Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 19-04-2021
Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 mới nhất giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 19/04/2021 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 3/9/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 19/04 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
16-04-2021 5,508,000 15k 5,547,000 15k
15-04-2021 5,493,000 3k 5,532,000
14-04-2021 5,490,000 10k 5,532,000 10k
13-04-2021 5,480,000 5k 5,522,000 5k
12-04-2021 5,485,000 5k 5,527,000
11-04-2021 5,480,000 5,527,000
10-04-2021 5,480,000 5k 5,527,000
09-04-2021 5,485,000 5,527,000
08-04-2021 5,485,000 5,527,000
07-04-2021 5,485,000 5,527,000
06-04-2021 5,485,000 15k 5,527,000 15k
05-04-2021 5,470,000 22k 5,512,000 32k
04-04-2021 5,492,000 5,544,000
03-04-2021 5,492,000 3k 5,544,000 7k
02-04-2021 5,495,000 45k 5,537,000 45k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
16-04-2021 5,508,000 15k 5,545,000 15k
15-04-2021 5,493,000 3k 5,530,000
14-04-2021 5,490,000 10k 5,530,000 10k
13-04-2021 5,480,000 5k 5,520,000 5k
12-04-2021 5,485,000 5k 5,525,000
11-04-2021 5,480,000 5,525,000
10-04-2021 5,480,000 5k 5,525,000
09-04-2021 5,485,000 5,525,000
08-04-2021 5,485,000 5,525,000
07-04-2021 5,485,000 5,525,000
06-04-2021 5,485,000 15k 5,525,000 15k
05-04-2021 5,470,000 22k 5,510,000 32k
04-04-2021 5,492,000 5,542,000
03-04-2021 5,492,000 3k 5,542,000 7k
02-04-2021 5,495,000 45k 5,535,000 45k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
20-04-2021 5,545,000 10k 5,580,000 15k
19-04-2021 5,555,000 25k 5,595,000 22k
18-04-2021 5,530,000 10k 5,573,000 13k
17-04-2021 5,520,000 10k 5,560,000 10k
16-04-2021 5,510,000 10k 5,550,000 20k
15-04-2021 5,500,000 10k 5,530,000 5k
14-04-2021 5,490,000 5k 5,525,000 5k
13-04-2021 5,485,000 5k 5,520,000 5k
12-04-2021 5,490,000 5,525,000 5k
11-04-2021 5,490,000 5,520,000
10-04-2021 5,490,000 5,520,000
09-04-2021 5,490,000 5k 5,520,000 5k
08-04-2021 5,495,000 8k 5,525,000 5k
07-04-2021 5,487,000 3k 5,520,000
06-04-2021 5,490,000 15k 5,520,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
16-04-2021 5,508,000 15k 5,547,000 15k
15-04-2021 5,493,000 3k 5,532,000
14-04-2021 5,490,000 10k 5,532,000 10k
13-04-2021 5,480,000 5k 5,522,000 5k
12-04-2021 5,485,000 5k 5,527,000
11-04-2021 5,480,000 5,527,000
10-04-2021 5,480,000 5k 5,527,000
09-04-2021 5,485,000 5,527,000
08-04-2021 5,485,000 5,527,000
07-04-2021 5,485,000 5,527,000
06-04-2021 5,485,000 15k 5,527,000 15k
05-04-2021 5,470,000 22k 5,512,000 32k
04-04-2021 5,492,000 5,544,000
03-04-2021 5,492,000 3k 5,544,000 7k
02-04-2021 5,495,000 45k 5,537,000 45k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
20-04-2021 5,540,000 20k 5,580,000 20k
19-04-2021 5,560,000 40k 5,600,000 30k
18-04-2021 5,520,000 5,570,000 5k
17-04-2021 5,520,000 15k 5,565,000 25k
16-04-2021 5,505,000 15k 5,540,000 15k
15-04-2021 5,490,000 5,525,000 5k
14-04-2021 5,490,000 5k 5,530,000 10k
13-04-2021 5,485,000 5,520,000 5k
12-04-2021 5,485,000 5k 5,525,000 5k
11-04-2021 5,480,000 5,520,000
10-04-2021 5,480,000 5k 5,520,000 5k
09-04-2021 5,485,000 5,525,000
08-04-2021 5,485,000 5,525,000
07-04-2021 5,485,000 5,525,000
06-04-2021 5,485,000 15k 5,525,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
20-04-2021 5,540,000 15k 5,580,000 20k
19-04-2021 5,555,000 30k 5,600,000 25k
18-04-2021 5,525,000 5k 5,575,000 5k
17-04-2021 5,520,000 20k 5,570,000 15k
16-04-2021 5,500,000 10k 5,555,000 30k
15-04-2021 5,490,000 5,525,000 5k
14-04-2021 5,490,000 10k 5,530,000 10k
13-04-2021 5,480,000 5k 5,520,000 10k
12-04-2021 5,485,000 5k 5,530,000 5k
11-04-2021 5,480,000 5,525,000
10-04-2021 5,480,000 5k 5,525,000
09-04-2021 5,485,000 5k 5,525,000 5k
08-04-2021 5,480,000 5,530,000 10k
07-04-2021 5,480,000 5k 5,520,000 5k
06-04-2021 5,485,000 15k 5,525,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
16-04-2021 5,058,400 35k 5,158,400 35k
15-04-2021 5,023,800 8k 5,123,800 8k
14-04-2021 5,015,800 37k 5,115,800 37k
13-04-2021 4,979,200 5k 5,079,200 5k
12-04-2021 4,974,300 20k 5,074,300 20k
11-04-2021 4,954,500 5,054,500
10-04-2021 4,954,500 5k 5,054,500 5k
09-04-2021 4,959,400 15k 5,059,400 15k
08-04-2021 4,944,600 13k 5,044,600 13k
07-04-2021 4,931,700 12k 5,031,700 12k
06-04-2021 4,919,800 10k 5,019,800 10k
05-04-2021 4,909,900 2k 5,009,900 2k
04-04-2021 4,911,900 5,011,900
03-04-2021 4,911,900 2k 5,011,900 2k
02-04-2021 4,909,900 55k 5,009,900 55k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
20-04-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
19-04-2021 6 0k 6 0k
18-04-2021 6 0k 6 0k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
20-04-2021 5,515,000 15k 5,620,000 10k
19-04-2021 5,500,000 30k 5,610,000 35k
18-04-2021 5,470,000 5,575,000
17-04-2021 5,470,000 5,575,000
16-04-2021 5,470,000 25k 5,575,000 20k
15-04-2021 5,445,000 15k 5,555,000 15k
14-04-2021 5,460,000 25k 5,570,000 25k
13-04-2021 5,435,000 5k 5,545,000 5k
12-04-2021 5,440,000 30k 5,550,000 30k
11-04-2021 5,470,000 5,580,000
10-04-2021 5,470,000 5,580,000
09-04-2021 5,470,000 20k 5,580,000 20k
08-04-2021 5,450,000 5,560,000
07-04-2021 5,450,000 5,560,000
06-04-2021 5,450,000 5k 5,560,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 19/04/2021 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
20-04-2021 5,543,000 20k 5,582,000 18k
19-04-2021 5,563,000 55k 5,600,000 53k
18-04-2021 5,508,000 5,547,000
17-04-2021 5,508,000 5,547,000
16-04-2021 5,508,000 15k 5,547,000 15k
15-04-2021 5,493,000 3k 5,532,000
14-04-2021 5,490,000 10k 5,532,000 10k
13-04-2021 5,480,000 5k 5,522,000 5k
12-04-2021 5,485,000 5,527,000
11-04-2021 5,485,000 5,527,000
10-04-2021 5,485,000 5,527,000
09-04-2021 5,485,000 5,527,000
08-04-2021 5,485,000 5,527,000
07-04-2021 5,485,000 5,527,000
06-04-2021 5,485,000 15k 5,527,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất