Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 07-05-2020
Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng. Xem ngay bảng giá vàng 9999 8/5/2020.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 8/5 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

{ “symbol”: “FX_IDC:XAUUSD”, “width”: 350, “colorTheme”: “light”, “isTransparent”: false, “locale”: “vi_VN”}

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,795,000 15k 4,842,000 15k
07-05-2020 4,780,000 5k 4,827,000 20k
06-05-2020 4,785,000 4,847,000
05-05-2020 4,785,000 5k 4,847,000 5k
04-05-2020 4,790,000 5k 4,852,000
03-05-2020 4,785,000 4,852,000
02-05-2020 4,785,000 4,852,000
01-05-2020 4,785,000 4,852,000
30-04-2020 4,785,000 4,852,000
29-04-2020 4,785,000 10k 4,852,000 10k
28-04-2020 4,795,000 5k 4,862,000 5k
27-04-2020 4,790,000 4,857,000
26-04-2020 4,790,000 4,857,000
25-04-2020 4,790,000 5k 4,857,000 5k
24-04-2020 4,785,000 5k 4,852,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,795,000 15k 4,840,000 15k
07-05-2020 4,780,000 5k 4,825,000 20k
06-05-2020 4,785,000 4,845,000
05-05-2020 4,785,000 5k 4,845,000 5k
04-05-2020 4,790,000 5k 4,850,000
03-05-2020 4,785,000 4,850,000
02-05-2020 4,785,000 4,850,000
01-05-2020 4,785,000 4,850,000
30-04-2020 4,785,000 4,850,000
29-04-2020 4,785,000 10k 4,850,000 10k
28-04-2020 4,795,000 5k 4,860,000 5k
27-04-2020 4,790,000 4,855,000
26-04-2020 4,790,000 4,855,000
25-04-2020 4,790,000 5k 4,855,000 5k
24-04-2020 4,785,000 5k 4,850,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,790,000 4,790k 4,820,000 4,820k
07-05-2020 0 0
06-05-2020 0 0
05-05-2020 0 0
04-05-2020 0 0
03-05-2020 0 0
02-05-2020 0 0
01-05-2020 0 0
30-04-2020 0 0
29-04-2020 0 0
28-04-2020 0 4,817k 0 4,865k
27-04-2020 4,817,000 4,865,000
26-04-2020 4,817,000 4,865,000
25-04-2020 4,817,000 27k 4,865,000 25k
24-04-2020 4,790,000 10k 4,840,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,795,000 15k 4,842,000 15k
07-05-2020 4,780,000 5k 4,827,000 20k
06-05-2020 4,785,000 4,847,000
05-05-2020 4,785,000 5k 4,847,000 5k
04-05-2020 4,790,000 5k 4,852,000
03-05-2020 4,785,000 4,852,000
02-05-2020 4,785,000 4,852,000
01-05-2020 4,785,000 4,852,000
30-04-2020 4,785,000 4,852,000
29-04-2020 4,785,000 10k 4,852,000 10k
28-04-2020 4,795,000 5k 4,862,000 5k
27-04-2020 4,790,000 4,857,000
26-04-2020 4,790,000 4,857,000
25-04-2020 4,790,000 5k 4,857,000 5k
24-04-2020 4,785,000 5k 4,852,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
16-04-2020 4,730,000 4,860,000
15-04-2020 4,730,000 4,860,000
14-04-2020 4,730,000 60k 4,860,000 70k
13-04-2020 4,670,000 4,790,000
12-04-2020 4,670,000 4,790,000
11-04-2020 4,670,000 4,790,000
10-04-2020 4,670,000 4,790,000
09-04-2020 4,670,000 10k 4,790,000
08-04-2020 4,660,000 4,790,000
07-04-2020 4,660,000 4,790,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,620,000 20k 4,720,000 30k
07-05-2020 4,600,000 10k 4,690,000 30k
06-05-2020 4,610,000 4,720,000
05-05-2020 4,610,000 4,720,000
04-05-2020 4,610,000 4,720,000
03-05-2020 4,610,000 4,720,000
02-05-2020 4,610,000 4,720,000
01-05-2020 4,610,000 4,720,000
30-04-2020 4,610,000 4,720,000
29-04-2020 4,610,000 4,720,000
28-04-2020 4,610,000 10k 4,720,000
27-04-2020 4,600,000 4,720,000
26-04-2020 4,600,000 4,720,000
25-04-2020 4,600,000 5k 4,720,000 15k
24-04-2020 4,595,000 20k 4,705,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,790,000 15k 4,825,000 11k
07-05-2020 4,775,000 10k 4,814,000 11k
06-05-2020 4,785,000 5k 4,825,000
05-05-2020 4,780,000 10k 4,825,000 15k
04-05-2020 4,790,000 15k 4,840,000 15k
03-05-2020 4,775,000 4,825,000
02-05-2020 4,775,000 10k 4,825,000 5k
01-05-2020 4,765,000 5k 4,820,000 25k
30-04-2020 4,770,000 4,845,000 15k
29-04-2020 4,770,000 20k 4,830,000 5k
28-04-2020 4,790,000 10k 4,835,000 30k
27-04-2020 4,800,000 4,865,000
26-04-2020 4,800,000 4,865,000
25-04-2020 4,800,000 15k 4,865,000 30k
24-04-2020 4,785,000 10k 4,835,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,790,000 10k 4,815,000
07-05-2020 4,780,000 4,815,000
06-05-2020 4,780,000 4,815,000 3k
05-05-2020 4,780,000 12k 4,818,000 17k
04-05-2020 4,792,000 17k 4,835,000 20k
03-05-2020 4,775,000 4,815,000
02-05-2020 4,775,000 10k 4,815,000
01-05-2020 4,765,000 5k 4,815,000 10k
30-04-2020 4,770,000 4,825,000
29-04-2020 4,770,000 20k 4,825,000
28-04-2020 4,790,000 25k 4,825,000 40k
27-04-2020 4,815,000 4,865,000
26-04-2020 4,815,000 4,865,000
25-04-2020 4,815,000 35k 4,865,000 35k
24-04-2020 4,780,000 5k 4,830,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,793,000 11k 4,819,000 9k
07-05-2020 4,782,000 6k 4,810,000 13k
06-05-2020 4,788,000 3k 4,823,000 1k
05-05-2020 4,785,000 10k 4,822,000 13k
04-05-2020 4,795,000 20k 4,835,000 5k
03-05-2020 4,775,000 4,830,000
02-05-2020 4,775,000 10k 4,830,000 10k
01-05-2020 4,765,000 20k 4,820,000 20k
30-04-2020 4,785,000 5k 4,840,000 10k
29-04-2020 4,780,000 13k 4,830,000
28-04-2020 4,793,000 23k 4,830,000 34k
27-04-2020 4,816,000 4,864,000
26-04-2020 4,816,000 4,864,000
25-04-2020 4,816,000 24k 4,864,000 29k
24-04-2020 4,792,000 12k 4,835,000 13k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,800,000 20k 4,825,000 15k
07-05-2020 4,780,000 5k 4,810,000 5k
06-05-2020 4,785,000 4,815,000 10k
05-05-2020 4,785,000 15k 4,825,000 15k
04-05-2020 4,800,000 25k 4,840,000 15k
03-05-2020 4,775,000 4,825,000
02-05-2020 4,775,000 4,825,000
01-05-2020 4,775,000 4,825,000
30-04-2020 4,775,000 4,825,000
29-04-2020 4,775,000 25k 4,825,000 25k
28-04-2020 4,800,000 10k 4,850,000 10k
27-04-2020 4,790,000 4,840,000
26-04-2020 4,790,000 4,840,000
25-04-2020 4,790,000 4,840,000
24-04-2020 4,790,000 4,840,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,760,000 30k 4,890,000 40k
07-05-2020 4,730,000 170k 4,850,000 40k
06-05-2020 4,560,000 100k 4,890,000
05-05-2020 4,660,000 60k 4,890,000 30k
04-05-2020 4,720,000 20k 4,860,000 20k
03-05-2020 4,740,000 4,880,000
02-05-2020 4,740,000 4,880,000
01-05-2020 4,740,000 4,880,000
30-04-2020 4,740,000 4,880,000
29-04-2020 4,740,000 4k 4,880,000
28-04-2020 4,736,000 9k 4,880,000
27-04-2020 4,745,000 4,880,000
26-04-2020 4,745,000 4,880,000
25-04-2020 4,745,000 4,880,000
24-04-2020 4,745,000 35k 4,880,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 8/5/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
08-05-2020 4,725,000 4,812,000
07-05-2020 4,725,000 4,812,000
06-05-2020 4,725,000 4,812,000
05-05-2020 4,725,000 4,812,000
04-05-2020 4,725,000 4,812,000
03-05-2020 4,725,000 4,812,000
02-05-2020 4,725,000 4,812,000
01-05-2020 4,725,000 4,812,000
30-04-2020 4,725,000 4,812,000
29-04-2020 4,725,000 4,812,000
28-04-2020 4,725,000 4,812,000
27-04-2020 4,725,000 4,812,000
26-04-2020 4,725,000 4,812,000
25-04-2020 4,725,000 4,812,000
24-04-2020 4,725,000 4,812,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất