Vàng SJC giá vàng hôm nay cập nhật mới nhất

Vàng sjc giá vàng hôm nay cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Vàng SJC giá vàng hôm nay cập nhật mới nhất

Vàng SJC giá vàng hôm nay cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng SJC cập nhật mới nhất ngày 07-04-2020

Đơn vị: đồng/chỉMuaBán
Nữ trang 24K 99%4,350,0004,500,000
Nữ trang 24K 99,99%4,435,0004,545,000
Phú Qúy SJC4,715,0004,795,000
SJC Biên Hòa4,710,0004,810,000
SJC Bình Phước4,708,0004,812,000
SJC Cà Mau4,710,0004,812,000
SJC Hà Nội4,710,0004,812,000
SJC Huế4,707,0004,813,000
SJC Long Xuyên4,710,0004,812,000
SJC Miền Tây4,710,0004,810,000
SJC Nha Trang4,709,0004,812,000
SJC Quãng Ngãi4,710,0004,810,000
SJC TP HCM4,710,0004,810,000
SJC Đà Lạt4,712,0004,815,000
SJC Đà Nẵng4,710,0004,812,000
TPHCM 10K1,710,5001,910,500
TPHCM 14K2,465,0002,665,000
TPHCM 18K3,224,1003,424,100
TPHCM SJC 1C 2C 5C4,465,0004,565,000
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ4,465,0004,575,000

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,812,000
06-04-20204,710,000 5k4,812,000 5k
05-04-20204,705,0004,807,000
04-04-20204,705,0004,807,000
03-04-20204,705,0004,807,000
02-04-20204,705,0004,807,000
01-04-20204,705,000 5k4,807,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,822,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,837,000 45k
29-03-20204,710,0004,792,000
28-03-20204,710,000 15k4,792,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,722,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC TPHCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TPHCM

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,810,000
06-04-20204,710,000 5k4,810,000 5k
05-04-20204,705,0004,805,000
04-04-20204,705,0004,805,000
03-04-20204,705,0004,805,000
02-04-20204,705,0004,805,000
01-04-20204,705,000 5k4,805,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,820,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,835,000 45k
29-03-20204,710,0004,790,000
28-03-20204,710,000 15k4,790,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,775,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,745,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,735,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,720,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,812,000
06-04-20204,710,000 5k4,812,000 5k
05-04-20204,705,0004,807,000
04-04-20204,705,0004,807,000
03-04-20204,705,0004,807,000
02-04-20204,705,0004,807,000
01-04-20204,705,000 5k4,807,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,822,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,837,000 45k
29-03-20204,710,0004,792,000
28-03-20204,710,000 15k4,792,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,722,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Long Xuyên và 30 ngày qua của giá vàng SJC Long Xuyên

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,812,000
06-04-20204,710,000 5k4,812,000 5k
05-04-20204,705,0004,807,000
04-04-20204,705,0004,807,000
03-04-20204,705,0004,807,000
02-04-20204,705,0004,807,000
01-04-20204,705,000 5k4,807,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,822,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,837,000 45k
29-03-20204,710,0004,792,000
28-03-20204,710,000 15k4,792,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,722,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Đà Lạt và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Lạt

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,712,0004,815,000
06-04-20204,712,000 5k4,815,000 5k
05-04-20204,707,0004,810,000
04-04-20204,707,0004,810,000
03-04-20204,707,0004,810,000
02-04-20204,707,0004,810,000
01-04-20204,707,000 5k4,810,000 15k
31-03-20204,702,000 25k4,825,000 15k
30-03-20204,727,000 15k4,840,000 45k
29-03-20204,712,0004,795,000
28-03-20204,712,000 15k4,795,000 15k
27-03-20204,697,000 20k4,780,000 30k
26-03-20204,677,000 10k4,750,000 10k
25-03-20204,667,000 15k4,740,000 15k
24-03-20204,652,000 70k4,725,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Quãng Ngãi và 30 ngày qua của giá vàng SJC Quãng Ngãi

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,810,000
06-04-20204,710,000 5k4,810,000 5k
05-04-20204,705,0004,805,000
04-04-20204,705,0004,805,000
03-04-20204,705,0004,805,000
02-04-20204,705,0004,805,000
01-04-20204,705,000 5k4,805,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,820,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,835,000 45k
29-03-20204,710,0004,790,000
28-03-20204,710,000 15k4,790,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,775,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,745,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,735,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,720,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Miền Tây và 30 ngày qua của giá vàng SJC Miền Tây

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,810,000
06-04-20204,710,000 5k4,810,000 5k
05-04-20204,705,0004,805,000
04-04-20204,705,0004,805,000
03-04-20204,705,0004,805,000
02-04-20204,705,0004,805,000
01-04-20204,705,000 5k4,805,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,820,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,835,000 45k
29-03-20204,710,0004,790,000
28-03-20204,710,000 15k4,790,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,775,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,745,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,735,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,720,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Biên Hòa và 30 ngày qua của giá vàng SJC Biên Hòa

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,810,000
06-04-20204,710,000 5k4,810,000 5k
05-04-20204,705,0004,805,000
04-04-20204,705,0004,805,000
03-04-20204,705,0004,805,000
02-04-20204,705,0004,805,000
01-04-20204,705,000 5k4,805,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,820,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,835,000 45k
29-03-20204,710,0004,790,000
28-03-20204,710,000 15k4,790,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,775,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,745,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,735,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,720,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Huế và 30 ngày qua của giá vàng SJC Huế

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,707,0004,813,000
06-04-20204,707,000 5k4,813,000 5k
05-04-20204,702,0004,808,000
04-04-20204,702,0004,808,000
03-04-20204,702,0004,808,000
02-04-20204,702,0004,808,000
01-04-20204,702,000 5k4,808,000 15k
31-03-20204,697,000 25k4,823,000 15k
30-03-20204,722,000 15k4,838,000 45k
29-03-20204,707,0004,793,000
28-03-20204,707,000 15k4,793,000 15k
27-03-20204,692,000 20k4,778,000 30k
26-03-20204,672,000 10k4,748,000 10k
25-03-20204,662,000 15k4,738,000 15k
24-03-20204,647,000 70k4,723,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Bình Phước và 30 ngày qua của giá vàng SJC Bình Phước

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,708,0004,812,000
06-04-20204,708,000 5k4,812,000 5k
05-04-20204,703,0004,807,000
04-04-20204,703,0004,807,000
03-04-20204,703,0004,807,000
02-04-20204,703,0004,807,000
01-04-20204,703,000 5k4,807,000 15k
31-03-20204,698,000 25k4,822,000 15k
30-03-20204,723,000 15k4,837,000 45k
29-03-20204,708,0004,792,000
28-03-20204,708,000 15k4,792,000 15k
27-03-20204,693,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,673,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,663,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,648,000 70k4,722,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Cà Mau và 30 ngày qua của giá vàng SJC Cà Mau

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,710,0004,812,000
06-04-20204,710,000 5k4,812,000 5k
05-04-20204,705,0004,807,000
04-04-20204,705,0004,807,000
03-04-20204,705,0004,807,000
02-04-20204,705,0004,807,000
01-04-20204,705,000 5k4,807,000 15k
31-03-20204,700,000 25k4,822,000 15k
30-03-20204,725,000 15k4,837,000 45k
29-03-20204,710,0004,792,000
28-03-20204,710,000 15k4,792,000 15k
27-03-20204,695,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,722,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay SJC Nha Trang và 30 ngày qua của giá vàng SJC Nha Trang

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,709,0004,812,000
06-04-20204,709,000 5k4,812,000 5k
05-04-20204,704,0004,807,000
04-04-20204,704,0004,807,000
03-04-20204,704,0004,807,000
02-04-20204,704,0004,807,000
01-04-20204,704,000 5k4,807,000 15k
31-03-20204,699,000 25k4,822,000 15k
30-03-20204,724,000 15k4,837,000 45k
29-03-20204,709,0004,792,000
28-03-20204,709,000 15k4,792,000 15k
27-03-20204,694,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,674,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,664,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,649,000 70k4,722,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay Nữ trang 24K 99% và 30 ngày qua của giá vàng Nữ trang 24K 99%

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20204,350,0004,500,000
06-04-20204,350,000 10k4,500,000 10k
05-04-20204,340,1004,490,100
04-04-20204,340,1004,490,100
03-04-20204,340,1004,490,100
02-04-20204,340,1004,490,100
01-04-20204,340,100 30k4,490,100 30k
31-03-20204,369,800 30k4,519,800 20k
30-03-20204,399,600 5k4,539,600 5k
29-03-20204,404,6004,544,600
28-03-20204,404,600 15k4,544,600 15k
27-03-20204,389,700 30k4,529,700 30k
26-03-20204,360,000 10k4,500,000 10k
25-03-20204,369,900 5k4,509,900 5k
24-03-20204,365,000 109k4,505,000 109k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay Nữ trang 24K 99,99% và 30 ngày qua của giá vàng Nữ trang 24K 99,99%

NgàyMuaBán
04-03-20204,540,000 55k4,640,000 65k
03-03-20204,485,000 15k4,575,000 15k
02-03-20204,500,000 65k4,590,000 35k
01-03-20204,435,0004,555,000
29-02-20204,435,000 115k4,555,000 70k
28-02-20204,550,000 10k4,625,000 25k
27-02-20204,560,000 5k4,650,000 25k
26-02-20204,565,000 30k4,675,000 50k
25-02-20204,595,000 105k4,725,000 145k
24-02-20204,700,000 175k4,870,000 265k
23-02-20204,525,0004,605,000
22-02-20204,525,000 40k4,605,000 40k
21-02-20204,485,000 65k4,565,000 65k
20-02-20204,420,0004,500,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay TPHCM 18K và 30 ngày qua của giá vàng TPHCM 18K

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20203,224,1003,424,100
06-04-20203,224,100 8k3,424,100 8k
05-04-20203,216,6003,416,600
04-04-20203,216,6003,416,600
03-04-20203,216,6003,416,600
02-04-20203,216,6003,416,600
01-04-20203,216,600 23k3,416,600 23k
31-03-20203,239,100 35k3,439,100 15k
30-03-20203,274,100 4k3,454,100 4k
29-03-20203,277,8003,457,800
28-03-20203,277,800 11k3,457,800 11k
27-03-20203,266,600 23k3,446,600 23k
26-03-20203,244,100 8k3,424,100 8k
25-03-20203,251,600 4k3,431,600 4k
24-03-20203,247,800 83k3,427,800 83k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay TPHCM 14K và 30 ngày qua của giá vàng TPHCM 14K

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20202,465,0002,665,000
06-04-20202,465,000 6k2,665,000 6k
05-04-20202,459,2002,659,200
04-04-20202,459,2002,659,200
03-04-20202,459,2002,659,200
02-04-20202,459,2002,659,200
01-04-20202,459,200 18k2,659,200 18k
31-03-20202,476,700 32k2,676,700 12k
30-03-20202,508,300 3k2,688,300 3k
29-03-20202,511,2002,691,200
28-03-20202,511,200 9k2,691,200 9k
27-03-20202,502,500 18k2,682,500 18k
26-03-20202,485,000 6k2,665,000 6k
25-03-20202,490,800 3k2,670,800 3k
24-03-20202,487,900 64k2,667,900 64k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Vàng sjc giá vàng hôm nay TPHCM 10K và 30 ngày qua của giá vàng TPHCM 10K

BIỂU ĐỒ VÀNG 30 NGÀY GẦN NHẤT

NgàyMuaBán
07-04-20201,710,5001,910,500
06-04-20201,710,500 4k1,910,500 4k
05-04-20201,706,3001,906,300
04-04-20201,706,3001,906,300
03-04-20201,706,3001,906,300
02-04-20201,706,3001,906,300
01-04-20201,706,300 13k1,906,300 13k
31-03-20201,718,800 28k1,918,800 8k
30-03-20201,747,100 2k1,927,100 2k
29-03-20201,749,2001,929,200
28-03-20201,749,200 6k1,929,200 6k
27-03-20201,743,000 13k1,923,000 13k
26-03-20201,730,500 4k1,910,500 4k
25-03-20201,734,600 2k1,914,600 2k
24-03-20201,732,500 46k1,912,500 46k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

1 ounce vàng bằng bao nhiêu gam, bao nhiêu chỉ, bao nhiêu cây?

– 1 troy ounce vàng nặng 31.103476 g

– 1 chỉ vàng nặng 3.75 g

– 1 lượng vàng nặng 37.5 g

Như vậy, ta có thể quy đổi ounce vàng sang chỉ, cây, tiền một cách dễ dàng:

– 1 ounce vàng xấp xỉ = 8.29426026667 chỉ vàng (khoảng 8,3 chỉ vàng) = 0.83 lượng vàng.

– 1 lượng vàng = 1.20565302733 ounce vàng

Tuổi hay còn gọi là hàm lượng vàng sẽ được tính theo thang độ Karat (K):

– Vàng 99,99% = 24K

– Xấp xỉ 75% = 18K

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có kinh doang vàng dưới dạng bánh, thỏi, nhẫn, dây chuyền,… với hàm lượng chủ yếu là 99,999%, 99,99%, 99,9%, 99%, 98%,… Để tính được giá ounce vàng, chỉ vàng, lượng vàng ra số tiền chính xác, các bạn có thể đến các công ty vàng bạc để biết chính xác được giá tiền vàng tại thời điểm đó.

Cách xem vàng loại bao nhiêu tuổi và bao nhiêu % hàm lượng vàng ?

Vàng tây là hợp kim giữa vàng và một số kim loại màu khác. Tùy theo hàm lượng vàng mà sẽ chia ra nhiều loại vàng khác nhau như: Vàng 9K, Vàng 10K, Vàng 14K, Vàng 18K.

Cách tính hàm lượng vàng: Lấy số K chia cho 24, sẽ ra hàm lượng vàng và đó cũng là tuổi vàng.

Ví dụ: Vàng 18K => Hàm lượng vàng là 18/24=0.75 => Tuổi vàng là 7,5 (vàng 7 tuổi rưỡi).

Bảng sau sẽ cho bạn hiểu rõ hơn về hàm lượng của các loại vàng tây:

Dấu hiệu KaratHàm lượng vàng (%)
18K75
14K58,33
10K41,67
9K37,5

Tại Việt Nam, vàng 18K thường dùng trong làm trang sức vì vàng này có thể được chế tác theo hình dáng, màu sắc mà bạn mong muốn.

Hướng dẫn xem giá vàng và mua vàng uy tín

Vàng có giá trị rất lớn, nên khi đi mua vàng tây bạn cũng cần phải hiểu rõ những vấn đề như sau:

– Đầu tiên: Hiểu rõ về tuổi vàng. Tuổi vàng được quy định như sau: Vàng 18K (75%) thường được gọi là vàng 7 tuổi rưỡi. Các người bán vàng không uy tín thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người mua để đánh lừa. Trong đó, họ sẽ nói rằng vàng 18K là vàng 7 tuổi và đưa cho bạn loại vàng 70% nhưng thực tế, vàng 18K phải đủ 75%.

– Thứ hai: Lựa chọn địa điểm uy tín để mua vàng. Mức giá vàng trên thị trường đều được niêm yết rõ ràng nên sẽ không có trường hợp giá vàng đột nhiên thấp hơn hay cao hơn ở bất kỳ cửa hàng nào. Bạn nên đến những địa điểm uy tín, tên tuổi như PNJ, Doji, SJC hay Phú Quý để đảm bảo chất lượng vàng mình mua.

Đối với vàng tây, cách thức sử dụng và bảo quản cũng đơn giản. Nếu bạn sử dụng một thời gian thấy vàng bị ngả màu thì có thể tự vệ sinh ở nhà theo cách thức dùng 10 phần nước với 1 phần dung dịch xà phòng rồi thả vàng vào, vàng sẽ sáng hơn. Nhưng tốt nhất vẫn nên ra tiệm vàng để đánh bóng mới. Bạn cũng nên nhớ, quá trình này sẽ làm hao mòn vàng, khoảng 0,3%.

GIAVANG.ASIA CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ Vàng sjc giá vàng hôm nay

 • Vàng sjc giá vàng hôm nay giá bao nhiêu ?
 • Giá vàng thế giới hôm nay giá bao nhiêu ?
 • Giá vàng 1 ounce hôm nay bao nhiêu ?
 • Giá vàng 18K 1 chỉ hôm nay bao nhiêu ?
 • Giá vàng theo Gram hôm nay bao nhiêu ?
 • Giá vàng theo Kg hôm nay bao nhiêu?
 • Giá vàng 9999 hôm nay bao nhiêu ?
 • Giá vàng SJC hôm nay bao nhiêu?
 • Vàng SJC giá vàng hôm nay bán ra hôm nay bao nhiêu ?
 • Vàng SJC giá vàng hôm nay mua vào hôm nay bao nhiêu ?
 • Biểu đồ Giá vàng 18K như thế nào ?
 • Thị trường hiện tại như thế nào ?
 • Kinh doanh vàng cần tham khảo thông tin gì?
 • Tra cứu Vàng SJC giá vàng hôm nay ?
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất