Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hôm nay ngày 12-01-2020

Ngày đăng: 12-01-2020
Giá vàng hôm nay ngày 12-01-2020

Giá vàng hôm nay 12/01/2020 có biến động như thế nào giá vàng SJC, giá vàng PNJ, giá vàng Doji, giá vàng BTMC. Xem ngay giá vàng ngày 12-01 có biểu đồ.

Giá vàng hôm này 12-01-2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 15 ngày

Giá vàng 12-01 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

{ “symbol”: “FX_IDC:XAUUSD”, “width”: 350, “colorTheme”: “light”, “isTransparent”: false, “locale”: “vi_VN”}

Giá vàng SJC Hà Nội ngày 12-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
13-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,367,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,367,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,342,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,397,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,472,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,410,000 17k
06-01-2020 4,380,000 88k 4,427,000 95k
05-01-2020 4,292,000 21k 4,332,000 27k
04-01-2020 4,271,000 18k 4,305,000 15k
03-01-2020 4,253,000 23k 4,290,000 13k
02-01-2020 4,230,000 5k 4,277,000
01-01-2020 4,210,000 4,252,000
31-12-2019 4,210,000 4,252,000
30-12-2019 4,210,000 5k 4,252,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng PNJ Hà Nội ngày 12-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
13-01-2020 4,320,000 4,365,000
12-01-2020 4,320,000 10k 4,365,000 10k
11-01-2020 4,330,000 25k 4,375,000 25k
10-01-2020 4,305,000 45k 4,350,000 45k
09-01-2020 4,350,000 80k 4,395,000 105k
08-01-2020 4,430,000 70k 4,500,000 100k
07-01-2020 4,360,000 5k 4,400,000
06-01-2020 4,355,000 65k 4,400,000 70k
05-01-2020 4,290,000 4,330,000
04-01-2020 4,290,000 35k 4,330,000 35k
03-01-2020 4,255,000 25k 4,295,000 15k
02-01-2020 4,230,000 4,280,000
01-01-2020 4,210,000 4,245,000
31-12-2019 4,210,000 4,245,000
30-12-2019 4,210,000 5k 4,245,000 6k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng Thế Giới ngày 12-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng Thế Giới

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 12-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
13-01-2020 4,333,000 1k 4,352,000 2k
12-01-2020 4,332,000 4k 4,350,000 3k
11-01-2020 4,328,000 22k 4,347,000 22k
10-01-2020 4,306,000 94k 4,325,000 105k
09-01-2020 4,400,000 34k 4,430,000 44k
08-01-2020 4,366,000 31k 4,386,000 44k
07-01-2020 4,397,000 86k 4,430,000 102k
06-01-2020 4,311,000 4k 4,328,000 6k
05-01-2020 4,307,000 22k 4,322,000 22k
04-01-2020 4,285,000 39k 4,300,000 41k
03-01-2020 4,246,000 2k 4,259,000 5k
02-01-2020 4,244,000 4,264,000
01-01-2020 4,219,000 4,234,000
31-12-2019 4,219,000 4,234,000
30-12-2019 4,219,000 4,234,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
0/5 (0 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất