Giá vàng ngày 25/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 7 ngày

Ngày đăng: 25-02-2020
Giá vàng ngày 25/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 7 ngày

Giá vàng hôm nay 25/2/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji... Xem ngay giá vàng hôm nay 25/2/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng ngày 25/2/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 7 ngày.

Giá vàng ngày 25/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng ngày 25/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng 25/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 25/2/2020 SJC Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

NgàyMuaBán
26-02-20204,615,000 35k4,697,000 45k
25-02-20204,650,000 130k4,742,000 160k
24-02-20204,780,000 220k4,902,000 295k
23-02-20204,560,0004,607,000
22-02-20204,560,000 70k4,607,000 75k
21-02-20204,490,000 20k4,532,000 25k
20-02-20204,465,0004,502,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 SJC TP HCM và 7 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

NgàyMuaBán
26-02-20204,615,000 35k4,695,000 45k
25-02-20204,650,000 130k4,740,000 160k
24-02-20204,780,000 220k4,900,000 295k
23-02-20204,560,0004,605,000
22-02-20204,560,000 35k4,605,000 40k
21-02-20204,525,000 65k4,565,000 55k
20-02-20204,460,0004,510,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 Phú Qúy SJC và 7 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

NgàyMuaBán
26-02-20204,650,0004,700,000 100k
25-02-20204,650,000 100k4,800,000 50k
24-02-20204,750,000 185k4,850,000 252k
23-02-20204,565,0004,598,000 3k
22-02-20204,565,000 4,116k4,595,000 75k
21-02-20204,490,000 20k4,520,000 28k
20-02-20204,470,0004,492,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/25020 SJC Đà Nẵng và 7 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

NgàyMuaBán
26-02-20204,615,000 35k4,697,000 45k
25-02-20204,650,000 130k4,742,000 160k
24-02-20204,780,000 220k4,902,000 295k
23-02-20204,560,0004,607,000
22-02-20204,560,000 35k4,607,000 40k
21-02-20204,525,000 60k4,567,000 65k
20-02-20204,465,0004,502,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 PNJ Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

NgàyMuaBán
26-02-20204,580,000 20k4,730,000 70k
25-02-20204,600,000 100k4,800,000 100k
24-02-20204,700,000 190k4,900,000 310k
23-02-20204,510,0004,590,000
22-02-20204,510,000 30k4,590,000 60k
21-02-20204,480,000 20k4,530,000 25k
20-02-20204,460,0004,505,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 PNJ TP.HCM và 7 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

NgàyMuaBán
26-02-20204,580,000 20k4,730,000 70k
25-02-20204,600,000 100k4,800,000 100k
24-02-20204,700,000 190k4,900,000 310k
23-02-20204,510,0004,590,000
22-02-20204,510,000 35k4,590,000 80k
21-02-20204,475,000 15k4,510,000 5k
20-02-20204,460,0004,505,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 DOJI SG và 7 ngày qua của giá vàng DOJI SG

NgàyMuaBán
26-02-20204,650,0004,720,000 50k
25-02-20204,650,000 120k4,770,000 160k
24-02-20204,770,000 195k4,930,000 330k
23-02-20204,575,0004,600,000
22-02-20204,575,000 100k4,600,000 100k
21-02-20204,475,000 5k4,500,000 5k
20-02-20204,470,000 2k4,495,000 97k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 DOJI HN và 7 ngày qua của giá vàng DOJI HN

NgàyMuaBán
26-02-20204,610,000 50k4,660,000 100k
25-02-20204,660,000 110k4,760,000 160k
24-02-20204,770,000 205k4,920,000 322k
23-02-20204,565,0004,598,000 3k
22-02-20204,565,000 70k4,595,000 75k
21-02-20204,495,000 27k4,520,000 32k
20-02-20204,468,000 2k4,488,000 19k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 25K và 7 ngày qua của giá vàng 25K

NgàyMuaBán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 7 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

NgàyMuaBán
26-02-20204,615,000 25k4,700,000 40k
25-02-20204,640,000 25k4,740,000 15k
24-02-20204,665,000 99k4,725,000 132k
23-02-20204,566,0004,593,000
22-02-20204,566,000 91k4,593,000 101k
21-02-20204,475,000 28k4,492,000 43k
20-02-20204,447,200 50k4,449,500
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 EXIMBANK và 7 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

NgàyMuaBán
26-02-20204,620,000 30k4,700,000 80k
25-02-20204,650,000 10k4,780,000 90k
24-02-20204,640,000 80k4,690,000 95k
23-02-20204,560,0004,595,000
22-02-20204,560,000 82k4,595,000 97k
21-02-20204,478,000 2k4,498,000 7k
20-02-20204,480,000 2k4,505,000 7k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 MARITIME BANK và 7 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

NgàyMuaBán
26-02-20204,670,000 50k4,780,000 50k
25-02-20204,620,000 15k4,830,000 155k
24-02-20204,605,000 100k4,675,000 120k
23-02-20204,505,0004,555,000
22-02-20204,505,000 40k4,555,000 53k
21-02-20204,465,000 10k4,502,000 8k
20-02-20204,475,0004,510,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 25/2/2020 VIETINBANK GOLD và 7 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

NgàyMuaBán
26-02-20204,650,0004,742,000 40k
25-02-20204,650,000 130k4,782,000 120k
24-02-20204,780,000 260k4,902,000 340k
23-02-20204,520,0004,562,000
22-02-20204,520,000 50k4,562,000 52k
21-02-20204,470,000 2k4,510,000 5k
20-02-20204,468,000 2k4,505,000 2k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất

Giá Vàng