Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 20-10-2021
Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 mới nhất giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 20/10/2021 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 3/9/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 20/10 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,740,000 5k 5,812,000 5k
20-10-2021 5,735,000 5k 5,807,000 5k
19-10-2021 5,730,000 20k 5,802,000 20k
18-10-2021 5,710,000 10k 5,782,000 10k
17-10-2021 5,700,000 5,772,000
16-10-2021 5,700,000 10k 5,772,000 10k
15-10-2021 5,710,000 20k 5,782,000 20k
14-10-2021 5,730,000 5k 5,802,000 5k
13-10-2021 5,735,000 5,807,000
12-10-2021 5,735,000 10k 5,807,000 10k
11-10-2021 5,725,000 5,797,000
10-10-2021 5,725,000 5,797,000
09-10-2021 5,725,000 10k 5,797,000 10k
08-10-2021 5,715,000 5,787,000
07-10-2021 5,715,000 40k 5,787,000 40k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,740,000 5k 5,810,000 5k
20-10-2021 5,735,000 5k 5,805,000 5k
19-10-2021 5,730,000 20k 5,800,000 20k
18-10-2021 5,710,000 10k 5,780,000 10k
17-10-2021 5,700,000 5,770,000
16-10-2021 5,700,000 10k 5,770,000 10k
15-10-2021 5,710,000 20k 5,780,000 20k
14-10-2021 5,730,000 5k 5,800,000 5k
13-10-2021 5,735,000 5,805,000
12-10-2021 5,735,000 10k 5,805,000 10k
11-10-2021 5,725,000 5,795,000
10-10-2021 5,725,000 5,795,000
09-10-2021 5,725,000 10k 5,795,000 10k
08-10-2021 5,715,000 5,785,000
07-10-2021 5,715,000 40k 5,785,000 40k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,750,000 5k 5,805,000 10k
20-10-2021 5,745,000 5,795,000
19-10-2021 5,745,000 5,795,000
18-10-2021 5,745,000 5,795,000
17-10-2021 5,745,000 5,795,000
16-10-2021 5,745,000 5,795,000
15-10-2021 5,745,000 5k 5,795,000 5k
14-10-2021 5,750,000 5,800,000
13-10-2021 5,750,000 5k 5,800,000
12-10-2021 5,745,000 10k 5,800,000 10k
11-10-2021 5,735,000 5k 5,790,000 5k
10-10-2021 5,730,000 5,785,000
09-10-2021 5,730,000 5,785,000
08-10-2021 5,730,000 5k 5,785,000 10k
07-10-2021 5,725,000 2k 5,775,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,740,000 5k 5,812,000 5k
20-10-2021 5,735,000 5k 5,807,000 5k
19-10-2021 5,730,000 20k 5,802,000 20k
18-10-2021 5,710,000 10k 5,782,000 10k
17-10-2021 5,700,000 5,772,000
16-10-2021 5,700,000 10k 5,772,000 10k
15-10-2021 5,710,000 20k 5,782,000 20k
14-10-2021 5,730,000 5k 5,802,000 5k
13-10-2021 5,735,000 5,807,000
12-10-2021 5,735,000 10k 5,807,000 10k
11-10-2021 5,725,000 5,797,000
10-10-2021 5,725,000 5,797,000
09-10-2021 5,725,000 10k 5,797,000 10k
08-10-2021 5,715,000 5,787,000
07-10-2021 5,715,000 40k 5,787,000 40k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,735,000 20k 5,795,000 5k
20-10-2021 5,715,000 5,790,000
19-10-2021 5,715,000 5,790,000
18-10-2021 5,715,000 5,790,000
17-10-2021 5,715,000 5,790,000
16-10-2021 5,715,000 5,790,000
15-10-2021 5,715,000 15k 5,790,000 10k
14-10-2021 5,730,000 5k 5,800,000 5k
13-10-2021 5,735,000 15k 5,795,000 5k
12-10-2021 5,720,000 5k 5,800,000 10k
11-10-2021 5,725,000 5k 5,790,000
10-10-2021 5,720,000 5,790,000 5k
09-10-2021 5,720,000 5k 5,785,000 5k
08-10-2021 5,715,000 15k 5,780,000
07-10-2021 5,700,000 15k 5,780,000 35k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,735,000 20k 5,805,000 15k
20-10-2021 5,715,000 5,790,000
19-10-2021 5,715,000 5,790,000
18-10-2021 5,715,000 5,790,000
17-10-2021 5,715,000 5,790,000
16-10-2021 5,715,000 5,790,000
15-10-2021 5,715,000 5k 5,790,000 5k
14-10-2021 5,720,000 5k 5,795,000
13-10-2021 5,715,000 5,795,000 5k
12-10-2021 5,715,000 15k 5,800,000 10k
11-10-2021 5,700,000 5k 5,790,000
10-10-2021 5,695,000 5,790,000 5k
09-10-2021 5,695,000 5k 5,785,000 5k
08-10-2021 5,690,000 5k 5,780,000 5k
07-10-2021 5,685,000 15k 5,775,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
21-10-2021 4,969,100 5k 5,089,100 5k
20-10-2021 4,964,200 5k 5,084,200 5k
19-10-2021 4,959,200 15k 5,079,200 15k
18-10-2021 4,944,400 5,064,400
17-10-2021 4,944,400 5,064,400
16-10-2021 4,944,400 15k 5,064,400 15k
15-10-2021 4,959,200 15k 5,079,200 15k
14-10-2021 4,974,100 30k 5,094,100 30k
13-10-2021 4,944,400 5k 5,064,400 5k
12-10-2021 4,939,400 5k 5,059,400 5k
11-10-2021 4,934,500 5,054,500
10-10-2021 4,934,500 5,054,500
09-10-2021 4,934,500 5,054,500
08-10-2021 4,934,500 5,054,500
07-10-2021 4,934,500 20k 5,054,500 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,720,000 30k 5,850,000 30k
20-10-2021 5,690,000 5,820,000
19-10-2021 5,690,000 5,820,000
18-10-2021 5,690,000 5,820,000
17-10-2021 5,690,000 5,820,000
16-10-2021 5,690,000 5,820,000
15-10-2021 5,690,000 30k 5,820,000 30k
14-10-2021 5,720,000 10k 5,850,000 10k
13-10-2021 5,710,000 20k 5,840,000 20k
12-10-2021 5,690,000 5k 5,820,000 5k
11-10-2021 5,685,000 5,815,000
10-10-2021 5,685,000 5,815,000
09-10-2021 5,685,000 15k 5,815,000 15k
08-10-2021 5,670,000 20k 5,800,000 20k
07-10-2021 5,650,000 10k 5,780,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/10/2021 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
21-10-2021 5,740,000 15k 5,812,000 15k
20-10-2021 5,725,000 5,797,000
19-10-2021 5,725,000 5,797,000
18-10-2021 5,725,000 5,797,000
17-10-2021 5,725,000 5,797,000
16-10-2021 5,725,000 5,797,000
15-10-2021 5,725,000 5k 5,797,000 5k
14-10-2021 5,730,000 5k 5,802,000 5k
13-10-2021 5,735,000 5,807,000
12-10-2021 5,735,000 6k 5,807,000 6k
11-10-2021 5,729,000 14k 5,801,000 14k
10-10-2021 5,715,000 5,787,000
09-10-2021 5,715,000 5,787,000
08-10-2021 5,715,000 5,787,000
07-10-2021 5,715,000 35k 5,787,000 35k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất