Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 04-05-2020
Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 4/5/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 4/5 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

{ “symbol”: “FX_IDC:XAUUSD”, “width”: 350, “colorTheme”: “light”, “isTransparent”: false, “locale”: “vi_VN”}

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,785,000 5k 4,847,000 5k
04-05-2020 4,790,000 5k 4,852,000
03-05-2020 4,785,000 4,852,000
02-05-2020 4,785,000 4,852,000
01-05-2020 4,785,000 4,852,000
30-04-2020 4,785,000 4,852,000
29-04-2020 4,785,000 10k 4,852,000 10k
28-04-2020 4,795,000 5k 4,862,000 5k
27-04-2020 4,790,000 4,857,000
26-04-2020 4,790,000 4,857,000
25-04-2020 4,790,000 5k 4,857,000 5k
24-04-2020 4,785,000 5k 4,852,000 5k
23-04-2020 4,780,000 30k 4,847,000 30k
22-04-2020 4,750,000 4,817,000
21-04-2020 4,750,000 25k 4,817,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,785,000 5k 4,845,000 5k
04-05-2020 4,790,000 5k 4,850,000
03-05-2020 4,785,000 4,850,000
02-05-2020 4,785,000 4,850,000
01-05-2020 4,785,000 4,850,000
30-04-2020 4,785,000 4,850,000
29-04-2020 4,785,000 10k 4,850,000 10k
28-04-2020 4,795,000 5k 4,860,000 5k
27-04-2020 4,790,000 4,855,000
26-04-2020 4,790,000 4,855,000
25-04-2020 4,790,000 5k 4,855,000 5k
24-04-2020 4,785,000 5k 4,850,000 5k
23-04-2020 4,780,000 30k 4,845,000 30k
22-04-2020 4,750,000 4,815,000
21-04-2020 4,750,000 25k 4,815,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
05-05-2020 0 0
04-05-2020 0 0
03-05-2020 0 0
02-05-2020 0 0
01-05-2020 0 0
30-04-2020 0 0
29-04-2020 0 0
28-04-2020 0 4,817k 0 4,865k
27-04-2020 4,817,000 4,865,000
26-04-2020 4,817,000 4,865,000
25-04-2020 4,817,000 27k 4,865,000 25k
24-04-2020 4,790,000 10k 4,840,000 20k
23-04-2020 4,780,000 40k 4,820,000 25k
22-04-2020 4,740,000 4,795,000 5k
21-04-2020 4,740,000 5k 4,800,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,785,000 5k 4,847,000 5k
04-05-2020 4,790,000 5k 4,852,000
03-05-2020 4,785,000 4,852,000
02-05-2020 4,785,000 4,852,000
01-05-2020 4,785,000 4,852,000
30-04-2020 4,785,000 4,852,000
29-04-2020 4,785,000 10k 4,852,000 10k
28-04-2020 4,795,000 5k 4,862,000 5k
27-04-2020 4,790,000 4,857,000
26-04-2020 4,790,000 4,857,000
25-04-2020 4,790,000 5k 4,857,000 5k
24-04-2020 4,785,000 5k 4,852,000 5k
23-04-2020 4,780,000 30k 4,847,000 30k
22-04-2020 4,750,000 4,817,000
21-04-2020 4,750,000 25k 4,817,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
16-04-2020 4,730,000 4,860,000
15-04-2020 4,730,000 4,860,000
14-04-2020 4,730,000 60k 4,860,000 70k
13-04-2020 4,670,000 4,790,000
12-04-2020 4,670,000 4,790,000
11-04-2020 4,670,000 4,790,000
10-04-2020 4,670,000 4,790,000
09-04-2020 4,670,000 10k 4,790,000
08-04-2020 4,660,000 4,790,000
07-04-2020 4,660,000 4,790,000
06-04-2020 4,660,000 20k 4,790,000 20k
05-04-2020 4,680,000 4,810,000
04-04-2020 4,680,000 20k 4,810,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,610,000 4,720,000
04-05-2020 4,610,000 4,720,000
03-05-2020 4,610,000 4,720,000
02-05-2020 4,610,000 4,720,000
01-05-2020 4,610,000 4,720,000
30-04-2020 4,610,000 4,720,000
29-04-2020 4,610,000 4,720,000
28-04-2020 4,610,000 10k 4,720,000
27-04-2020 4,600,000 4,720,000
26-04-2020 4,600,000 4,720,000
25-04-2020 4,600,000 5k 4,720,000 15k
24-04-2020 4,595,000 20k 4,705,000 10k
23-04-2020 4,575,000 50k 4,695,000 50k
22-04-2020 4,525,000 4,645,000
21-04-2020 4,525,000 4,645,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,780,000 10k 4,825,000 15k
04-05-2020 4,790,000 15k 4,840,000 15k
03-05-2020 4,775,000 4,825,000
02-05-2020 4,775,000 10k 4,825,000 5k
01-05-2020 4,765,000 5k 4,820,000 25k
30-04-2020 4,770,000 4,845,000 15k
29-04-2020 4,770,000 20k 4,830,000 5k
28-04-2020 4,790,000 10k 4,835,000 30k
27-04-2020 4,800,000 4,865,000
26-04-2020 4,800,000 4,865,000
25-04-2020 4,800,000 15k 4,865,000 30k
24-04-2020 4,785,000 10k 4,835,000 5k
23-04-2020 4,775,000 30k 4,830,000 30k
22-04-2020 4,745,000 4,800,000
21-04-2020 4,745,000 5k 4,800,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,780,000 12k 4,818,000 17k
04-05-2020 4,792,000 17k 4,835,000 20k
03-05-2020 4,775,000 4,815,000
02-05-2020 4,775,000 10k 4,815,000
01-05-2020 4,765,000 5k 4,815,000 10k
30-04-2020 4,770,000 4,825,000
29-04-2020 4,770,000 20k 4,825,000
28-04-2020 4,790,000 25k 4,825,000 40k
27-04-2020 4,815,000 4,865,000
26-04-2020 4,815,000 4,865,000
25-04-2020 4,815,000 35k 4,865,000 35k
24-04-2020 4,780,000 5k 4,830,000 5k
23-04-2020 4,775,000 30k 4,825,000 25k
22-04-2020 4,745,000 4,800,000
21-04-2020 4,745,000 5k 4,800,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,439,100 15k 4,589,100 15k
04-05-2020 4,454,000 15k 4,604,000 15k
03-05-2020 4,468,800 4,618,800
02-05-2020 4,468,800 4,618,800
01-05-2020 4,468,800 4,618,800
30-04-2020 4,468,800 4,618,800
29-04-2020 4,468,800 10k 4,618,800 10k
28-04-2020 4,478,700 6k 4,628,700 6k
27-04-2020 4,472,800 14k 4,622,800 14k
26-04-2020 4,458,900 4,608,900
25-04-2020 4,458,900 5k 4,608,900 5k
24-04-2020 4,454,000 4,604,000
23-04-2020 4,454,000 40k 4,604,000 40k
22-04-2020 4,414,400 35k 4,564,400 35k
21-04-2020 4,379,700 20k 4,529,700 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,785,000 10k 4,822,000 13k
04-05-2020 4,795,000 20k 4,835,000 5k
03-05-2020 4,775,000 4,830,000
02-05-2020 4,775,000 10k 4,830,000 10k
01-05-2020 4,765,000 20k 4,820,000 20k
30-04-2020 4,785,000 5k 4,840,000 10k
29-04-2020 4,780,000 13k 4,830,000
28-04-2020 4,793,000 23k 4,830,000 34k
27-04-2020 4,816,000 4,864,000
26-04-2020 4,816,000 4,864,000
25-04-2020 4,816,000 24k 4,864,000 29k
24-04-2020 4,792,000 12k 4,835,000 13k
23-04-2020 4,780,000 30k 4,822,000 22k
22-04-2020 4,750,000 4,800,000 5k
21-04-2020 4,750,000 10k 4,805,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,785,000 15k 4,825,000 15k
04-05-2020 4,800,000 25k 4,840,000 15k
03-05-2020 4,775,000 4,825,000
02-05-2020 4,775,000 4,825,000
01-05-2020 4,775,000 4,825,000
30-04-2020 4,775,000 4,825,000
29-04-2020 4,775,000 25k 4,825,000 25k
28-04-2020 4,800,000 10k 4,850,000 10k
27-04-2020 4,790,000 4,840,000
26-04-2020 4,790,000 4,840,000
25-04-2020 4,790,000 4,840,000
24-04-2020 4,790,000 4,840,000
23-04-2020 4,790,000 45k 4,840,000 45k
22-04-2020 4,745,000 5k 4,795,000 5k
21-04-2020 4,740,000 25k 4,790,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,660,000 60k 4,890,000 30k
04-05-2020 4,720,000 20k 4,860,000 20k
03-05-2020 4,740,000 4,880,000
02-05-2020 4,740,000 4,880,000
01-05-2020 4,740,000 4,880,000
30-04-2020 4,740,000 4,880,000
29-04-2020 4,740,000 4k 4,880,000
28-04-2020 4,736,000 9k 4,880,000
27-04-2020 4,745,000 4,880,000
26-04-2020 4,745,000 4,880,000
25-04-2020 4,745,000 4,880,000
24-04-2020 4,745,000 35k 4,880,000 30k
23-04-2020 4,710,000 10k 4,850,000 20k
22-04-2020 4,700,000 20k 4,830,000
21-04-2020 4,680,000 30k 4,830,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 4/5/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
05-05-2020 4,725,000 4,812,000
04-05-2020 4,725,000 4,812,000
03-05-2020 4,725,000 4,812,000
02-05-2020 4,725,000 4,812,000
01-05-2020 4,725,000 4,812,000
30-04-2020 4,725,000 4,812,000
29-04-2020 4,725,000 4,812,000
28-04-2020 4,725,000 4,812,000
27-04-2020 4,725,000 4,812,000
26-04-2020 4,725,000 4,812,000
25-04-2020 4,725,000 4,812,000
24-04-2020 4,725,000 4,812,000
23-04-2020 4,725,000 4,812,000
22-04-2020 4,725,000 4,812,000
21-04-2020 4,725,000 4,812,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất