Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 06-03-2021
Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 cập nhật mới nhất

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 mới nhất giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 06/03/2021 tại Giavang.asia.

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hiện nay ngày 3/9/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày

Giá vàng hiện nay ngày 06/03 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,510,000 5,562,000
06-03-2021 5,510,000 5,562,000 10k
05-03-2021 5,510,000 50k 5,552,000 50k
04-03-2021 5,560,000 5,602,000
03-03-2021 5,560,000 10k 5,602,000 10k
02-03-2021 5,570,000 15k 5,612,000 15k
01-03-2021 5,585,000 15k 5,627,000 5k
28-02-2021 5,570,000 5,622,000
27-02-2021 5,570,000 25k 5,622,000 15k
26-02-2021 5,595,000 10k 5,637,000 10k
25-02-2021 5,605,000 5,647,000 5k
24-02-2021 5,605,000 5k 5,652,000 10k
23-02-2021 5,610,000 30k 5,662,000 30k
22-02-2021 5,580,000 20k 5,632,000
21-02-2021 5,560,000 5k 5,632,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,510,000 5,560,000
06-03-2021 5,510,000 5,560,000 10k
05-03-2021 5,510,000 50k 5,550,000 50k
04-03-2021 5,560,000 5,600,000
03-03-2021 5,560,000 10k 5,600,000 10k
02-03-2021 5,570,000 15k 5,610,000 15k
01-03-2021 5,585,000 15k 5,625,000 5k
28-02-2021 5,570,000 5,620,000
27-02-2021 5,570,000 25k 5,620,000 15k
26-02-2021 5,595,000 10k 5,635,000 10k
25-02-2021 5,605,000 5,645,000 5k
24-02-2021 5,605,000 5k 5,650,000 10k
23-02-2021 5,610,000 30k 5,660,000 30k
22-02-2021 5,580,000 20k 5,630,000
21-02-2021 5,560,000 5k 5,630,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,520,000 10k 5,560,000 10k
06-03-2021 5,510,000 5,550,000
05-03-2021 5,510,000 50k 5,550,000 45k
04-03-2021 5,560,000 5,595,000 5k
03-03-2021 5,560,000 20k 5,600,000 18k
02-03-2021 5,580,000 15k 5,618,000 12k
01-03-2021 5,595,000 25k 5,630,000 15k
28-02-2021 5,570,000 5,615,000
27-02-2021 5,570,000 20k 5,615,000 20k
26-02-2021 5,590,000 20k 5,635,000 10k
25-02-2021 5,610,000 5k 5,645,000 5k
24-02-2021 5,615,000 5,650,000 10k
23-02-2021 5,615,000 35k 5,660,000 30k
22-02-2021 5,580,000 20k 5,630,000 30k
21-02-2021 5,560,000 5,600,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,510,000 5,562,000
06-03-2021 5,510,000 5,562,000 10k
05-03-2021 5,510,000 50k 5,552,000 50k
04-03-2021 5,560,000 5,602,000
03-03-2021 5,560,000 10k 5,602,000 10k
02-03-2021 5,570,000 15k 5,612,000 15k
01-03-2021 5,585,000 15k 5,627,000 5k
28-02-2021 5,570,000 5,622,000
27-02-2021 5,570,000 25k 5,622,000 15k
26-02-2021 5,595,000 10k 5,637,000 10k
25-02-2021 5,605,000 5,647,000 5k
24-02-2021 5,605,000 5k 5,652,000 10k
23-02-2021 5,610,000 30k 5,662,000 30k
22-02-2021 5,580,000 20k 5,632,000
21-02-2021 5,560,000 5k 5,632,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,500,000 5,560,000
06-03-2021 5,500,000 5k 5,560,000 5k
05-03-2021 5,505,000 55k 5,555,000 45k
04-03-2021 5,560,000 5,600,000
03-03-2021 5,560,000 5k 5,600,000 10k
02-03-2021 5,565,000 10k 5,610,000 15k
01-03-2021 5,575,000 20k 5,625,000 10k
28-02-2021 5,555,000 5,615,000
27-02-2021 5,555,000 25k 5,615,000 15k
26-02-2021 5,580,000 25k 5,630,000 15k
25-02-2021 5,605,000 5k 5,645,000 5k
24-02-2021 5,600,000 10k 5,650,000 20k
23-02-2021 5,610,000 25k 5,670,000 30k
22-02-2021 5,585,000 25k 5,640,000 10k
21-02-2021 5,560,000 5k 5,630,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,500,000 5,560,000
06-03-2021 5,500,000 5k 5,560,000 10k
05-03-2021 5,495,000 60k 5,550,000 55k
04-03-2021 5,555,000 5k 5,605,000 5k
03-03-2021 5,550,000 10k 5,610,000 50k
02-03-2021 5,540,000 35k 5,660,000 35k
01-03-2021 5,575,000 20k 5,625,000 10k
28-02-2021 5,555,000 5,615,000
27-02-2021 5,555,000 20k 5,615,000 10k
26-02-2021 5,575,000 25k 5,625,000 25k
25-02-2021 5,600,000 5,650,000
24-02-2021 5,600,000 10k 5,650,000 10k
23-02-2021 5,610,000 25k 5,660,000 20k
22-02-2021 5,585,000 20k 5,640,000 10k
21-02-2021 5,565,000 5k 5,630,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,127,700 5,227,700
06-03-2021 5,127,700 5k 5,227,700 5k
05-03-2021 5,122,800 45k 5,222,800 45k
04-03-2021 5,167,300 35k 5,267,300 35k
03-03-2021 5,202,000 5k 5,302,000 5k
02-03-2021 5,197,000 15k 5,297,000 15k
01-03-2021 5,211,900 15k 5,311,900 15k
28-02-2021 5,197,000 5,297,000
27-02-2021 5,197,000 40k 5,297,000 40k
26-02-2021 5,236,600 35k 5,336,600 35k
25-02-2021 5,271,300 30k 5,371,300 30k
24-02-2021 5,301,000 15k 5,401,000 15k
23-02-2021 5,315,800 10k 5,415,800 10k
22-02-2021 5,305,900 10k 5,405,900 10k
21-02-2021 5,315,800 5,415,800
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
06-03-2021 6 6 0k
05-03-2021 6 0k 6 0k
04-03-2021 6 5,625k 6 5,675k
03-03-2021 5,625,000 5,625k 5,675,000 5,675k
02-03-2021 6 0k 6 0k
01-03-2021 6 0k 6 0k
28-02-2021 6 6
27-02-2021 6 6
26-02-2021 6 0k 6 0k
25-02-2021 6 0k 6 0k
24-02-2021 6 0k 6 0k
23-02-2021 6 0k 6 0k
22-02-2021 6 0k 6 0k
21-02-2021 6 6
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,505,000 5,620,000
06-03-2021 5,505,000 5,620,000
05-03-2021 5,505,000 10k 5,620,000 10k
04-03-2021 5,515,000 25k 5,630,000 25k
03-03-2021 5,540,000 20k 5,655,000 5k
02-03-2021 5,520,000 5,650,000
01-03-2021 5,520,000 5,650,000 35k
28-02-2021 5,520,000 5,685,000
27-02-2021 5,520,000 30k 5,685,000 20k
26-02-2021 5,550,000 15k 5,665,000 20k
25-02-2021 5,565,000 5k 5,685,000 5k
24-02-2021 5,560,000 5,680,000 10k
23-02-2021 5,560,000 30k 5,690,000 30k
22-02-2021 5,530,000 30k 5,660,000 20k
21-02-2021 5,560,000 5,680,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng hiện nay ngày 06/03/2021 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
07-03-2021 5,520,000 5,562,000
06-03-2021 5,520,000 5,562,000
05-03-2021 5,520,000 45k 5,562,000 45k
04-03-2021 5,565,000 5,607,000
03-03-2021 5,565,000 20k 5,607,000 20k
02-03-2021 5,585,000 5,627,000
01-03-2021 5,585,000 10k 5,627,000 10k
28-02-2021 5,595,000 5,637,000
27-02-2021 5,595,000 5,637,000
26-02-2021 5,595,000 10k 5,637,000 15k
25-02-2021 5,605,000 5,652,000 5k
24-02-2021 5,605,000 5k 5,657,000 5k
23-02-2021 5,610,000 30k 5,662,000 30k
22-02-2021 5,580,000 20k 5,632,000
21-02-2021 5,560,000 10k 5,632,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):

Đăng ký ngay thông tin

để được nhận thông tin mới nhất