Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 17-05-2021
Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 mới nhất giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 17/05/2021 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 3/9/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 17/05 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,608,000 6k 5,645,000 6k
17-05-2021 5,602,000 10k 5,639,000
16-05-2021 5,592,000 5,639,000
15-05-2021 5,592,000 2k 5,639,000 12k
14-05-2021 5,590,000 18k 5,627,000 18k
13-05-2021 5,572,000 6k 5,609,000 6k
12-05-2021 5,578,000 10k 5,615,000 10k
11-05-2021 5,588,000 2k 5,625,000 7k
10-05-2021 5,590,000 17k 5,632,000 12k
09-05-2021 5,573,000 5,620,000
08-05-2021 5,573,000 11k 5,620,000 21k
07-05-2021 5,562,000 27k 5,599,000 27k
06-05-2021 5,535,000 4k 5,572,000 4k
05-05-2021 5,531,000 1k 5,568,000 1k
04-05-2021 5,530,000 7k 5,567,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,608,000 6k 5,643,000 6k
17-05-2021 5,602,000 10k 5,637,000
16-05-2021 5,592,000 5,637,000
15-05-2021 5,592,000 2k 5,637,000 12k
14-05-2021 5,590,000 18k 5,625,000 18k
13-05-2021 5,572,000 6k 5,607,000 6k
12-05-2021 5,578,000 10k 5,613,000 10k
11-05-2021 5,588,000 2k 5,623,000 7k
10-05-2021 5,590,000 17k 5,630,000 12k
09-05-2021 5,573,000 5,618,000
08-05-2021 5,573,000 11k 5,618,000 21k
07-05-2021 5,562,000 27k 5,597,000 27k
06-05-2021 5,535,000 4k 5,570,000 4k
05-05-2021 5,531,000 1k 5,566,000 1k
04-05-2021 5,530,000 7k 5,565,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,612,000 5k 5,642,000 2k
17-05-2021 5,607,000 10k 5,640,000 3k
16-05-2021 5,597,000 5,637,000
15-05-2021 5,597,000 5k 5,637,000 13k
14-05-2021 5,592,000 15k 5,624,000 17k
13-05-2021 5,577,000 8k 5,607,000 6k
12-05-2021 5,585,000 13k 5,613,000 15k
11-05-2021 5,598,000 6k 5,628,000 1k
10-05-2021 5,592,000 15k 5,627,000 10k
09-05-2021 5,577,000 5,617,000
08-05-2021 5,577,000 12k 5,617,000 22k
07-05-2021 5,565,000 20k 5,595,000 22k
06-05-2021 5,545,000 10k 5,573,000 8k
05-05-2021 5,535,000 5,565,000 2k
04-05-2021 5,535,000 5k 5,567,000 8k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,608,000 6k 5,645,000 6k
17-05-2021 5,602,000 10k 5,639,000
16-05-2021 5,592,000 5,639,000
15-05-2021 5,592,000 2k 5,639,000 12k
14-05-2021 5,590,000 18k 5,627,000 18k
13-05-2021 5,572,000 6k 5,609,000 6k
12-05-2021 5,578,000 10k 5,615,000 10k
11-05-2021 5,588,000 2k 5,625,000 7k
10-05-2021 5,590,000 17k 5,632,000 12k
09-05-2021 5,573,000 5,620,000
08-05-2021 5,573,000 11k 5,620,000 21k
07-05-2021 5,562,000 27k 5,599,000 27k
06-05-2021 5,535,000 4k 5,572,000 4k
05-05-2021 5,531,000 1k 5,568,000 1k
04-05-2021 5,530,000 7k 5,567,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,610,000 5k 5,640,000 5k
17-05-2021 5,605,000 15k 5,635,000 5k
16-05-2021 5,590,000 5,640,000
15-05-2021 5,590,000 5,640,000 15k
14-05-2021 5,590,000 15k 5,625,000 20k
13-05-2021 5,575,000 3k 5,605,000 7k
12-05-2021 5,572,000 16k 5,612,000 16k
11-05-2021 5,588,000 2k 5,628,000 2k
10-05-2021 5,590,000 15k 5,630,000 10k
09-05-2021 5,575,000 5,620,000 5k
08-05-2021 5,575,000 15k 5,615,000 20k
07-05-2021 5,560,000 20k 5,595,000 25k
06-05-2021 5,540,000 10k 5,570,000 5k
05-05-2021 5,530,000 5k 5,565,000 5k
04-05-2021 5,535,000 5k 5,570,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,605,000 5k 5,640,000
17-05-2021 5,600,000 10k 5,640,000
16-05-2021 5,590,000 5,640,000
15-05-2021 5,590,000 5k 5,640,000 15k
14-05-2021 5,585,000 15k 5,625,000 15k
13-05-2021 5,570,000 2k 5,610,000 2k
12-05-2021 5,572,000 8k 5,612,000 23k
11-05-2021 5,580,000 10k 5,635,000
10-05-2021 5,590,000 20k 5,635,000 15k
09-05-2021 5,570,000 5,620,000
08-05-2021 5,570,000 10k 5,620,000 25k
07-05-2021 5,560,000 20k 5,595,000 25k
06-05-2021 5,540,000 15k 5,570,000 5k
05-05-2021 5,525,000 5k 5,565,000 5k
04-05-2021 5,530,000 5k 5,570,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,124,800 10k 5,224,800 10k
17-05-2021 5,114,900 20k 5,214,900 20k
16-05-2021 5,095,000 5,195,000
15-05-2021 5,095,000 12k 5,195,000 12k
14-05-2021 5,083,200 30k 5,183,200 30k
13-05-2021 5,053,500 27k 5,153,500 27k
12-05-2021 5,080,200 23k 5,180,200 23k
11-05-2021 5,103,000 10k 5,203,000 10k
10-05-2021 5,112,900 22k 5,212,900 22k
09-05-2021 5,091,100 5,191,100
08-05-2021 5,091,100 23k 5,191,100 23k
07-05-2021 5,068,300 28k 5,168,300 28k
06-05-2021 5,040,600 2k 5,140,600 2k
05-05-2021 5,038,600 27k 5,138,600 27k
04-05-2021 5,065,300 5,165,300
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
17-05-2021 6 0k 6 0k
16-05-2021 6 0k 6 0k
15-05-2021 6 5,625k 6 5,675k
14-05-2021 5,625,000 5,675,000
13-05-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
12-05-2021 6 0k 6 0k
11-05-2021 6 5,625k 6 5,675k
10-05-2021 5,625,000 5,675,000
09-05-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
08-05-2021 6 0k 6
07-05-2021 6 0k 6 0k
23-04-2021 6 5,625k 6 5,675k
22-04-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
21-04-2021 6 5,625k 6 5,675k
20-04-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,561,000 2k 5,675,000 2k
17-05-2021 5,559,000 14k 5,673,000 18k
16-05-2021 5,545,000 5,655,000
15-05-2021 5,545,000 5,655,000 10k
14-05-2021 5,545,000 10k 5,645,000 10k
13-05-2021 5,535,000 20k 5,635,000 20k
12-05-2021 5,555,000 10k 5,655,000 10k
11-05-2021 5,565,000 35k 5,665,000 30k
10-05-2021 5,530,000 5,635,000 5k
09-05-2021 5,530,000 5,640,000
08-05-2021 5,530,000 25k 5,640,000 30k
07-05-2021 5,505,000 5,610,000
06-05-2021 5,505,000 610k 5,610,000 10k
05-05-2021 4,895,000 615k 5,600,000 20k
04-05-2021 5,510,000 5k 5,620,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 17/05/2021 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
18-05-2021 5,608,000 3k 5,645,000 3k
17-05-2021 5,605,000 15k 5,642,000 15k
16-05-2021 5,590,000 5,627,000
15-05-2021 5,590,000 5,627,000
14-05-2021 5,590,000 15k 5,627,000 15k
13-05-2021 5,575,000 3k 5,612,000 3k
12-05-2021 5,578,000 17k 5,615,000 17k
11-05-2021 5,595,000 10k 5,632,000 5k
10-05-2021 5,585,000 23k 5,627,000 28k
09-05-2021 5,562,000 5,599,000
08-05-2021 5,562,000 5,599,000
07-05-2021 5,562,000 19k 5,599,000 19k
06-05-2021 5,543,000 8k 5,580,000 8k
05-05-2021 5,535,000 5k 5,572,000 5k
04-05-2021 5,530,000 5k 5,567,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất