Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 mới nhất

Ngày đăng: 01-02-2020
Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 thượng hiệu giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng. Xem ngay bảng giá vàng 9999 1/2/2020

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 23/1/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 1/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,445,000 4,497,000 5k
01-02-2020 4,445,000 35k 4,492,000 40k
31-01-2020 4,410,000 80k 4,452,000 75k
30-01-2020 4,330,000 4,377,000
29-01-2020 4,330,000 4,377,000
28-01-2020 4,330,000 4,377,000
27-01-2020 4,330,000 4,377,000
26-01-2020 4,330,000 4,377,000
25-01-2020 4,330,000 4,377,000
24-01-2020 4,330,000 4,377,000
23-01-2020 4,330,000 5k 4,377,000 5k
22-01-2020 4,325,000 30k 4,372,000 30k
21-01-2020 4,355,000 25k 4,402,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,372,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,445,000 4,495,000 5k
01-02-2020 4,445,000 35k 4,490,000 40k
31-01-2020 4,410,000 80k 4,450,000 75k
30-01-2020 4,330,000 4,375,000
29-01-2020 4,330,000 4,375,000
28-01-2020 4,330,000 4,375,000
27-01-2020 4,330,000 4,375,000
26-01-2020 4,330,000 4,375,000
25-01-2020 4,330,000 4,375,000
24-01-2020 4,330,000 4,375,000
23-01-2020 4,330,000 5k 4,375,000 5k
22-01-2020 4,325,000 30k 4,370,000 30k
21-01-2020 4,355,000 25k 4,400,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,370,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,355,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,445,000 10k 4,490,000 10k
01-02-2020 4,435,000 20k 4,480,000 25k
31-01-2020 4,415,000 15k 4,455,000 5k
30-01-2020 4,400,000 50k 4,450,000 70k
29-01-2020 4,350,000 4,380,000
28-01-2020 4,350,000 4,380,000
27-01-2020 4,350,000 4,380,000
26-01-2020 4,350,000 4,380,000
25-01-2020 4,350,000 4,380,000
24-01-2020 4,350,000 4,380,000
23-01-2020 4,350,000 20k 4,380,000 15k
22-01-2020 4,330,000 25k 4,365,000 15k
21-01-2020 4,355,000 20k 4,380,000 25k
20-01-2020 4,335,000 4,355,000
19-01-2020 4,335,000 15k 4,355,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,445,000 4,497,000 5k
01-02-2020 4,445,000 35k 4,492,000 40k
31-01-2020 4,410,000 80k 4,452,000 75k
30-01-2020 4,330,000 4,377,000
29-01-2020 4,330,000 4,377,000
28-01-2020 4,330,000 4,377,000
27-01-2020 4,330,000 4,377,000
26-01-2020 4,330,000 4,377,000
25-01-2020 4,330,000 4,377,000
24-01-2020 4,330,000 4,377,000
23-01-2020 4,330,000 5k 4,377,000 5k
22-01-2020 4,325,000 30k 4,372,000 30k
21-01-2020 4,355,000 25k 4,402,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,372,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,420,000 10k 4,485,000 15k
01-02-2020 4,410,000 20k 4,470,000 10k
31-01-2020 4,390,000 4,460,000 10k
30-01-2020 4,390,000 10k 4,450,000 25k
29-01-2020 4,380,000 4,425,000
28-01-2020 4,380,000 10k 4,425,000 10k
27-01-2020 4,370,000 10k 4,415,000 15k
26-01-2020 4,360,000 4,400,000
25-01-2020 4,360,000 4,400,000
24-01-2020 4,360,000 4,400,000
23-01-2020 4,360,000 30k 4,400,000 20k
22-01-2020 4,330,000 35k 4,380,000 25k
21-01-2020 4,365,000 40k 4,405,000 40k
20-01-2020 4,325,000 25k 4,365,000 25k
19-01-2020 4,300,000 4,340,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,420,000 10k 4,485,000 15k
01-02-2020 4,410,000 20k 4,470,000 10k
31-01-2020 4,390,000 4,460,000 10k
30-01-2020 4,390,000 10k 4,450,000 25k
29-01-2020 4,380,000 4,425,000
28-01-2020 4,380,000 10k 4,425,000 10k
27-01-2020 4,370,000 10k 4,415,000 15k
26-01-2020 4,360,000 4,400,000
25-01-2020 4,360,000 4,400,000
24-01-2020 4,360,000 4,400,000
23-01-2020 4,360,000 30k 4,400,000 20k
22-01-2020 4,330,000 35k 4,380,000 25k
21-01-2020 4,365,000 40k 4,405,000 40k
20-01-2020 4,325,000 25k 4,365,000 25k
19-01-2020 4,300,000 4,340,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,460,000 25k 4,510,000 30k
01-02-2020 4,435,000 20k 4,480,000 30k
31-01-2020 4,415,000 4,450,000
30-01-2020 4,415,000 75k 4,450,000 80k
29-01-2020 4,340,000 4,370,000
28-01-2020 4,340,000 4,370,000
27-01-2020 4,340,000 4,370,000
26-01-2020 4,340,000 4,370,000
25-01-2020 4,340,000 4,370,000
24-01-2020 4,340,000 4,370,000
23-01-2020 4,340,000 5k 4,370,000 5k
22-01-2020 4,345,000 25k 4,365,000 30k
21-01-2020 4,370,000 25k 4,395,000 25k
20-01-2020 4,345,000 10k 4,370,000 12k
19-01-2020 4,335,000 15k 4,358,000 13k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,460,000 25k 4,510,000 30k
01-02-2020 4,435,000 15k 4,480,000 30k
31-01-2020 4,420,000 5k 4,450,000
30-01-2020 4,415,000 70k 4,450,000 65k
29-01-2020 4,345,000 4,385,000
28-01-2020 4,345,000 4,385,000
27-01-2020 4,345,000 4,385,000
26-01-2020 4,345,000 4,385,000
25-01-2020 4,345,000 4,385,000
24-01-2020 4,345,000 4,385,000
23-01-2020 4,345,000 4,385,000 20k
22-01-2020 4,345,000 25k 4,365,000 25k
21-01-2020 4,370,000 25k 4,390,000 25k
20-01-2020 4,345,000 10k 4,365,000 10k
19-01-2020 4,335,000 8k 4,355,000 13k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,456,000 18k 4,495,000 15k
01-02-2020 4,438,000 17k 4,480,000 30k
31-01-2020 4,421,000 56k 4,450,000 55k
30-01-2020 4,365,000 4,395,000
29-01-2020 4,365,000 4,395,000
28-01-2020 4,365,000 4,395,000
27-01-2020 4,365,000 4,395,000
26-01-2020 4,365,000 4,395,000
25-01-2020 4,365,000 4,395,000
24-01-2020 4,365,000 13k 4,395,000 15k
23-01-2020 4,352,000 6k 4,380,000 10k
22-01-2020 4,346,000 11k 4,370,000 5k
21-01-2020 4,357,000 21k 4,375,000 20k
20-01-2020 4,336,000 4,355,000 1k
19-01-2020 4,336,000 15k 4,354,000 16k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,435,000 4,470,000
01-02-2020 4,435,000 5k 4,470,000 5k
31-01-2020 4,430,000 30k 4,465,000 15k
30-01-2020 4,400,000 60k 4,450,000 75k
29-01-2020 4,340,000 4,375,000
28-01-2020 4,340,000 4,375,000
27-01-2020 4,340,000 4,375,000
26-01-2020 4,340,000 4,375,000
25-01-2020 4,340,000 4,375,000
24-01-2020 4,340,000 4,375,000
23-01-2020 4,340,000 4,375,000
22-01-2020 4,340,000 10k 4,375,000 10k
21-01-2020 4,350,000 15k 4,385,000 15k
20-01-2020 4,335,000 20k 4,370,000 20k
19-01-2020 4,315,000 4,350,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,395,000 4,465,000
01-02-2020 4,395,000 4,465,000
31-01-2020 4,395,000 4,465,000
30-01-2020 4,395,000 60k 4,465,000 80k
29-01-2020 4,335,000 4,385,000
28-01-2020 4,335,000 4,385,000
27-01-2020 4,335,000 4,385,000
26-01-2020 4,335,000 4,385,000
25-01-2020 4,335,000 4,385,000
24-01-2020 4,335,000 4,385,000
23-01-2020 4,335,000 25k 4,385,000 25k
22-01-2020 4,360,000 35k 4,410,000 35k
21-01-2020 4,325,000 50k 4,375,000 35k
20-01-2020 4,275,000 4,340,000
19-01-2020 4,275,000 4,340,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 9999 hôm nay 1/2/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
02-02-2020 4,450,000 40k 4,497,000 35k
01-02-2020 4,410,000 4,462,000 10k
31-01-2020 4,410,000 5k 4,452,000 2k
30-01-2020 4,415,000 85k 4,450,000 73k
29-01-2020 4,330,000 4,377,000
28-01-2020 4,330,000 4,377,000
27-01-2020 4,330,000 4,377,000
26-01-2020 4,330,000 4,377,000
25-01-2020 4,330,000 4,377,000
24-01-2020 4,330,000 4,377,000
23-01-2020 4,330,000 15k 4,377,000 15k
22-01-2020 4,345,000 4,392,000 5k
21-01-2020 4,345,000 40k 4,387,000 45k
20-01-2020 4,305,000 4,342,000
19-01-2020 4,305,000 4,342,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
0/5 (0 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất