Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 20-01-2021
Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 mới nhất giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 20/01/2021 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 3/9/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 20/01 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

NgàyMuaBán
21-01-20215,600,000 5k5,657,000 5k
20-01-20215,605,000 20k5,662,000 20k
19-01-20215,585,000 5k5,642,000 5k
18-01-20215,590,000 10k5,647,000 5k
17-01-20215,580,0005,642,000
16-01-20215,580,000 25k5,642,000 20k
15-01-20215,605,000 20k5,662,000 15k
14-01-20215,585,000 5k5,647,000 5k
13-01-20215,590,000 15k5,652,000 15k
12-01-20215,605,000 20k5,667,000 20k
11-01-20215,585,000 55k5,647,000 45k
10-01-20215,530,0005,602,000
09-01-20215,530,000 45k5,602,000 35k
08-01-20215,575,000 55k5,637,000 45k
07-01-20215,630,000 45k5,682,000 50k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

NgàyMuaBán
21-01-20215,600,000 5k5,655,000 5k
20-01-20215,605,000 20k5,660,000 20k
19-01-20215,585,000 5k5,640,000 5k
18-01-20215,590,000 10k5,645,000 5k
17-01-20215,580,0005,640,000
16-01-20215,580,000 25k5,640,000 20k
15-01-20215,605,000 20k5,660,000 15k
14-01-20215,585,000 5k5,645,000 5k
13-01-20215,590,000 15k5,650,000 15k
12-01-20215,605,000 20k5,665,000 20k
11-01-20215,585,000 55k5,645,000 45k
10-01-20215,530,0005,600,000
09-01-20215,530,000 45k5,600,000 35k
08-01-20215,575,000 55k5,635,000 45k
07-01-20215,630,000 45k5,680,000 50k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

NgàyMuaBán
21-01-20215,615,000 10k5,650,000 5k
20-01-20215,605,000 10k5,645,000 15k
19-01-20215,595,000 5k5,630,000 5k
18-01-20215,590,000 10k5,635,000 5k
17-01-20215,580,0005,630,000
16-01-20215,580,000 25k5,630,000 20k
15-01-20215,605,000 15k5,650,000 20k
14-01-20215,590,0005,630,000 10k
13-01-20215,590,000 20k5,640,000 20k
12-01-20215,610,000 20k5,660,000 20k
11-01-20215,590,000 55k5,640,000 45k
10-01-20215,535,0005,595,000
09-01-20215,535,000 45k5,595,000 35k
08-01-20215,580,000 30k5,630,000 40k
07-01-20215,610,000 65k5,670,000 55k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

NgàyMuaBán
21-01-20215,600,000 5k5,657,000 5k
20-01-20215,605,000 20k5,662,000 20k
19-01-20215,585,000 5k5,642,000 5k
18-01-20215,590,000 10k5,647,000 5k
17-01-20215,580,0005,642,000
16-01-20215,580,000 25k5,642,000 20k
15-01-20215,605,000 20k5,662,000 15k
14-01-20215,585,000 5k5,647,000 5k
13-01-20215,590,000 15k5,652,000 15k
12-01-20215,605,000 20k5,667,000 20k
11-01-20215,585,000 55k5,647,000 45k
10-01-20215,530,0005,602,000
09-01-20215,530,000 45k5,602,000 35k
08-01-20215,575,000 55k5,637,000 45k
07-01-20215,630,000 45k5,682,000 50k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

NgàyMuaBán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

NgàyMuaBán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

NgàyMuaBán
21-01-20215,610,000 20k5,650,000
20-01-20215,590,000 5k5,650,000 20k
19-01-20215,585,000 15k5,630,000
18-01-20215,570,000 10k5,630,000 5k
17-01-20215,580,0005,635,000
16-01-20215,580,000 20k5,635,000 25k
15-01-20215,600,000 15k5,660,000 20k
14-01-20215,585,000 5k5,640,000 10k
13-01-20215,590,0005,650,000 15k
12-01-20215,590,000 20k5,665,000 25k
11-01-20215,570,000 40k5,640,000 35k
10-01-20215,530,0005,605,000
09-01-20215,530,000 40k5,605,000 25k
08-01-20215,570,000 50k5,630,000 40k
07-01-20215,620,000 45k5,670,000 65k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

NgàyMuaBán
21-01-20215,610,000 5k5,645,000
20-01-20215,605,000 17k5,645,000 17k
19-01-20215,588,000 5k5,628,000
18-01-20215,583,000 8k5,628,000 2k
17-01-20215,575,0005,630,000
16-01-20215,575,000 30k5,630,000 25k
15-01-20215,605,000 20k5,655,000 20k
14-01-20215,585,000 5k5,635,000 5k
13-01-20215,590,000 5k5,640,000 30k
12-01-20215,595,000 30k5,670,000 20k
11-01-20215,565,000 35k5,650,000 50k
10-01-20215,530,0005,600,000
09-01-20215,530,000 40k5,600,000 35k
08-01-20215,570,000 40k5,635,000 45k
07-01-20215,610,000 55k5,680,000 55k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

NgàyMuaBán
21-01-20215,375,200 10k5,475,200 10k
20-01-20215,365,300 15k5,465,300 15k
19-01-20215,350,500 10k5,450,500 10k
18-01-20215,340,600 10k5,440,600 10k
17-01-20215,330,7005,430,700
16-01-20215,330,700 30k5,430,700 30k
15-01-20215,360,400 10k5,460,400 10k
14-01-20215,350,500 15k5,450,500 15k
13-01-20215,365,300 5k5,465,300 5k
12-01-20215,360,400 20k5,460,400 20k
11-01-20215,340,600 15k5,440,600 15k
10-01-20215,325,7005,425,700
09-01-20215,325,700 59k5,425,700 59k
08-01-20215,385,100 30k5,485,100 30k
07-01-20215,414,900 50k5,514,900 50k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

NgàyMuaBán
02-01-20215,570,000 5k5,623,000 1k
01-01-20215,575,000 15k5,624,000 24k
31-12-20205,560,000 4k5,600,000 10k
30-12-20205,556,000 15k5,590,000 2k
29-12-20205,541,000 9k5,588,000 4k
28-12-20205,532,000 3k5,584,000 5k
27-12-20205,535,000 5,535k5,579,000 5,579k
25-12-20205,532,000 2k5,578,000 3k
24-12-20205,530,000 5k5,575,000 15k
23-12-20205,525,000 7k5,560,000 2k
22-12-20205,518,000 3k5,558,000 12k
21-12-20205,515,000 2k5,570,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

NgàyMuaBán
21-01-20216 0k6 0k
20-01-20216 0k6 0k
19-01-20216 0k6 0k
18-01-20216 5,625k6 5,675k
17-01-20215,625,0005,675,000
16-01-20215,625,000 5,625k5,675,000 5,675k
15-01-20216 0k6 0k
14-01-20216 0k6 0k
13-01-20216 0k6 0k
12-01-20216 0k6 0k
11-01-20216 0k6
10-01-202166
09-01-202166
08-01-20216 0k6 0k
07-01-20216 0k6 0k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

NgàyMuaBán
21-01-20215,585,000 35k5,715,000 45k
20-01-20215,550,000 20k5,670,000 10k
19-01-20215,530,0005,660,000
18-01-20215,530,000 5k5,660,000
17-01-20215,535,0005,660,000
16-01-20215,535,0005,660,000
15-01-20215,535,0005,660,000
14-01-20215,535,000 25k5,660,000 25k
13-01-20215,560,000 25k5,685,000 25k
12-01-20215,535,000 75k5,660,000 70k
11-01-20215,460,000 20k5,590,000 20k
10-01-20215,480,000 5,480k5,610,000 5,610k
08-01-20215,590,000 5,590k5,715,000 5,715k
06-01-20215,630,000 5,630k5,755,000 5,755k
04-01-20215,540,000 30k5,670,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 20/01/2021 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

NgàyMuaBán
21-01-20215,600,000 15k5,657,000 15k
20-01-20215,585,0005,642,000
19-01-20215,585,000 5k5,642,000 5k
18-01-20215,590,000 10k5,647,000 10k
17-01-20215,600,0005,657,000
16-01-20215,600,0005,657,000
15-01-20215,600,000 20k5,657,000 15k
14-01-20215,580,000 25k5,642,000 25k
13-01-20215,605,000 5k5,667,000 5k
12-01-20215,610,000 25k5,672,000 25k
11-01-20215,585,000 10k5,647,000 10k
10-01-20215,575,0005,637,000
09-01-20215,575,0005,637,000
08-01-20215,575,000 55k5,637,000 45k
07-01-20215,630,000 30k5,682,000 35k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất