Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 26-03-2020
Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 26/3/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 26/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

NgàyMuaBán
27-03-20204,695,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,722,000 70k
23-03-20204,580,000 5k4,652,000 5k
22-03-20204,575,0004,657,000
21-03-20204,575,000 10k4,657,000 10k
20-03-20204,585,000 5k4,667,000 5k
19-03-20204,580,000 35k4,662,000 35k
18-03-20204,545,000 45k4,627,000 35k
17-03-20204,500,000 90k4,592,000 90k
16-03-20204,590,000 30k4,682,000 10k
15-03-20204,560,0004,672,000
14-03-20204,560,000 85k4,672,000 45k
13-03-20204,645,000 45k4,717,000 35k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

NgàyMuaBán
27-03-20204,695,000 20k4,775,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,745,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,735,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,720,000 70k
23-03-20204,580,000 5k4,650,000 5k
22-03-20204,575,0004,655,000
21-03-20204,575,000 10k4,655,000 10k
20-03-20204,585,000 5k4,665,000 5k
19-03-20204,580,000 35k4,660,000 35k
18-03-20204,545,000 45k4,625,000 35k
17-03-20204,500,000 90k4,590,000 90k
16-03-20204,590,000 30k4,680,000 10k
15-03-20204,560,0004,670,000
14-03-20204,560,000 85k4,670,000 45k
13-03-20204,645,000 45k4,715,000 35k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

NgàyMuaBán
27-03-20204,710,000 45k4,790,000 80k
26-03-20204,665,000 15k4,710,000 60k
25-03-20204,650,000 70k4,650,000 20k
24-03-20204,580,0004,630,000
23-03-20204,580,0004,630,000
22-03-20204,580,0004,630,000
21-03-20204,580,000 15k4,630,000 25k
20-03-20204,595,000 45k4,655,000 45k
19-03-20204,550,000 20k4,610,000 30k
18-03-20204,570,000 50k4,640,000 20k
17-03-20204,520,000 30k4,620,000 30k
16-03-20204,550,0004,650,000
15-03-20204,550,0004,650,000
14-03-20204,550,000 30k4,650,000
13-03-20204,520,000 140k4,650,000 70k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

NgàyMuaBán
27-03-20204,695,000 20k4,777,000 30k
26-03-20204,675,000 10k4,747,000 10k
25-03-20204,665,000 15k4,737,000 15k
24-03-20204,650,000 70k4,722,000 70k
23-03-20204,580,000 5k4,652,000 5k
22-03-20204,575,0004,657,000
21-03-20204,575,000 10k4,657,000 10k
20-03-20204,585,000 5k4,667,000 5k
19-03-20204,580,000 35k4,662,000 35k
18-03-20204,545,000 45k4,627,000 35k
17-03-20204,500,000 90k4,592,000 90k
16-03-20204,590,000 30k4,682,000 10k
15-03-20204,560,0004,672,000
14-03-20204,560,000 85k4,672,000 45k
13-03-20204,645,000 45k4,717,000 35k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

NgàyMuaBán
27-03-20204,670,000 40k4,785,000 55k
26-03-20204,630,000 10k4,730,000 20k
25-03-20204,640,000 70k4,750,000 90k
24-03-20204,570,0004,660,000
23-03-20204,570,0004,660,000 20k
22-03-20204,570,0004,680,000
21-03-20204,570,000 10k4,680,000 20k
20-03-20204,560,000 40k4,660,000 40k
19-03-20204,520,000 15k4,620,000 30k
18-03-20204,535,000 25k4,650,000 10k
17-03-20204,510,000 30k4,640,000 10k
16-03-20204,480,0004,630,000
15-03-20204,480,0004,630,000
14-03-20204,480,000 40k4,630,000 20k
13-03-20204,520,000 140k4,650,000 80k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

NgàyMuaBán
27-03-20204,670,000 40k4,785,000 55k
26-03-20204,630,000 10k4,730,000 20k
25-03-20204,640,000 70k4,750,000 90k
24-03-20204,570,0004,660,000
23-03-20204,570,0004,660,000 20k
22-03-20204,570,0004,680,000
21-03-20204,570,000 10k4,680,000 20k
20-03-20204,560,000 40k4,660,000 40k
19-03-20204,520,000 15k4,620,000 30k
18-03-20204,535,000 25k4,650,000 10k
17-03-20204,510,000 30k4,640,000 10k
16-03-20204,480,0004,630,000
15-03-20204,480,0004,630,000
14-03-20204,480,000 40k4,630,000 20k
13-03-20204,520,000 140k4,650,000 80k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

NgàyMuaBán
27-03-20204,710,000 65k4,780,000 45k
26-03-20204,645,000 5k4,735,000 5k
25-03-20204,650,000 65k4,730,000 100k
24-03-20204,585,0004,630,000
23-03-20204,585,000 5k4,630,000 20k
22-03-20204,580,0004,650,000
21-03-20204,580,000 10k4,650,000 15k
20-03-20204,590,000 45k4,665,000 45k
19-03-20204,545,000 5k4,620,000 30k
18-03-20204,550,000 30k4,650,000 30k
17-03-20204,520,000 30k4,620,000 30k
16-03-20204,550,0004,650,000
15-03-20204,550,0004,650,000
14-03-20204,550,000 80k4,650,000 50k
13-03-20204,630,000 35k4,700,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

NgàyMuaBán
27-03-20204,700,000 55k4,760,000 50k
26-03-20204,645,000 5k4,710,000 20k
25-03-20204,650,000 65k4,730,000 100k
24-03-20204,585,0004,630,000
23-03-20204,585,000 5k4,630,000 20k
22-03-20204,580,0004,650,000 20k
21-03-20204,580,000 15k4,630,000 5k
20-03-20204,595,000 50k4,635,000 40k
19-03-20204,545,000 15k4,595,000 35k
18-03-20204,560,000 40k4,630,000 20k
17-03-20204,520,000 30k4,610,000 40k
16-03-20204,550,0004,650,000
15-03-20204,550,0004,650,000
14-03-20204,550,000 85k4,650,000 35k
13-03-20204,635,000 45k4,685,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 29K và 30 ngày qua của giá vàng 29K

NgàyMuaBán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

NgàyMuaBán
27-03-20204,700,000 30k4,780,000 60k
26-03-20204,670,000 17k4,720,000 7k
25-03-20204,653,000 68k4,727,000 97k
24-03-20204,585,0004,630,000
23-03-20204,585,0004,630,000
22-03-20204,585,0004,630,000 5k
21-03-20204,585,000 10k4,625,000 20k
20-03-20204,595,000 50k4,645,000 35k
19-03-20204,545,000 5k4,610,000 42k
18-03-20204,550,000 10k4,652,000 12k
17-03-20204,540,000 20k4,640,000 15k
16-03-20204,560,0004,655,000
15-03-20204,560,0004,655,000
14-03-20204,560,000 80k4,655,000 40k
13-03-20204,640,000 50k4,695,000 45k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

NgàyMuaBán
27-03-20204,710,000 40k4,770,000 40k
26-03-20204,670,000 30k4,730,000 20k
25-03-20204,640,000 60k4,750,000 115k
24-03-20204,580,0004,635,000
23-03-20204,580,000 5k4,635,000 10k
22-03-20204,585,0004,645,000
21-03-20204,585,000 15k4,645,000 15k
20-03-20204,600,000 50k4,660,000 60k
19-03-20204,550,000 20k4,600,000 30k
18-03-20204,570,000 10k4,630,000 10k
17-03-20204,560,0004,640,000 20k
16-03-20204,560,0004,660,000
15-03-20204,560,0004,660,000
14-03-20204,560,000 70k4,660,000 30k
13-03-20204,630,000 45k4,690,000 45k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

NgàyMuaBán
27-03-20204,690,000 50k4,800,000 70k
26-03-20204,640,0004,730,000 2k
25-03-20204,640,000 60k4,732,000 102k
24-03-20204,580,0004,630,000
23-03-20204,580,000 90k4,630,000 10k
22-03-20204,490,0004,620,000
21-03-20204,490,0004,620,000
20-03-20204,490,000 30k4,620,000 60k
19-03-20204,520,000 10k4,680,000 10k
18-03-20204,530,0004,690,000
17-03-20204,530,000 248k4,690,000 98k
16-03-20204,282,0004,592,000
15-03-20204,282,0004,592,000
14-03-20204,282,000 363k4,592,000 153k
13-03-20204,645,000 5k4,745,000 85k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 26/3/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

NgàyMuaBán
27-03-20204,720,000 45k4,802,000 55k
26-03-20204,675,000 20k4,747,000 15k
25-03-20204,655,000 85k4,732,000 90k
24-03-20204,570,0004,642,000
23-03-20204,570,000 15k4,642,000 25k
22-03-20204,585,0004,667,000
21-03-20204,585,000 15k4,667,000 15k
20-03-20204,600,000 55k4,682,000 50k
19-03-20204,545,000 15k4,632,000 20k
18-03-20204,560,000 10k4,652,000
17-03-20204,550,000 95k4,652,000 65k
16-03-20204,645,0004,717,000
15-03-20204,645,0004,717,000
14-03-20204,645,0004,717,000
13-03-20204,645,000 40k4,717,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất

Giá Vàng