01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

NgàyMuaBán
29-01-2020433,000437,700
28-01-2020433,000437,700
27-01-2020433,000437,700
26-01-2020433,000437,700
25-01-2020433,000437,700
24-01-2020433,000437,700
23-01-2020433,000 1k437,700 1k
22-01-2020432,500 3k437,200 3k
21-01-2020435,500 3k440,200 3k
20-01-2020433,000 2k437,200 2k
19-01-2020431,500 1k435,700 1k
18-01-2020431,000 2k434,700 2k
17-01-2020429,500 1k433,200 1k
16-01-2020430,500 1k434,200 1k
15-01-2020429,500 4k433,200 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

NgàyMuaBán
29-01-2020433,000437,500
28-01-2020433,000437,500
27-01-2020433,000437,500
26-01-2020433,000437,500
25-01-2020433,000437,500
24-01-2020433,000437,500
23-01-2020433,000 1k437,500 1k
22-01-2020432,500 3k437,000 3k
21-01-2020435,500 3k440,000 3k
20-01-2020433,000 2k437,000 2k
19-01-2020431,500 1k435,500 1k
18-01-2020431,000 2k434,500 2k
17-01-2020429,500 1k433,000 1k
16-01-2020430,500 1k434,000 1k
15-01-2020429,500 4k433,000 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

NgàyMuaBán
29-01-2020435,000438,000
28-01-2020435,000438,000
27-01-2020435,000438,000
26-01-2020435,000438,000
25-01-2020435,000438,000
24-01-2020435,000438,000
23-01-2020435,000 2k438,000 2k
22-01-2020433,000 3k436,500 2k
21-01-2020435,500 2k438,000 3k
20-01-2020433,500435,500
19-01-2020433,500 2k435,500 1k
18-01-2020432,000 2k435,000 2k
17-01-2020430,500 1k433,000 1k
16-01-2020431,000 2k433,500 2k
15-01-2020429,000 2k432,000 2k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

NgàyMuaBán
29-01-2020433,000437,700
28-01-2020433,000437,700
27-01-2020433,000437,700
26-01-2020433,000437,700
25-01-2020433,000437,700
24-01-2020433,000437,700
23-01-2020433,000 1k437,700 1k
22-01-2020432,500 3k437,200 3k
21-01-2020435,500 3k440,200 3k
20-01-2020433,000 2k437,200 2k
19-01-2020431,500 1k435,700 1k
18-01-2020431,000 2k434,700 2k
17-01-2020429,500 1k433,200 1k
16-01-2020430,500 1k434,200 1k
15-01-2020429,500 4k433,200 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

NgàyMuaBán
29-01-2020438,000442,500
28-01-2020438,000 1k442,500 1k
27-01-2020437,000 1k441,500 2k
26-01-2020436,000440,000
25-01-2020436,000440,000
24-01-2020436,000440,000
23-01-2020436,000 3k440,000 2k
22-01-2020433,000 4k438,000 3k
21-01-2020436,500 4k440,500 4k
20-01-2020432,500 3k436,500 3k
19-01-2020430,000434,000
18-01-2020430,000 1k434,000 1k
17-01-2020429,500 1k433,500 1k
16-01-2020430,500 1k434,500 1k
15-01-2020430,000 4k434,000 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

NgàyMuaBán
29-01-2020438,000442,500
28-01-2020438,000 1k442,500 1k
27-01-2020437,000 1k441,500 2k
26-01-2020436,000440,000
25-01-2020436,000440,000
24-01-2020436,000440,000
23-01-2020436,000 3k440,000 2k
22-01-2020433,000 4k438,000 3k
21-01-2020436,500 4k440,500 4k
20-01-2020432,500 3k436,500 3k
19-01-2020430,000434,000
18-01-2020430,000 1k434,000 1k
17-01-2020429,500 1k433,500 1k
16-01-2020430,500 1k434,500 1k
15-01-2020430,000 4k434,000 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

NgàyMuaBán
29-01-2020434,000437,000
28-01-2020434,000437,000
27-01-2020434,000437,000
26-01-2020434,000437,000
25-01-2020434,000437,000
24-01-2020434,000437,000
23-01-2020434,000 1k437,000 1k
22-01-2020434,500 3k436,500 3k
21-01-2020437,000 3k439,500 3k
20-01-2020434,500 1k437,000 1k
19-01-2020433,500 2k435,800 1k
18-01-2020432,000 2k434,500 2k
17-01-2020430,500 1k433,000 1k
16-01-2020431,500 2k433,500 1k
15-01-2020429,500 3k432,500 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

NgàyMuaBán
29-01-2020434,500438,500
28-01-2020434,500438,500
27-01-2020434,500438,500
26-01-2020434,500438,500
25-01-2020434,500438,500
24-01-2020434,500438,500
23-01-2020434,500438,500 2k
22-01-2020434,500 3k436,500 3k
21-01-2020437,000 3k439,000 3k
20-01-2020434,500 1k436,500 1k
19-01-2020433,500 1k435,500 1k
18-01-2020432,700 2k434,200 1k
17-01-2020431,000 1k433,000 1k
16-01-2020431,500 2k433,500 2k
15-01-2020429,500 3k431,500 3k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

NgàyMuaBán
29-01-2020436,500439,500
28-01-2020436,500439,500
27-01-2020436,500439,500
26-01-2020436,500439,500
25-01-2020436,500439,500
24-01-2020436,500 1k439,500 2k
23-01-2020435,200 1k438,000 1k
22-01-2020434,600 1k437,000 1k
21-01-2020435,700 2k437,500 2k
20-01-2020433,600435,500 0k
19-01-2020433,600 2k435,400 2k
18-01-2020432,100 1k433,800 0k
17-01-2020431,600 1k433,500 1k
16-01-2020430,700 1k432,600 1k
15-01-2020429,800 1k431,700 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

NgàyMuaBán
29-01-2020434,000437,500
28-01-2020434,000437,500
27-01-2020434,000437,500
26-01-2020434,000437,500
25-01-2020434,000437,500
24-01-2020434,000437,500
23-01-2020434,000437,500
22-01-2020434,000 1k437,500 1k
21-01-2020435,000 2k438,500 2k
20-01-2020433,500 2k437,000 2k
19-01-2020431,500435,000 1k
18-01-2020431,500 2k434,500 2k
17-01-2020430,000 1k433,000 1k
16-01-2020431,000 1k434,000 1k
15-01-2020429,700 0k432,700 0k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

NgàyMuaBán
29-01-2020433,500438,500
28-01-2020433,500438,500
27-01-2020433,500438,500
26-01-2020433,500438,500
25-01-2020433,500438,500
24-01-2020433,500438,500
23-01-2020433,500 3k438,500 3k
22-01-2020436,000 4k441,000 4k
21-01-2020432,500 5k437,500 4k
20-01-2020427,500434,000
19-01-2020427,500434,000
18-01-2020427,500434,000
17-01-2020427,500434,000
16-01-2020427,500 3k434,000 3k
15-01-2020430,500437,000 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

01 chỉ vàng giá bao nhiêu tiền hôm nay vàng VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

NgàyMuaBán
29-01-2020433,000437,700
28-01-2020433,000437,700
27-01-2020433,000437,700
26-01-2020433,000437,700
25-01-2020433,000437,700
24-01-2020433,000437,700
23-01-2020433,000 2k437,700 2k
22-01-2020434,500439,200 1k
21-01-2020434,500 4k438,700 5k
20-01-2020430,500434,200
19-01-2020430,500434,200
18-01-2020430,500 1k434,200 1k
17-01-2020429,500 1k433,200 1k
16-01-2020430,000 2k433,700 1k
15-01-2020428,500 1k432,700 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
4.5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất