Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 28-03-2020
Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020 cập nhật mới nhất

Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020 mới nhất về tình hình biến động giá vàng SJC, có biểu đồ 30 ngày. Xem ngay Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020.

Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020 cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020 vừa cập nhật

Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3 vừa cập nhật

Giá vàng SJC TPHCM hôm nay 29/3/2020 và 30 ngày qua của giá vàng SJC TPHCM

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,710,000 4,790,000
28-03-2020 4,710,000 15k 4,790,000 15k
27-03-2020 4,695,000 20k 4,775,000 30k
26-03-2020 4,675,000 10k 4,745,000 10k
25-03-2020 4,665,000 15k 4,735,000 15k
24-03-2020 4,650,000 70k 4,720,000 70k
23-03-2020 4,580,000 5k 4,650,000 5k
22-03-2020 4,575,000 4,655,000
21-03-2020 4,575,000 10k 4,655,000 10k
20-03-2020 4,585,000 5k 4,665,000 5k
19-03-2020 4,580,000 35k 4,660,000 35k
18-03-2020 4,545,000 45k 4,625,000 35k
17-03-2020 4,500,000 90k 4,590,000 90k
16-03-2020 4,590,000 30k 4,680,000 10k
15-03-2020 4,560,000 4,670,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 24K hôm nay 29/3 nữ trang 99% và 30 ngày qua của giá vàng 24K 99%

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,404,600 4,544,600
28-03-2020 4,404,600 15k 4,544,600 15k
27-03-2020 4,389,700 30k 4,529,700 30k
26-03-2020 4,360,000 10k 4,500,000 10k
25-03-2020 4,369,900 5k 4,509,900 5k
24-03-2020 4,365,000 109k 4,505,000 109k
23-03-2020 4,256,000 5k 4,396,000 5k
22-03-2020 4,261,000 4,401,000
21-03-2020 4,261,000 10k 4,401,000 10k
20-03-2020 4,270,900 5k 4,410,900 5k
19-03-2020 4,275,800 20k 4,415,800 20k
18-03-2020 4,256,000 20k 4,396,000 10k
17-03-2020 4,236,100 39k 4,386,100 59k
16-03-2020 4,275,500 10k 4,445,500 10k
15-03-2020 4,265,600 4,435,600
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng 24K hôm nay 29/3 nữ trang 99.99% và 30 ngày qua của giá vàng 24K 99.99%

Ngày Mua Bán
29-03-2020 4,480,000 4,590,000
28-03-2020 4,480,000 15k 4,590,000 15k
27-03-2020 4,465,000 30k 4,575,000 30k
26-03-2020 4,435,000 10k 4,545,000 10k
25-03-2020 4,445,000 5k 4,555,000 5k
24-03-2020 4,440,000 100k 4,550,000 110k
23-03-2020 4,340,000 5k 4,440,000 5k
22-03-2020 4,335,000 4,445,000
21-03-2020 4,335,000 10k 4,445,000 10k
20-03-2020 4,345,000 5k 4,455,000 5k
19-03-2020 4,340,000 10k 4,460,000 20k
18-03-2020 4,330,000 20k 4,440,000 10k
17-03-2020 4,310,000 60k 4,430,000 60k
16-03-2020 4,370,000 40k 4,490,000 10k
15-03-2020 4,330,000 4,480,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 29/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
3/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất