
25-01-2020 433,000 437,700
24-01-2020 433,000 437,700
23-01-2020 433,000 1k 437,700 1k
22-01-2020 432,500 3k 437,200 3k
21-01-2020 435,500 3k 440,200 3k
20-01-2020 433,000 2k 437,200 2k
19-01-2020 431,500 1k 435,700 1k
18-01-2020 431,000 2k 434,700 2k
17-01-2020 429,500 1k 433,200 1k
16-01-2020 430,500 1k 434,200 1k
15-01-2020 429,500 4k 433,200 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
29-01-2020 438,000 442,500
28-01-2020 438,000 1k 442,500 1k
27-01-2020 437,000 1k 441,500 2k
26-01-2020 436,000 440,000
25-01-2020 436,000 440,000
24-01-2020 436,000 440,000
23-01-2020 436,000 3k 440,000 2k
22-01-2020 433,000 4k 438,000 3k
21-01-2020 436,500 4k 440,500 4k
20-01-2020 432,500 3k 436,500 3k
19-01-2020 430,000 434,000
18-01-2020 430,000 1k 434,000 1k
17-01-2020 429,500 1k 433,500 1k
16-01-2020 430,500 1k 434,500 1k
15-01-2020 430,000 4k 434,000 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
29-01-2020 438,000 442,500
28-01-2020 438,000 1k 442,500 1k
27-01-2020 437,000 1k 441,500 2k
26-01-2020 436,000 440,000
25-01-2020 436,000 440,000
24-01-2020 436,000 440,000
23-01-2020 436,000 3k 440,000 2k
22-01-2020 433,000 4k 438,000 3k
21-01-2020 436,500 4k 440,500 4k
20-01-2020 432,500 3k 436,500 3k
19-01-2020 430,000 434,000
18-01-2020 430,000 1k 434,000 1k
17-01-2020 429,500 1k 433,500 1k
16-01-2020 430,500 1k 434,500 1k
15-01-2020 430,000 4k 434,000 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
29-01-2020 434,000 437,000
28-01-2020 434,000 437,000
27-01-2020 434,000 437,000
26-01-2020 434,000 437,000
25-01-2020 434,000 437,000
24-01-2020 434,000 437,000
23-01-2020 434,000 1k 437,000 1k
22-01-2020 434,500 3k 436,500 3k
21-01-2020 437,000 3k 439,500 3k
20-01-2020 434,500 1k 437,000 1k
19-01-2020 433,500 2k 435,800 1k
18-01-2020 432,000 2k 434,500 2k
17-01-2020 430,500 1k 433,000 1k
16-01-2020 431,500 2k 433,500 1k
15-01-2020 429,500 3k 432,500 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
29-01-2020 434,500 438,500
28-01-2020 434,500 438,500
27-01-2020 434,500 438,500
26-01-2020 434,500 438,500
25-01-2020 434,500 438,500
24-01-2020 434,500 438,500
23-01-2020 434,500 438,500 2k
22-01-2020 434,500 3k 436,500 3k
21-01-2020 437,000 3k 439,000 3k
20-01-2020 434,500 1k 436,500 1k
19-01-2020 433,500 1k 435,500 1k
18-01-2020 432,700 2k 434,200 1k
17-01-2020 431,000 1k 433,000 1k
16-01-2020 431,500 2k 433,500 2k
15-01-2020 429,500 3k 431,500 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
29-01-2020 436,500 439,500
28-01-2020 436,500 439,500
27-01-2020 436,500 439,500
26-01-2020 436,500 439,500
25-01-2020 436,500 439,500
24-01-2020 436,500 1k 439,500 2k
23-01-2020 435,200 1k 438,000 1k
22-01-2020 434,600 1k 437,000 1k
21-01-2020 435,700 2k 437,500 2k
20-01-2020 433,600 435,500 0k
19-01-2020 433,600 2k 435,400 2k
18-01-2020 432,100 1k 433,800 0k
17-01-2020 431,600 1k 433,500 1k
16-01-2020 430,700 1k 432,600 1k
15-01-2020 429,800 1k 431,700 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
29-01-2020 434,000 437,500
28-01-2020 434,000 437,500
27-01-2020 434,000 437,500
26-01-2020 434,000 437,500
25-01-2020 434,000 437,500
24-01-2020 434,000 437,500
23-01-2020 434,000 437,500
22-01-2020 434,000 1k 437,500 1k
21-01-2020 435,000 2k 438,500 2k
20-01-2020 433,500 2k 437,000 2k
19-01-2020 431,500 435,000 1k
18-01-2020 431,500 2k 434,500 2k
17-01-2020 430,000 1k 433,000 1k
16-01-2020 431,000 1k 434,000 1k
15-01-2020 429,700 0k 432,700 0k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
29-01-2020 433,500 438,500
28-01-2020 433,500 438,500
27-01-2020 433,500 438,500
26-01-2020 433,500 438,500
25-01-2020 433,500 438,500
24-01-2020 433,500 438,500
23-01-2020 433,500 3k 438,500 3k
22-01-2020 436,000 4k 441,000 4k
21-01-2020 432,500 5k 437,500 4k
20-01-2020 427,500 434,000
19-01-2020 427,500 434,000
18-01-2020 427,500 434,000
17-01-2020 427,500 434,000
16-01-2020 427,500 3k 434,000 3k
15-01-2020 430,500 437,000 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
29-01-2020 433,000 437,700
28-01-2020 433,000 437,700
27-01-2020 433,000 437,700
26-01-2020 433,000 437,700
25-01-2020 433,000 437,700
24-01-2020 433,000 437,700
23-01-2020 433,000 2k 437,700 2k
22-01-2020 434,500 439,200 1k
21-01-2020 434,500 4k 438,700 5k
20-01-2020 430,500 434,200
19-01-2020 430,500 434,200
18-01-2020 430,500 1k 434,200 1k
17-01-2020 429,500 1k 433,200 1k
16-01-2020 430,000 2k 433,700 1k
15-01-2020 428,500 1k 432,700 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
4.5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất