Giá vàng ngày 29/3/2020 cập nhật mới nhất 7 ngày

Ngày đăng: 28-03-2020
Giá vàng ngày 29/3/2020 cập nhật mới nhất 7 ngày

Giá vàng hôm nay 29/3/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji... Xem ngay giá vàng hôm nay 29/3/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng ngày 29/3/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 7 ngày.

Giá vàng ngày 20/3/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng ngày 29/3/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng 29/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 29/3/2020 SJC Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,710,000 4,792,000
28-03-2020 4,710,000 15k 4,792,000 15k
27-03-2020 4,695,000 20k 4,777,000 30k
26-03-2020 4,675,000 10k 4,747,000 10k
25-03-2020 4,665,000 15k 4,737,000 15k
24-03-2020 4,650,000 70k 4,722,000 70k
23-03-2020 4,580,000 5k 4,652,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 SJC TP HCM và 7 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,710,000 4,790,000
28-03-2020 4,710,000 15k 4,790,000 15k
27-03-2020 4,695,000 20k 4,775,000 30k
26-03-2020 4,675,000 10k 4,745,000 10k
25-03-2020 4,665,000 15k 4,735,000 15k
24-03-2020 4,650,000 70k 4,720,000 70k
23-03-2020 4,580,000 5k 4,650,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 Phú Qúy SJC và 7 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,710,000 4,790,000
28-03-2020 4,710,000 4,790,000
27-03-2020 4,710,000 45k 4,790,000 80k
26-03-2020 4,665,000 15k 4,710,000 60k
25-03-2020 4,650,000 70k 4,650,000 20k
24-03-2020 4,580,000 4,630,000
23-03-2020 4,580,000 4,630,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 25/39020 SJC Đà Nẵng và 7 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,710,000 4,792,000
28-03-2020 4,710,000 15k 4,792,000 15k
27-03-2020 4,695,000 20k 4,777,000 30k
26-03-2020 4,675,000 10k 4,747,000 10k
25-03-2020 4,665,000 15k 4,737,000 15k
24-03-2020 4,650,000 70k 4,722,000 70k
23-03-2020 4,580,000 5k 4,652,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 PNJ Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,680,000 10k 4,795,000 10k
28-03-2020 4,670,000 4,785,000
27-03-2020 4,670,000 40k 4,785,000 55k
26-03-2020 4,630,000 10k 4,730,000 20k
25-03-2020 4,640,000 70k 4,750,000 90k
24-03-2020 4,570,000 4,660,000
23-03-2020 4,570,000 4,660,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 PNJ TP.HCM và 7 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,680,000 10k 4,795,000 10k
28-03-2020 4,670,000 4,785,000
27-03-2020 4,670,000 40k 4,785,000 55k
26-03-2020 4,630,000 10k 4,730,000 20k
25-03-2020 4,640,000 70k 4,750,000 90k
24-03-2020 4,570,000 4,660,000
23-03-2020 4,570,000 4,660,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 DOJI SG và 7 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,700,000 10k 4,790,000 10k
28-03-2020 4,710,000 4,780,000
27-03-2020 4,710,000 65k 4,780,000 45k
26-03-2020 4,645,000 5k 4,735,000 5k
25-03-2020 4,650,000 65k 4,730,000 100k
24-03-2020 4,585,000 4,630,000
23-03-2020 4,585,000 5k 4,630,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 DOJI HN và 7 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,700,000 4,790,000 30k
28-03-2020 4,700,000 4,760,000
27-03-2020 4,700,000 55k 4,760,000 50k
26-03-2020 4,645,000 5k 4,710,000 20k
25-03-2020 4,650,000 65k 4,730,000 100k
24-03-2020 4,585,000 4,630,000
23-03-2020 4,585,000 5k 4,630,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 24K và 7 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,404,600 4,544,600
28-03-2020 4,404,600 15k 4,544,600 15k
27-03-2020 4,389,700 30k 4,529,700 30k
26-03-2020 4,360,000 10k 4,500,000 10k
25-03-2020 4,369,900 5k 4,509,900 5k
24-03-2020 4,365,000 109k 4,505,000 109k
23-03-2020 4,256,000 5k 4,396,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 29/3/2020 Bảo Tín Minh Châu và 7 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,685,000 15k 4,775,000 5k
28-03-2020 4,700,000 4,780,000
27-03-2020 4,700,000 30k 4,780,000 60k
26-03-2020 4,670,000 17k 4,720,000 7k
25-03-2020 4,653,000 68k 4,727,000 97k
24-03-2020 4,585,000 4,630,000
23-03-2020 4,585,000 4,630,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 EXIMBANK và 7 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,680,000 30k 4,750,000 20k
28-03-2020 4,710,000 4,770,000
27-03-2020 4,710,000 40k 4,770,000 40k
26-03-2020 4,670,000 30k 4,730,000 20k
25-03-2020 4,640,000 60k 4,750,000 115k
24-03-2020 4,580,000 4,635,000
23-03-2020 4,580,000 5k 4,635,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 MARITIME BANK và 7 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,620,000 70k 4,830,000 30k
28-03-2020 4,690,000 4,800,000
27-03-2020 4,690,000 50k 4,800,000 70k
26-03-2020 4,640,000 4,730,000 2k
25-03-2020 4,640,000 60k 4,732,000 102k
24-03-2020 4,580,000 4,630,000
23-03-2020 4,580,000 90k 4,630,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 29/3/2020 VIETINBANK GOLD và 7 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,690,000 30k 4,772,000 30k
28-03-2020 4,720,000 4,802,000
27-03-2020 4,720,000 45k 4,802,000 55k
26-03-2020 4,675,000 20k 4,747,000 15k
25-03-2020 4,655,000 85k 4,732,000 90k
24-03-2020 4,570,000 4,642,000
23-03-2020 4,570,000 15k 4,642,000 25k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
 
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất