Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 mới nhất

Ngày đăng: 20-01-2020
Bảng giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 20/1 các thượng hiệu giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng. Xem ngay bảng giá vàng 9999 20.1

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 20/1 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 25k 4,402,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,372,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
18-01-2020 4,310,000 15k 4,347,000 15k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,332,000 10k
16-01-2020 4,305,000 10k 4,342,000 10k
15-01-2020 4,295,000 35k 4,332,000 30k
14-01-2020 4,260,000 55k 4,302,000 55k
13-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,367,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,367,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,342,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,397,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,472,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,410,000 17k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 25k 4,400,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,370,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,355,000 10k
18-01-2020 4,310,000 15k 4,345,000 15k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,330,000 10k
16-01-2020 4,305,000 10k 4,340,000 10k
15-01-2020 4,295,000 35k 4,330,000 30k
14-01-2020 4,260,000 55k 4,300,000 55k
13-01-2020 4,315,000 5k 4,355,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,365,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,365,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,340,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,395,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,470,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,408,000 17k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 20k 4,380,000 25k
20-01-2020 4,335,000 4,355,000
19-01-2020 4,335,000 15k 4,355,000 5k
18-01-2020 4,320,000 15k 4,350,000 20k
17-01-2020 4,305,000 5k 4,330,000 5k
16-01-2020 4,310,000 20k 4,335,000 15k
15-01-2020 4,290,000 20k 4,320,000 15k
14-01-2020 4,270,000 55k 4,305,000 45k
13-01-2020 4,325,000 5k 4,350,000 10k
12-01-2020 4,330,000 5k 4,360,000 5k
11-01-2020 4,325,000 35k 4,355,000 25k
10-01-2020 4,290,000 60k 4,330,000 60k
09-01-2020 4,350,000 70k 4,390,000 80k
08-01-2020 4,420,000 50k 4,470,000 65k
07-01-2020 4,370,000 5k 4,405,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 25k 4,402,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,372,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
18-01-2020 4,310,000 15k 4,347,000 15k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,332,000 10k
16-01-2020 4,305,000 10k 4,342,000 10k
15-01-2020 4,295,000 35k 4,332,000 30k
14-01-2020 4,260,000 55k 4,302,000 55k
13-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,367,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,367,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,342,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,397,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,472,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,410,000 17k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,365,000 40k 4,405,000 40k
20-01-2020 4,325,000 25k 4,365,000 25k
19-01-2020 4,300,000 4,340,000
18-01-2020 4,300,000 5k 4,340,000 5k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,335,000 10k
16-01-2020 4,305,000 5k 4,345,000 5k
15-01-2020 4,300,000 35k 4,340,000 25k
14-01-2020 4,265,000 55k 4,315,000 50k
13-01-2020 4,320,000 4,365,000
12-01-2020 4,320,000 10k 4,365,000 10k
11-01-2020 4,330,000 25k 4,375,000 25k
10-01-2020 4,305,000 45k 4,350,000 45k
09-01-2020 4,350,000 80k 4,395,000 105k
08-01-2020 4,430,000 70k 4,500,000 100k
07-01-2020 4,360,000 5k 4,400,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,365,000 40k 4,405,000 40k
20-01-2020 4,325,000 25k 4,365,000 25k
19-01-2020 4,300,000 4,340,000
18-01-2020 4,300,000 5k 4,340,000 5k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,335,000 10k
16-01-2020 4,305,000 5k 4,345,000 5k
15-01-2020 4,300,000 35k 4,340,000 25k
14-01-2020 4,265,000 55k 4,315,000 50k
13-01-2020 4,320,000 4,365,000
12-01-2020 4,320,000 10k 4,365,000 10k
11-01-2020 4,330,000 25k 4,375,000 25k
10-01-2020 4,305,000 45k 4,350,000 45k
09-01-2020 4,350,000 80k 4,395,000 105k
08-01-2020 4,430,000 70k 4,500,000 100k
07-01-2020 4,360,000 5k 4,400,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,370,000 25k 4,395,000 25k
20-01-2020 4,345,000 10k 4,370,000 12k
19-01-2020 4,335,000 15k 4,358,000 13k
18-01-2020 4,320,000 15k 4,345,000 15k
17-01-2020 4,305,000 10k 4,330,000 5k
16-01-2020 4,315,000 20k 4,335,000 10k
15-01-2020 4,295,000 25k 4,325,000 30k
14-01-2020 4,270,000 60k 4,295,000 60k
13-01-2020 4,330,000 4,355,000 5k
12-01-2020 4,330,000 10k 4,360,000
11-01-2020 4,320,000 15k 4,360,000 30k
10-01-2020 4,305,000 50k 4,330,000 55k
09-01-2020 4,355,000 75k 4,385,000 85k
08-01-2020 4,430,000 35k 4,470,000 30k
07-01-2020 4,395,000 20k 4,440,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,370,000 25k 4,390,000 25k
20-01-2020 4,345,000 10k 4,365,000 10k
19-01-2020 4,335,000 8k 4,355,000 13k
18-01-2020 4,327,000 17k 4,342,000 12k
17-01-2020 4,310,000 5k 4,330,000 5k
16-01-2020 4,315,000 20k 4,335,000 20k
15-01-2020 4,295,000 25k 4,315,000 25k
14-01-2020 4,270,000 60k 4,290,000 60k
13-01-2020 4,330,000 3k 4,350,000 3k
12-01-2020 4,333,000 3k 4,353,000 3k
11-01-2020 4,330,000 24k 4,350,000 24k
10-01-2020 4,306,000 49k 4,326,000 49k
09-01-2020 4,355,000 65k 4,375,000 85k
08-01-2020 4,420,000 40k 4,460,000 50k
07-01-2020 4,380,000 5k 4,410,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,357,000 21k 4,375,000 20k
20-01-2020 4,336,000 4,355,000 1k
19-01-2020 4,336,000 15k 4,354,000 16k
18-01-2020 4,321,000 5k 4,338,000 3k
17-01-2020 4,316,000 9k 4,335,000 9k
16-01-2020 4,307,000 9k 4,326,000 9k
15-01-2020 4,298,000 7k 4,317,000 10k
14-01-2020 4,305,000 28k 4,327,000 25k
13-01-2020 4,333,000 1k 4,352,000 2k
12-01-2020 4,332,000 4k 4,350,000 3k
11-01-2020 4,328,000 22k 4,347,000 22k
10-01-2020 4,306,000 94k 4,325,000 105k
09-01-2020 4,400,000 34k 4,430,000 44k
08-01-2020 4,366,000 31k 4,386,000 44k
07-01-2020 4,397,000 86k 4,430,000 102k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,350,000 15k 4,385,000 15k
20-01-2020 4,335,000 20k 4,370,000 20k
19-01-2020 4,315,000 4,350,000 5k
18-01-2020 4,315,000 15k 4,345,000 15k
17-01-2020 4,300,000 10k 4,330,000 10k
16-01-2020 4,310,000 13k 4,340,000 13k
15-01-2020 4,297,000 4k 4,327,000 1k
14-01-2020 4,293,000 37k 4,328,000 37k
13-01-2020 4,330,000 4,365,000
12-01-2020 4,330,000 4,365,000
11-01-2020 4,330,000 40k 4,365,000 40k
10-01-2020 4,290,000 55k 4,325,000 60k
09-01-2020 4,345,000 85k 4,385,000 95k
08-01-2020 4,430,000 40k 4,480,000 40k
07-01-2020 4,390,000 90k 4,440,000 110k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,325,000 50k 4,375,000 35k
20-01-2020 4,275,000 4,340,000
19-01-2020 4,275,000 4,340,000
18-01-2020 4,275,000 4,340,000
17-01-2020 4,275,000 4,340,000
16-01-2020 4,275,000 30k 4,340,000 30k
15-01-2020 4,305,000 4,370,000 5k
14-01-2020 4,305,000 25k 4,365,000 30k
13-01-2020 4,280,000 4,335,000
12-01-2020 4,280,000 4,335,000
11-01-2020 4,280,000 5k 4,335,000 15k
10-01-2020 4,285,000 115k 4,350,000 102k
09-01-2020 4,400,000 45k 4,452,000 50k
08-01-2020 4,355,000 15k 4,402,000 28k
07-01-2020 4,370,000 122k 4,430,000 140k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 20/1/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,345,000 40k 4,387,000 45k
20-01-2020 4,305,000 4,342,000
19-01-2020 4,305,000 4,342,000
18-01-2020 4,305,000 10k 4,342,000 10k
17-01-2020 4,295,000 5k 4,332,000 5k
16-01-2020 4,300,000 15k 4,337,000 10k
15-01-2020 4,285,000 5k 4,327,000 5k
14-01-2020 4,290,000 4,332,000 5k
13-01-2020 4,290,000 4,337,000
12-01-2020 4,290,000 4,337,000
11-01-2020 4,290,000 5k 4,337,000 10k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,347,000 50k
09-01-2020 4,345,000 20k 4,397,000 5k
08-01-2020 4,365,000 30k 4,402,000 45k
07-01-2020 4,395,000 15k 4,447,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
0/5 (0 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất