Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 20-03-2020
Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 20/3/2020 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 20/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,575,000 10k 4,657,000 10k
20-03-2020 4,585,000 5k 4,667,000 5k
19-03-2020 4,580,000 35k 4,662,000 35k
18-03-2020 4,545,000 45k 4,627,000 35k
17-03-2020 4,500,000 90k 4,592,000 90k
16-03-2020 4,590,000 30k 4,682,000 10k
15-03-2020 4,560,000 4,672,000
14-03-2020 4,560,000 85k 4,672,000 45k
13-03-2020 4,645,000 45k 4,717,000 35k
12-03-2020 4,690,000 5k 4,752,000 5k
11-03-2020 4,685,000 5k 4,747,000 10k
10-03-2020 4,690,000 25k 4,757,000 30k
09-03-2020 4,715,000 35k 4,787,000 55k
08-03-2020 4,680,000 4,732,000
07-03-2020 4,680,000 4,732,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,575,000 10k 4,655,000 10k
20-03-2020 4,585,000 5k 4,665,000 5k
19-03-2020 4,580,000 35k 4,660,000 35k
18-03-2020 4,545,000 45k 4,625,000 35k
17-03-2020 4,500,000 90k 4,590,000 90k
16-03-2020 4,590,000 30k 4,680,000 10k
15-03-2020 4,560,000 4,670,000
14-03-2020 4,560,000 85k 4,670,000 45k
13-03-2020 4,645,000 45k 4,715,000 35k
12-03-2020 4,690,000 5k 4,750,000 5k
11-03-2020 4,685,000 5k 4,745,000 10k
10-03-2020 4,690,000 25k 4,755,000 30k
09-03-2020 4,715,000 35k 4,785,000 55k
08-03-2020 4,680,000 4,730,000
07-03-2020 4,680,000 4,730,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,580,000 15k 4,630,000 25k
20-03-2020 4,595,000 45k 4,655,000 45k
19-03-2020 4,550,000 20k 4,610,000 30k
18-03-2020 4,570,000 50k 4,640,000 20k
17-03-2020 4,520,000 30k 4,620,000 30k
16-03-2020 4,550,000 4,650,000
15-03-2020 4,550,000 4,650,000
14-03-2020 4,550,000 30k 4,650,000
13-03-2020 4,520,000 140k 4,650,000 70k
12-03-2020 4,660,000 20k 4,720,000 30k
11-03-2020 4,680,000 4,750,000 30k
10-03-2020 4,680,000 4,780,000
09-03-2020 4,690,000 50k 4,750,000 60k
08-03-2020 4,640,000 4,690,000
07-03-2020 4,640,000 4,690,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,575,000 10k 4,657,000 10k
20-03-2020 4,585,000 5k 4,667,000 5k
19-03-2020 4,580,000 35k 4,662,000 35k
18-03-2020 4,545,000 45k 4,627,000 35k
17-03-2020 4,500,000 90k 4,592,000 90k
16-03-2020 4,590,000 30k 4,682,000 10k
15-03-2020 4,560,000 4,672,000
14-03-2020 4,560,000 85k 4,672,000 45k
13-03-2020 4,645,000 45k 4,717,000 35k
12-03-2020 4,690,000 5k 4,752,000 5k
11-03-2020 4,685,000 5k 4,747,000 10k
10-03-2020 4,690,000 25k 4,757,000 30k
09-03-2020 4,715,000 35k 4,787,000 55k
08-03-2020 4,680,000 4,732,000
07-03-2020 4,680,000 4,732,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,570,000 10k 4,680,000 20k
20-03-2020 4,560,000 40k 4,660,000 40k
19-03-2020 4,520,000 15k 4,620,000 30k
18-03-2020 4,535,000 25k 4,650,000 10k
17-03-2020 4,510,000 30k 4,640,000 10k
16-03-2020 4,480,000 4,630,000
15-03-2020 4,480,000 4,630,000
14-03-2020 4,480,000 40k 4,630,000 20k
13-03-2020 4,520,000 140k 4,650,000 80k
12-03-2020 4,660,000 4,730,000 10k
11-03-2020 4,660,000 10k 4,740,000 20k
10-03-2020 4,670,000 4,760,000
09-03-2020 4,670,000 20k 4,780,000 30k
08-03-2020 4,650,000 4,750,000
07-03-2020 4,650,000 4,750,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,570,000 10k 4,680,000 20k
20-03-2020 4,560,000 40k 4,660,000 40k
19-03-2020 4,520,000 15k 4,620,000 30k
18-03-2020 4,535,000 25k 4,650,000 10k
17-03-2020 4,510,000 30k 4,640,000 10k
16-03-2020 4,480,000 4,630,000
15-03-2020 4,480,000 4,630,000
14-03-2020 4,480,000 40k 4,630,000 20k
13-03-2020 4,520,000 140k 4,650,000 80k
12-03-2020 4,660,000 4,730,000 10k
11-03-2020 4,660,000 10k 4,740,000 20k
10-03-2020 4,670,000 4,760,000
09-03-2020 4,670,000 20k 4,780,000 30k
08-03-2020 4,650,000 4,750,000
07-03-2020 4,650,000 4,750,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,580,000 10k 4,650,000 15k
20-03-2020 4,590,000 45k 4,665,000 45k
19-03-2020 4,545,000 5k 4,620,000 30k
18-03-2020 4,550,000 30k 4,650,000 30k
17-03-2020 4,520,000 30k 4,620,000 30k
16-03-2020 4,550,000 4,650,000
15-03-2020 4,550,000 4,650,000
14-03-2020 4,550,000 80k 4,650,000 50k
13-03-2020 4,630,000 35k 4,700,000 30k
12-03-2020 4,665,000 15k 4,730,000 20k
11-03-2020 4,680,000 20k 4,750,000 30k
10-03-2020 4,700,000 4,780,000
09-03-2020 4,685,000 55k 4,752,000 52k
08-03-2020 4,630,000 4,700,000
07-03-2020 4,630,000 4,700,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,580,000 15k 4,630,000 5k
20-03-2020 4,595,000 50k 4,635,000 40k
19-03-2020 4,545,000 15k 4,595,000 35k
18-03-2020 4,560,000 40k 4,630,000 20k
17-03-2020 4,520,000 30k 4,610,000 40k
16-03-2020 4,550,000 4,650,000
15-03-2020 4,550,000 4,650,000
14-03-2020 4,550,000 85k 4,650,000 35k
13-03-2020 4,635,000 45k 4,685,000 30k
12-03-2020 4,680,000 20k 4,715,000 15k
11-03-2020 4,660,000 55k 4,730,000 48k
10-03-2020 4,715,000 4,778,000
09-03-2020 4,730,000 45k 4,822,000 97k
08-03-2020 4,685,000 4,725,000
07-03-2020 4,685,000 4,725,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 29K và 30 ngày qua của giá vàng 29K

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,585,000 10k 4,625,000 20k
20-03-2020 4,595,000 50k 4,645,000 35k
19-03-2020 4,545,000 5k 4,610,000 42k
18-03-2020 4,550,000 10k 4,652,000 12k
17-03-2020 4,540,000 20k 4,640,000 15k
16-03-2020 4,560,000 4,655,000
15-03-2020 4,560,000 4,655,000
14-03-2020 4,560,000 80k 4,655,000 40k
13-03-2020 4,640,000 50k 4,695,000 45k
12-03-2020 4,690,000 5k 4,740,000 10k
11-03-2020 4,685,000 25k 4,750,000 30k
10-03-2020 4,710,000 4,780,000
09-03-2020 4,695,000 55k 4,755,000 55k
08-03-2020 4,645,000 4,700,000
07-03-2020 4,645,000 4,700,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,585,000 15k 4,645,000 15k
20-03-2020 4,600,000 50k 4,660,000 60k
19-03-2020 4,550,000 20k 4,600,000 30k
18-03-2020 4,570,000 10k 4,630,000 10k
17-03-2020 4,560,000 4,640,000 20k
16-03-2020 4,560,000 4,660,000
15-03-2020 4,560,000 4,660,000
14-03-2020 4,560,000 70k 4,660,000 30k
13-03-2020 4,630,000 45k 4,690,000 45k
12-03-2020 4,675,000 15k 4,715,000 15k
11-03-2020 4,690,000 30k 4,730,000 30k
10-03-2020 4,720,000 4,760,000
09-03-2020 4,700,000 4,735,000 5k
08-03-2020 4,700,000 4,740,000
07-03-2020 4,700,000 4,740,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,490,000 4,620,000
20-03-2020 4,490,000 30k 4,620,000 60k
19-03-2020 4,520,000 10k 4,680,000 10k
18-03-2020 4,530,000 4,690,000
17-03-2020 4,530,000 248k 4,690,000 98k
16-03-2020 4,282,000 4,592,000
15-03-2020 4,282,000 4,592,000
14-03-2020 4,282,000 363k 4,592,000 153k
13-03-2020 4,645,000 5k 4,745,000 85k
12-03-2020 4,650,000 4,830,000
11-03-2020 4,650,000 20k 4,830,000 30k
10-03-2020 4,670,000 4,860,000
09-03-2020 4,680,000 10k 4,720,000 10k
08-03-2020 4,670,000 4,730,000
07-03-2020 4,600,000 4,730,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/3/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
21-03-2020 4,585,000 15k 4,667,000 15k
20-03-2020 4,600,000 55k 4,682,000 50k
19-03-2020 4,545,000 15k 4,632,000 20k
18-03-2020 4,560,000 10k 4,652,000
17-03-2020 4,550,000 95k 4,652,000 65k
16-03-2020 4,645,000 4,717,000
15-03-2020 4,645,000 4,717,000
14-03-2020 4,645,000 4,717,000
13-03-2020 4,645,000 40k 4,717,000 30k
12-03-2020 4,685,000 10k 4,747,000 15k
11-03-2020 4,695,000 15k 4,762,000 15k
10-03-2020 4,710,000 4,777,000
09-03-2020 4,670,000 35k 4,732,000 35k
08-03-2020 4,645,000 4,697,000
07-03-2020 4,645,000 4,697,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất