Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 mới nhất

Ngày đăng: 02-03-2020
Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 thượng hiệu giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng. Xem ngay bảng giá vàng 9999 2/3/2020

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 2/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,590,000 10k 4,642,000 5k
02-03-2020 4,600,000 100k 4,647,000 65k
01-03-2020 4,500,000 4,582,000
29-02-2020 4,500,000 85k 4,582,000 70k
28-02-2020 4,585,000 15k 4,652,000 20k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,672,000 25k
26-02-2020 4,615,000 35k 4,697,000 45k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,742,000 160k
24-02-2020 4,780,000 220k 4,902,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,607,000
22-02-2020 4,560,000 70k 4,607,000 75k
21-02-2020 4,490,000 20k 4,532,000 25k
20-02-2020 4,465,000 4,502,000
19-02-2020 4,470,000 65k 4,507,000 65k
18-02-2020 4,405,000 4,442,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,590,000 10k 4,640,000 5k
02-03-2020 4,600,000 100k 4,645,000 65k
01-03-2020 4,500,000 4,580,000
29-02-2020 4,500,000 85k 4,580,000 70k
28-02-2020 4,585,000 15k 4,650,000 20k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,670,000 25k
26-02-2020 4,615,000 35k 4,695,000 45k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,740,000 160k
24-02-2020 4,780,000 220k 4,900,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,605,000
22-02-2020 4,560,000 35k 4,605,000 40k
21-02-2020 4,525,000 65k 4,565,000 55k
20-02-2020 4,460,000 4,510,000
19-02-2020 4,470,000 65k 4,505,000 65k
18-02-2020 4,405,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,585,000 55k 4,620,000 10k
02-03-2020 4,530,000 50k 4,610,000 30k
01-03-2020 4,480,000 4,580,000
29-02-2020 4,480,000 120k 4,580,000 65k
28-02-2020 4,600,000 10k 4,645,000 21k
27-02-2020 4,610,000 40k 4,665,500 35k
26-02-2020 4,650,000 4,700,000 100k
25-02-2020 4,650,000 100k 4,800,000 50k
24-02-2020 4,750,000 185k 4,850,000 252k
23-02-2020 4,565,000 4,598,000 3k
22-02-2020 4,565,000 4,116k 4,595,000 75k
21-02-2020 4,490,000 20k 4,520,000 28k
20-02-2020 4,470,000 4,492,000
19-02-2020 4,470,000 55k 4,492,000 52k
18-02-2020 4,415,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,590,000 10k 4,642,000 5k
02-03-2020 4,600,000 100k 4,647,000 65k
01-03-2020 4,500,000 4,582,000
29-02-2020 4,500,000 85k 4,582,000 70k
28-02-2020 4,585,000 15k 4,652,000 20k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,672,000 25k
26-02-2020 4,615,000 35k 4,697,000 45k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,742,000 160k
24-02-2020 4,780,000 220k 4,902,000 295k
23-02-2020 4,560,000 4,607,000
22-02-2020 4,560,000 35k 4,607,000 40k
21-02-2020 4,525,000 60k 4,567,000 65k
20-02-2020 4,465,000 4,502,000
19-02-2020 4,470,000 65k 4,507,000 67k
18-02-2020 4,405,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,535,000 5k 4,615,000 5k
02-03-2020 4,530,000 60k 4,610,000 30k
01-03-2020 4,470,000 4,580,000
29-02-2020 4,470,000 100k 4,580,000 90k
28-02-2020 4,570,000 60k 4,670,000 20k
27-02-2020 4,630,000 50k 4,690,000 40k
26-02-2020 4,580,000 20k 4,730,000 70k
25-02-2020 4,600,000 100k 4,800,000 100k
24-02-2020 4,700,000 190k 4,900,000 310k
23-02-2020 4,510,000 4,590,000
22-02-2020 4,510,000 30k 4,590,000 60k
21-02-2020 4,480,000 20k 4,530,000 25k
20-02-2020 4,460,000 4,505,000
19-02-2020 4,460,000 60k 4,505,000 65k
18-02-2020 4,400,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,535,000 5k 4,615,000 5k
02-03-2020 4,530,000 60k 4,610,000 30k
01-03-2020 4,470,000 4,580,000
29-02-2020 4,470,000 100k 4,580,000 90k
28-02-2020 4,570,000 10k 4,670,000 20k
27-02-2020 4,580,000 4,690,000 40k
26-02-2020 4,580,000 20k 4,730,000 70k
25-02-2020 4,600,000 100k 4,800,000 100k
24-02-2020 4,700,000 190k 4,900,000 310k
23-02-2020 4,510,000 4,590,000
22-02-2020 4,510,000 35k 4,590,000 80k
21-02-2020 4,475,000 15k 4,510,000 5k
20-02-2020 4,460,000 4,505,000
19-02-2020 4,460,000 60k 4,505,000 65k
18-02-2020 4,400,000 4,440,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,585,000 45k 4,625,000 25k
02-03-2020 4,540,000 60k 4,600,000 10k
01-03-2020 4,480,000 4,590,000
29-02-2020 4,480,000 125k 4,590,000 65k
28-02-2020 4,605,000 5k 4,655,000 25k
27-02-2020 4,600,000 50k 4,680,000 40k
26-02-2020 4,650,000 4,720,000 50k
25-02-2020 4,650,000 120k 4,770,000 160k
24-02-2020 4,770,000 195k 4,930,000 330k
23-02-2020 4,575,000 4,600,000
22-02-2020 4,575,000 100k 4,600,000 100k
21-02-2020 4,475,000 5k 4,500,000 5k
20-02-2020 4,470,000 2k 4,495,000 97k
19-02-2020 4,472,000 59k 4,592,000 155k
18-02-2020 4,413,000 4,437,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,585,000 40k 4,620,000 20k
02-03-2020 4,545,000 65k 4,600,000 10k
01-03-2020 4,480,000 4,590,000
29-02-2020 4,480,000 120k 4,590,000 50k
28-02-2020 4,600,000 5k 4,640,000 20k
27-02-2020 4,605,000 5k 4,660,000
26-02-2020 4,610,000 50k 4,660,000 100k
25-02-2020 4,660,000 110k 4,760,000 160k
24-02-2020 4,770,000 205k 4,920,000 322k
23-02-2020 4,565,000 4,598,000 3k
22-02-2020 4,565,000 70k 4,595,000 75k
21-02-2020 4,495,000 27k 4,520,000 32k
20-02-2020 4,468,000 2k 4,488,000 19k
19-02-2020 4,470,000 55k 4,507,000 72k
18-02-2020 4,415,000 4,435,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,605,000 55k 4,640,000 35k
02-03-2020 4,550,000 65k 4,605,000 25k
01-03-2020 4,485,000 4,580,000
29-02-2020 4,485,000 120k 4,580,000 60k
28-02-2020 4,605,000 5k 4,640,000 16k
27-02-2020 4,600,000 15k 4,655,500 45k
26-02-2020 4,615,000 25k 4,700,000 40k
25-02-2020 4,640,000 25k 4,740,000 15k
24-02-2020 4,665,000 99k 4,725,000 132k
23-02-2020 4,566,000 4,593,000
22-02-2020 4,566,000 91k 4,593,000 101k
21-02-2020 4,475,000 28k 4,492,000 43k
20-02-2020 4,447,200 50k 4,449,500
19-02-2020 4,497,200 56k 4,449,500 6k
18-02-2020 4,441,400 4,443,800
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,585,000 25k 4,615,000 25k
02-03-2020 4,560,000 30k 4,590,000
01-03-2020 4,530,000 4,590,000
29-02-2020 4,530,000 80k 4,590,000 70k
28-02-2020 4,610,000 5k 4,660,000 37k
27-02-2020 4,615,000 5k 4,697,000 3k
26-02-2020 4,620,000 30k 4,700,000 80k
25-02-2020 4,650,000 10k 4,780,000 90k
24-02-2020 4,640,000 80k 4,690,000 95k
23-02-2020 4,560,000 4,595,000
22-02-2020 4,560,000 82k 4,595,000 97k
21-02-2020 4,478,000 2k 4,498,000 7k
20-02-2020 4,480,000 2k 4,505,000 7k
19-02-2020 4,478,000 73k 4,498,000 61k
18-02-2020 4,405,000 4,437,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,510,000 4,630,000
02-03-2020 4,510,000 75k 4,630,000 22k
01-03-2020 4,585,000 4,652,000
29-02-2020 4,585,000 5k 4,652,000 88k
28-02-2020 4,580,000 30k 4,740,000 60k
27-02-2020 4,550,000 120k 4,680,000 100k
26-02-2020 4,670,000 50k 4,780,000 50k
25-02-2020 4,620,000 15k 4,830,000 155k
24-02-2020 4,605,000 100k 4,675,000 120k
23-02-2020 4,505,000 4,555,000
22-02-2020 4,505,000 40k 4,555,000 53k
21-02-2020 4,465,000 10k 4,502,000 8k
20-02-2020 4,475,000 4,510,000
19-02-2020 4,475,000 100k 4,510,000 60k
18-02-2020 4,375,000 4,450,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 2/3/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
03-03-2020 4,575,000 20k 4,627,000 25k
02-03-2020 4,555,000 75k 4,602,000 12k
01-03-2020 4,480,000 4,590,000
29-02-2020 4,480,000 120k 4,590,000 82k
28-02-2020 4,600,000 4,672,000 10k
27-02-2020 4,600,000 50k 4,682,000 60k
26-02-2020 4,650,000 4,742,000 40k
25-02-2020 4,650,000 130k 4,782,000 120k
24-02-2020 4,780,000 260k 4,902,000 340k
23-02-2020 4,520,000 4,562,000
22-02-2020 4,520,000 50k 4,562,000 52k
21-02-2020 4,470,000 2k 4,510,000 5k
20-02-2020 4,468,000 2k 4,505,000 2k
19-02-2020 4,470,000 80k 4,507,000 80k
18-02-2020 4,390,000 4,427,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất