Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng ngày 23/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 7 ngày

Ngày đăng: 23-02-2020
Giá vàng ngày 23/2/2020 trực tuyến cập nhật online theo dõi 7 ngày

Giá vàng hôm nay 23/2/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji... Xem ngay giá vàng hôm nay 23/2/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng ngày 23/2/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 7 ngày.

Giá vàng ngày 23/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng ngày 23/2/2020 trực tuyến có biểu đồ 7 ngày

Giá vàng 23/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 23/2/2020 SJC Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,780,000 220k 4,902,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,607,000
22-02-2020 4,560,000 70k 4,607,000 75k
21-02-2020 4,490,000 20k 4,532,000 25k
20-02-2020 4,465,000 4,502,000
19-02-2020 4,470,000 65k 4,507,000 65k
18-02-2020 4,405,000 4,442,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 SJC TP HCM và 7 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,780,000 220k 4,900,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,605,000
22-02-2020 4,560,000 35k 4,605,000 40k
21-02-2020 4,525,000 65k 4,565,000 55k
20-02-2020 4,460,000 4,510,000
19-02-2020 4,470,000 65k 4,505,000 65k
18-02-2020 4,405,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 Phú Qúy SJC và 7 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,750,000 185k 4,850,000 252k
23-02-2020 4,565,000 4,598,000 3k
22-02-2020 4,565,000 4,116k 4,595,000 75k
21-02-2020 4,490,000 20k 4,520,000 28k
20-02-2020 4,470,000 4,492,000
19-02-2020 4,470,000 55k 4,492,000 52k
18-02-2020 4,415,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/23020 SJC Đà Nẵng và 7 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,780,000 220k 4,902,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,607,000
22-02-2020 4,560,000 35k 4,607,000 40k
21-02-2020 4,525,000 60k 4,567,000 65k
20-02-2020 4,465,000 4,502,000
19-02-2020 4,470,000 65k 4,507,000 67k
18-02-2020 4,405,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 PNJ Hà Nội và 7 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,700,000 190k 4,900,000 310k
23-02-2020 4,510,000 4,590,000
22-02-2020 4,510,000 30k 4,590,000 60k
21-02-2020 4,480,000 20k 4,530,000 25k
20-02-2020 4,460,000 4,505,000
19-02-2020 4,460,000 60k 4,505,000 65k
18-02-2020 4,400,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 PNJ TP.HCM và 7 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,700,000 190k 4,900,000 310k
23-02-2020 4,510,000 4,590,000
22-02-2020 4,510,000 35k 4,590,000 80k
21-02-2020 4,475,000 15k 4,510,000 5k
20-02-2020 4,460,000 4,505,000
19-02-2020 4,460,000 60k 4,505,000 65k
18-02-2020 4,400,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 DOJI SG và 7 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,770,000 195k 4,930,000 330k
23-02-2020 4,575,000 4,600,000
22-02-2020 4,575,000 100k 4,600,000 100k
21-02-2020 4,475,000 5k 4,500,000 5k
20-02-2020 4,470,000 2k 4,495,000 97k
19-02-2020 4,472,000 59k 4,592,000 155k
18-02-2020 4,413,000 4,437,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 DOJI HN và 7 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,770,000 205k 4,920,000 322k
23-02-2020 4,565,000 4,598,000 3k
22-02-2020 4,565,000 70k 4,595,000 75k
21-02-2020 4,495,000 27k 4,520,000 32k
20-02-2020 4,468,000 2k 4,488,000 19k
19-02-2020 4,470,000 55k 4,507,000 72k
18-02-2020 4,415,000 4,435,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 24K và 7 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
19-02-2020 4,413,000 33k 4,493,000 33k
18-02-2020 4,380,000 15k 4,460,000 15k
17-02-2020 4,365,000 5k 4,445,000 5k
16-02-2020 4,360,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 7 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,665,000 99k 4,725,000 132k
23-02-2020 4,566,000 4,593,000
22-02-2020 4,566,000 91k 4,593,000 101k
21-02-2020 4,475,000 28k 4,492,000 43k
20-02-2020 4,447,200 50k 4,449,500
19-02-2020 4,497,200 56k 4,449,500 6k
18-02-2020 4,441,400 4,443,800
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 EXIMBANK và 7 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,640,000 80k 4,690,000 95k
23-02-2020 4,560,000 4,595,000
22-02-2020 4,560,000 82k 4,595,000 97k
21-02-2020 4,478,000 2k 4,498,000 7k
20-02-2020 4,480,000 2k 4,505,000 7k
19-02-2020 4,478,000 73k 4,498,000 61k
18-02-2020 4,405,000 4,437,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 MARITIME BANK và 7 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,605,000 100k 4,675,000 120k
23-02-2020 4,505,000 4,555,000
22-02-2020 4,505,000 40k 4,555,000 53k
21-02-2020 4,465,000 10k 4,502,000 8k
20-02-2020 4,475,000 4,510,000
19-02-2020 4,475,000 100k 4,510,000 60k
18-02-2020 4,375,000 4,450,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 23/2/2020 VIETINBANK GOLD và 7 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
24-02-2020 4,780,000 260k 4,902,000 340k
23-02-2020 4,520,000 4,562,000
22-02-2020 4,520,000 50k 4,562,000 52k
21-02-2020 4,470,000 2k 4,510,000 5k
20-02-2020 4,468,000 2k 4,505,000 2k
19-02-2020 4,470,000 80k 4,507,000 80k
18-02-2020 4,390,000 4,427,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất