Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 26-05-2020
Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 26/5/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 26/5 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

{ “symbol”: “FX_IDC:XAUUSD”, “width”: 350, “colorTheme”: “light”, “isTransparent”: false, “locale”: “vi_VN”}

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,832,000 15k 4,872,000 15k
26-05-2020 4,847,000 3k 4,887,000 5k
25-05-2020 4,850,000 5k 4,892,000
24-05-2020 4,845,000 4,892,000
23-05-2020 4,845,000 5k 4,892,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,897,000
21-05-2020 4,850,000 15k 4,897,000 15k
20-05-2020 4,865,000 7k 4,912,000 7k
19-05-2020 4,858,000 32k 4,905,000 37k
18-05-2020 4,890,000 55k 4,942,000 65k
17-05-2020 4,835,000 4,877,000
16-05-2020 4,835,000 5k 4,877,000 8k
15-05-2020 4,830,000 13k 4,869,000 12k
14-05-2020 4,817,000 17k 4,857,000 15k
13-05-2020 4,800,000 5k 4,842,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,832,000 15k 4,870,000 15k
26-05-2020 4,847,000 3k 4,885,000 5k
25-05-2020 4,850,000 5k 4,890,000
24-05-2020 4,845,000 4,890,000
23-05-2020 4,845,000 5k 4,890,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,895,000
21-05-2020 4,850,000 15k 4,895,000 15k
20-05-2020 4,865,000 7k 4,910,000 7k
19-05-2020 4,858,000 32k 4,903,000 37k
18-05-2020 4,890,000 55k 4,940,000 65k
17-05-2020 4,835,000 4,875,000
16-05-2020 4,835,000 5k 4,875,000 8k
15-05-2020 4,830,000 13k 4,867,000 12k
14-05-2020 4,817,000 17k 4,855,000 15k
13-05-2020 4,800,000 5k 4,840,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,835,000 15k 4,865,000 15k
26-05-2020 4,850,000 2k 4,880,000 2k
25-05-2020 4,852,000 5k 4,882,000 2k
24-05-2020 4,847,000 4,880,000
23-05-2020 4,847,000 2k 4,880,000
22-05-2020 4,845,000 7k 4,880,000 10k
21-05-2020 4,852,000 3k 4,890,000 5k
20-05-2020 4,855,000 4,895,000 5k
19-05-2020 4,855,000 27k 4,890,000 25k
18-05-2020 4,882,000 37k 4,915,000 45k
17-05-2020 4,845,000 12k 4,870,000 7k
16-05-2020 4,833,000 3k 4,863,000 8k
15-05-2020 4,830,000 15k 4,855,000 20k
14-05-2020 4,815,000 12k 4,835,000 2k
13-05-2020 4,803,000 20k 4,833,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,832,000 15k 4,872,000 15k
26-05-2020 4,847,000 3k 4,887,000 5k
25-05-2020 4,850,000 5k 4,892,000
24-05-2020 4,845,000 4,892,000
23-05-2020 4,845,000 5k 4,892,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,897,000
21-05-2020 4,850,000 15k 4,897,000 15k
20-05-2020 4,865,000 7k 4,912,000 7k
19-05-2020 4,858,000 32k 4,905,000 37k
18-05-2020 4,890,000 55k 4,942,000 65k
17-05-2020 4,835,000 4,877,000
16-05-2020 4,835,000 5k 4,877,000 8k
15-05-2020 4,830,000 13k 4,869,000 12k
14-05-2020 4,817,000 17k 4,857,000 15k
13-05-2020 4,800,000 5k 4,842,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,755,000 15k 4,825,000 15k
26-05-2020 4,770,000 5k 4,840,000 5k
25-05-2020 4,765,000 4,835,000
24-05-2020 4,765,000 4,835,000
23-05-2020 4,765,000 2k 4,835,000 2k
22-05-2020 4,763,000 6k 4,833,000 6k
21-05-2020 4,769,000 31k 4,839,000 31k
20-05-2020 4,800,000 10k 4,870,000 10k
19-05-2020 4,790,000 30k 4,860,000 30k
18-05-2020 4,820,000 60k 4,890,000 60k
17-05-2020 4,760,000 4,830,000
16-05-2020 4,760,000 40k 4,830,000 40k
15-05-2020 4,720,000 55k 4,790,000 55k
14-05-2020 4,665,000 35k 4,735,000 25k
13-05-2020 4,630,000 10k 4,710,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,835,000 15k 4,865,000 20k
26-05-2020 4,850,000 5k 4,885,000 5k
25-05-2020 4,845,000 5k 4,880,000 5k
24-05-2020 4,850,000 5k 4,885,000
23-05-2020 4,855,000 5k 4,885,000
22-05-2020 4,850,000 4,885,000
21-05-2020 4,850,000 10k 4,885,000 15k
20-05-2020 4,860,000 8k 4,900,000 8k
19-05-2020 4,852,000 38k 4,892,000 33k
18-05-2020 4,890,000 45k 4,925,000 50k
17-05-2020 4,845,000 5k 4,875,000 5k
16-05-2020 4,840,000 10k 4,870,000 10k
15-05-2020 4,830,000 15k 4,860,000 15k
14-05-2020 4,815,000 15k 4,845,000 15k
13-05-2020 4,800,000 10k 4,830,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,835,000 15k 4,865,000 15k
26-05-2020 4,850,000 4,880,000
25-05-2020 4,850,000 5k 4,880,000
24-05-2020 4,855,000 5k 4,880,000
23-05-2020 4,850,000 4,880,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,875,000
21-05-2020 4,850,000 10k 4,875,000 15k
20-05-2020 4,860,000 8k 4,890,000 10k
19-05-2020 4,852,000 38k 4,880,000 35k
18-05-2020 4,890,000 45k 4,915,000 45k
17-05-2020 4,845,000 5k 4,870,000 10k
16-05-2020 4,840,000 5k 4,860,000 5k
15-05-2020 4,835,000 17k 4,855,000 20k
14-05-2020 4,818,000 15k 4,835,000 12k
13-05-2020 4,803,000 23k 4,823,000 13k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,607,500 5k 4,747,500 5k
26-05-2020 4,612,500 5k 4,752,500 5k
25-05-2020 4,617,400 20k 4,757,400 10k
24-05-2020 4,597,500 4,747,500
23-05-2020 4,597,500 5k 4,747,500 5k
22-05-2020 4,602,500 4,752,500
21-05-2020 4,602,500 20k 4,752,500 20k
20-05-2020 4,622,300 17k 4,772,300 17k
19-05-2020 4,605,400 50k 4,755,400 50k
18-05-2020 4,655,000 58k 4,805,000 58k
17-05-2020 4,597,500 4,747,500
16-05-2020 4,597,500 6k 4,747,500 16k
15-05-2020 4,591,700 49k 4,731,700 49k
14-05-2020 4,543,200 60k 4,683,200 50k
13-05-2020 4,483,700 5k 4,633,700 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,833,000 19k 4,862,000 16k
26-05-2020 4,852,000 4,878,000
25-05-2020 4,852,000 3k 4,878,000
24-05-2020 4,855,000 3k 4,878,000 1k
23-05-2020 4,852,000 3k 4,879,000 1k
22-05-2020 4,855,000 3k 4,878,000
21-05-2020 4,852,000 6k 4,878,000 13k
20-05-2020 4,858,000 6k 4,891,000 9k
19-05-2020 4,852,000 40k 4,882,000 38k
18-05-2020 4,892,000 46k 4,920,000 51k
17-05-2020 4,846,000 4k 4,869,000 6k
16-05-2020 4,842,000 10k 4,863,000 10k
15-05-2020 4,832,000 14k 4,853,000 18k
14-05-2020 4,818,000 15k 4,835,000 7k
13-05-2020 4,803,000 18k 4,828,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,838,000 10k 4,858,000 10k
26-05-2020 4,848,000 7k 4,868,000 7k
25-05-2020 4,855,000 5k 4,875,000
24-05-2020 4,850,000 4,875,000
23-05-2020 4,850,000 4,875,000
22-05-2020 4,850,000 5k 4,875,000 5k
21-05-2020 4,845,000 25k 4,870,000 25k
20-05-2020 4,870,000 15k 4,895,000 10k
19-05-2020 4,855,000 30k 4,885,000 35k
18-05-2020 4,885,000 55k 4,920,000 70k
17-05-2020 4,830,000 4,850,000
16-05-2020 4,830,000 4,850,000
15-05-2020 4,830,000 12k 4,850,000 12k
14-05-2020 4,818,000 13k 4,838,000 13k
13-05-2020 4,805,000 10k 4,825,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,780,000 30k 4,900,000 20k
26-05-2020 4,810,000 4,920,000 20k
25-05-2020 4,810,000 4,940,000
24-05-2020 4,810,000 4,940,000
23-05-2020 4,810,000 10k 4,940,000 30k
22-05-2020 4,800,000 20k 4,910,000 30k
21-05-2020 4,820,000 10k 4,940,000 10k
20-05-2020 4,830,000 40k 4,950,000 40k
19-05-2020 4,790,000 20k 4,910,000 30k
18-05-2020 4,810,000 30k 4,940,000 40k
17-05-2020 4,780,000 4,900,000
16-05-2020 4,780,000 4,900,000
15-05-2020 4,780,000 20k 4,900,000 20k
14-05-2020 4,760,000 5k 4,880,000 15k
13-05-2020 4,755,000 25k 4,865,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 26/5/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
27-05-2020 4,832,000 4,871,000
26-05-2020 4,832,000 4,871,000
25-05-2020 4,832,000 4,871,000
24-05-2020 4,832,000 4,871,000
23-05-2020 4,832,000 4,871,000
22-05-2020 4,832,000 4,871,000
21-05-2020 4,832,000 4,871,000
20-05-2020 4,832,000 4,871,000
19-05-2020 4,832,000 4,871,000
18-05-2020 4,832,000 4,871,000
17-05-2020 4,832,000 4,871,000
16-05-2020 4,832,000 4,871,000
15-05-2020 4,832,000 32k 4,871,000 29k
14-05-2020 4,800,000 4,842,000
13-05-2020 4,800,000 75k 4,842,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất