Giá vàng ngày 27/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 7 ngày

Ngày đăng: 27-02-2020
Giá vàng ngày 27/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 7 ngày

Giá vàng hôm nay 27/2/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji... Xem ngay giá vàng hôm nay 27/2/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng ngày 27/2/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 7 ngày.

Giá vàng ngày 27/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng ngày 27/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng 27/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 27/2/2020 SJC Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,585,000 15k 4,652,000 20k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,672,000 25k
26-02-2020 4,615,000 35k 4,697,000 45k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,742,000 160k
24-02-2020 4,780,000 220k 4,902,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,607,000
22-02-2020 4,560,000 70k 4,607,000 75k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 SJC TP HCM và 7 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,585,000 15k 4,650,000 20k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,670,000 25k
26-02-2020 4,615,000 35k 4,695,000 45k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,740,000 160k
24-02-2020 4,780,000 220k 4,900,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,605,000
22-02-2020 4,560,000 35k 4,605,000 40k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 Phú Qúy SJC và 7 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,600,000 10k 4,645,000 21k
27-02-2020 4,610,000 40k 4,665,500 35k
26-02-2020 4,650,000 4,700,000 100k
25-02-2020 4,650,000 100k 4,800,000 50k
24-02-2020 4,750,000 185k 4,850,000 252k
23-02-2020 4,565,000 4,598,000 3k
22-02-2020 4,565,000 4,116k 4,595,000 75k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/27020 SJC Đà Nẵng và 7 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,585,000 15k 4,652,000 20k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,672,000 25k
26-02-2020 4,615,000 35k 4,697,000 45k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,742,000 160k
24-02-2020 4,780,000 220k 4,902,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,607,000
22-02-2020 4,560,000 35k 4,607,000 40k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 PNJ Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,570,000 60k 4,670,000 20k
27-02-2020 4,630,000 50k 4,690,000 40k
26-02-2020 4,580,000 20k 4,730,000 70k
25-02-2020 4,600,000 100k 4,800,000 100k
24-02-2020 4,700,000 190k 4,900,000 310k
23-02-2020 4,510,000 4,590,000
22-02-2020 4,510,000 30k 4,590,000 60k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 PNJ TP.HCM và 7 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,570,000 10k 4,670,000 20k
27-02-2020 4,580,000 4,690,000 40k
26-02-2020 4,580,000 20k 4,730,000 70k
25-02-2020 4,600,000 100k 4,800,000 100k
24-02-2020 4,700,000 190k 4,900,000 310k
23-02-2020 4,510,000 4,590,000
22-02-2020 4,510,000 35k 4,590,000 80k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 DOJI SG và 7 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,605,000 5k 4,655,000 25k
27-02-2020 4,600,000 50k 4,680,000 40k
26-02-2020 4,650,000 4,720,000 50k
25-02-2020 4,650,000 120k 4,770,000 160k
24-02-2020 4,770,000 195k 4,930,000 330k
23-02-2020 4,575,000 4,600,000
22-02-2020 4,575,000 100k 4,600,000 100k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 DOJI HN và 7 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,600,000 5k 4,640,000 20k
27-02-2020 4,605,000 5k 4,660,000
26-02-2020 4,610,000 50k 4,660,000 100k
25-02-2020 4,660,000 110k 4,760,000 160k
24-02-2020 4,770,000 205k 4,920,000 322k
23-02-2020 4,565,000 4,598,000 3k
22-02-2020 4,565,000 70k 4,595,000 75k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 27K và 7 ngày qua của giá vàng 27K

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 7 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,605,000 5k 4,640,000 16k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,655,500 45k
26-02-2020 4,615,000 25k 4,700,000 40k
25-02-2020 4,640,000 25k 4,740,000 15k
24-02-2020 4,665,000 99k 4,725,000 132k
23-02-2020 4,566,000 4,593,000
22-02-2020 4,566,000 91k 4,593,000 101k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 EXIMBANK và 7 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,610,000 5k 4,660,000 37k
27-02-2020 4,615,000 5k 4,697,000 3k
26-02-2020 4,620,000 30k 4,700,000 80k
25-02-2020 4,650,000 10k 4,780,000 90k
24-02-2020 4,640,000 80k 4,690,000 95k
23-02-2020 4,560,000 4,595,000
22-02-2020 4,560,000 82k 4,595,000 97k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 MARITIME BANK và 7 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,580,000 30k 4,740,000 60k
27-02-2020 4,550,000 120k 4,680,000 100k
26-02-2020 4,670,000 50k 4,780,000 50k
25-02-2020 4,620,000 15k 4,830,000 155k
24-02-2020 4,605,000 100k 4,675,000 120k
23-02-2020 4,505,000 4,555,000
22-02-2020 4,505,000 40k 4,555,000 53k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 27/2/2020 VIETINBANK GOLD và 7 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
28-02-2020 4,600,000 4,672,000 10k
27-02-2020 4,600,000 50k 4,682,000 60k
26-02-2020 4,650,000 4,742,000 40k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,782,000 120k
24-02-2020 4,780,000 260k 4,902,000 340k
23-02-2020 4,520,000 4,562,000
22-02-2020 4,520,000 50k 4,562,000 52k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất