Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Tìm hiểu về xử phạt 2 cá nhân liên quan MST, ATG của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày đăng: 04-12-2022
Tìm hiểu về xử phạt 2 cá nhân liên quan MST, ATG của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tìm hiểu về xử phạt 2 cá nhân liên quan MST, ATG của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Xem ngay.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 2 cá nhân đều là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Đầu tư MST và Công ty cổ phần An Trường An.

Cụ thể, ngày 30/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 985/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Tạ Thị Dinh. Theo đó, phạt 70 triệu đồng, theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP), do không báo cáo khi không còn là cổ đông lớn và khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng;

Phạt tiền 30 triệu đồng, theo quy định tại khoản 3 Điều 5, khoản 1 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP, do không báo cáo khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Ảnh minh hoạ.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 27/7/2021, bà Tạ Thị Dinh, cổ đông lớn của CTCP Đầu tư MST (HNX: MST) bán 366.700 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,13% xuống 4,57% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Ngày 20/12/2021, bà mua 888.600 cổ phiếu MST, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 4,57% lên 5,88% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST. Ngày 21/12/2021, bà đã mua 111.400 cổ phiếu MST dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 5,88% lên 6,04% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của MST.

Tuy nhiên, đến ngày 7/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Dinh đối với cổ phiếu MST.

[tinmoi]

Cũng trong ngày 30/11/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 984/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Mai. Theo đó, phạt 70 triệu đồng, theo quy định tại Điểm c khoản 3 Điều 5, khoản 6 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bà Lê Phương Mai không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể, ngày 20/8/2021, bà Lê Phương Mai, cổ đông lớn của Công ty cổ phần An Trường An (Upcom: ATG) đã mua 798.200 cổ phiếu ATG, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch tăng từ 0% lên 5,24% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG.

Ngày 11/3/2022, bà Mai đã bán 698.200 cổ phiếu ATG, dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch giảm từ 5,57% xuống 0,98% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của ATG. Tuy nhiên, đến ngày 7/4/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chưa nhận được báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của bà Mai đối với cổ phiếu ATG.

5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất