Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 23-09-2021
Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 mới nhất giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 23/09/2021 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 3/9/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 23/09 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,640,000 30k 5,707,000 30k
23-09-2021 5,670,000 20k 5,737,000 20k
22-09-2021 5,650,000 5k 5,717,000 5k
21-09-2021 5,645,000 30k 5,712,000 30k
20-09-2021 5,615,000 15k 5,682,000 15k
19-09-2021 5,600,000 5,667,000
18-09-2021 5,600,000 5,667,000
17-09-2021 5,600,000 50k 5,667,000 55k
16-09-2021 5,650,000 15k 5,722,000 15k
15-09-2021 5,665,000 10k 5,737,000 10k
14-09-2021 5,655,000 5k 5,727,000 5k
13-09-2021 5,660,000 5,732,000
12-09-2021 5,660,000 5,732,000
11-09-2021 5,660,000 5,732,000
10-09-2021 5,660,000 5k 5,732,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,640,000 30k 5,705,000 30k
23-09-2021 5,670,000 20k 5,735,000 20k
22-09-2021 5,650,000 5k 5,715,000 5k
21-09-2021 5,645,000 30k 5,710,000 30k
20-09-2021 5,615,000 15k 5,680,000 15k
19-09-2021 5,600,000 5,665,000
18-09-2021 5,600,000 5,665,000
17-09-2021 5,600,000 50k 5,665,000 55k
16-09-2021 5,650,000 15k 5,720,000 15k
15-09-2021 5,665,000 10k 5,735,000 10k
14-09-2021 5,655,000 5k 5,725,000 5k
13-09-2021 5,660,000 5,730,000
12-09-2021 5,660,000 5,730,000
11-09-2021 5,660,000 5,730,000
10-09-2021 5,660,000 5k 5,730,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,685,000 10k 5,750,000 15k
23-09-2021 5,695,000 15k 5,765,000 5k
22-09-2021 5,680,000 10k 5,760,000 10k
21-09-2021 5,670,000 45k 5,750,000 25k
20-09-2021 5,625,000 5,725,000
19-09-2021 5,625,000 5,725,000
18-09-2021 5,625,000 5,725,000
17-09-2021 5,625,000 40k 5,725,000 40k
16-09-2021 5,665,000 5,765,000
15-09-2021 5,665,000 5,765,000
14-09-2021 5,665,000 5,765,000
13-09-2021 5,665,000 5,765,000
12-09-2021 5,665,000 5,765,000
11-09-2021 5,665,000 5k 5,765,000 5k
10-09-2021 5,670,000 10k 5,770,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,640,000 30k 5,707,000 30k
23-09-2021 5,670,000 20k 5,737,000 20k
22-09-2021 5,650,000 5k 5,717,000 5k
21-09-2021 5,645,000 30k 5,712,000 30k
20-09-2021 5,615,000 15k 5,682,000 15k
19-09-2021 5,600,000 5,667,000
18-09-2021 5,600,000 5,667,000
17-09-2021 5,600,000 50k 5,667,000 55k
16-09-2021 5,650,000 15k 5,722,000 15k
15-09-2021 5,665,000 10k 5,737,000 10k
14-09-2021 5,655,000 5k 5,727,000 5k
13-09-2021 5,660,000 5,732,000
12-09-2021 5,660,000 5,732,000
11-09-2021 5,660,000 5,732,000
10-09-2021 5,660,000 5k 5,732,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,670,000 30k 5,745,000 15k
23-09-2021 5,640,000 5,760,000
22-09-2021 5,640,000 5,760,000
21-09-2021 5,640,000 5,760,000
20-09-2021 5,640,000 5,760,000
19-09-2021 5,640,000 5,760,000
18-09-2021 5,640,000 5,760,000
17-09-2021 5,640,000 20k 5,760,000 20k
16-09-2021 5,660,000 5,780,000
15-09-2021 5,660,000 5,780,000
14-09-2021 5,660,000 5,780,000
13-09-2021 5,660,000 5,780,000
12-09-2021 5,660,000 5,780,000
11-09-2021 5,660,000 5,780,000
10-09-2021 5,660,000 5,780,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,670,000 5,745,000
23-09-2021 5,670,000 5,745,000 5k
22-09-2021 5,670,000 5,750,000 5k
21-09-2021 5,670,000 20k 5,755,000 5k
20-09-2021 5,650,000 5,750,000
19-09-2021 5,650,000 10k 5,750,000 10k
18-09-2021 5,640,000 5,760,000
17-09-2021 5,640,000 20k 5,760,000 10k
16-09-2021 5,660,000 5,770,000
15-09-2021 5,660,000 5,770,000
14-09-2021 5,660,000 5,770,000
13-09-2021 5,660,000 5,770,000 5k
12-09-2021 5,660,000 5,775,000
11-09-2021 5,660,000 5,775,000
10-09-2021 5,660,000 5,775,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
24-09-2021 4,909,600 20k 5,039,600 20k
23-09-2021 4,929,400 5k 5,059,400 5k
22-09-2021 4,934,400 15k 5,064,400 15k
21-09-2021 4,919,500 20k 5,049,500 20k
20-09-2021 4,899,700 5,029,700
19-09-2021 4,899,700 5,029,700
18-09-2021 4,899,700 5,029,700
17-09-2021 4,899,700 40k 5,029,700 40k
16-09-2021 4,939,300 15k 5,069,300 15k
15-09-2021 4,954,200 10k 5,084,200 10k
14-09-2021 4,944,300 5,074,300
13-09-2021 4,944,300 5,074,300
12-09-2021 4,944,300 5,074,300
11-09-2021 4,944,300 5k 5,074,300 5k
10-09-2021 4,949,200 5k 5,079,200 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,605,000 5k 5,745,000 5k
23-09-2021 5,610,000 50k 5,750,000 50k
22-09-2021 5,560,000 5,700,000
21-09-2021 5,560,000 5,700,000
20-09-2021 5,560,000 10k 5,700,000 40k
19-09-2021 5,570,000 5,740,000
18-09-2021 5,570,000 5,740,000
17-09-2021 5,570,000 50k 5,740,000 20k
16-09-2021 5,620,000 5k 5,760,000 5k
15-09-2021 5,615,000 5,765,000
14-09-2021 5,615,000 5,765,000
13-09-2021 5,615,000 35k 5,765,000 20k
12-09-2021 5,650,000 5,785,000
11-09-2021 5,650,000 30k 5,785,000 61k
10-09-2021 5,620,000 10k 5,724,000 26k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 23/09/2021 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
24-09-2021 5,640,000 30k 5,707,000 30k
23-09-2021 5,670,000 20k 5,737,000 20k
22-09-2021 5,650,000 5k 5,717,000 5k
21-09-2021 5,645,000 30k 5,712,000 30k
20-09-2021 5,615,000 15k 5,682,000 15k
19-09-2021 5,600,000 5,667,000
18-09-2021 5,600,000 5,667,000
17-09-2021 5,600,000 65k 5,667,000 70k
16-09-2021 5,665,000 5,737,000
15-09-2021 5,665,000 10k 5,737,000 10k
14-09-2021 5,675,000 5,747,000
13-09-2021 5,675,000 5,747,000
12-09-2021 5,675,000 5,747,000
11-09-2021 5,675,000 5,747,000
10-09-2021 5,675,000 5,747,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất