Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 cập nhật mới nhất

Ngày đăng: 24-05-2020
Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng. Xem ngay bảng giá vàng 9999 24/5/2020.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 24/5 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

{ “symbol”: “FX_IDC:XAUUSD”, “width”: 350, “colorTheme”: “light”, “isTransparent”: false, “locale”: “vi_VN”}

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,850,000 5k 4,892,000
24-05-2020 4,845,000 4,892,000
23-05-2020 4,845,000 5k 4,892,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,897,000
21-05-2020 4,850,000 15k 4,897,000 15k
20-05-2020 4,865,000 7k 4,912,000 7k
19-05-2020 4,858,000 32k 4,905,000 37k
18-05-2020 4,890,000 55k 4,942,000 65k
17-05-2020 4,835,000 4,877,000
16-05-2020 4,835,000 5k 4,877,000 8k
15-05-2020 4,830,000 13k 4,869,000 12k
14-05-2020 4,817,000 17k 4,857,000 15k
13-05-2020 4,800,000 5k 4,842,000 5k
12-05-2020 4,795,000 15k 4,837,000 10k
11-05-2020 4,780,000 5k 4,827,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,850,000 5k 4,890,000
24-05-2020 4,845,000 4,890,000
23-05-2020 4,845,000 5k 4,890,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,895,000
21-05-2020 4,850,000 15k 4,895,000 15k
20-05-2020 4,865,000 7k 4,910,000 7k
19-05-2020 4,858,000 32k 4,903,000 37k
18-05-2020 4,890,000 55k 4,940,000 65k
17-05-2020 4,835,000 4,875,000
16-05-2020 4,835,000 5k 4,875,000 8k
15-05-2020 4,830,000 13k 4,867,000 12k
14-05-2020 4,817,000 17k 4,855,000 15k
13-05-2020 4,800,000 5k 4,840,000 5k
12-05-2020 4,795,000 15k 4,835,000 10k
11-05-2020 4,780,000 5k 4,825,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,852,000 5k 4,882,000 2k
24-05-2020 4,847,000 4,880,000
23-05-2020 4,847,000 2k 4,880,000
22-05-2020 4,845,000 7k 4,880,000 10k
21-05-2020 4,852,000 3k 4,890,000 5k
20-05-2020 4,855,000 4,895,000 5k
19-05-2020 4,855,000 27k 4,890,000 25k
18-05-2020 4,882,000 37k 4,915,000 45k
17-05-2020 4,845,000 12k 4,870,000 7k
16-05-2020 4,833,000 3k 4,863,000 8k
15-05-2020 4,830,000 15k 4,855,000 20k
14-05-2020 4,815,000 12k 4,835,000 2k
13-05-2020 4,803,000 20k 4,833,000 20k
12-05-2020 4,783,000 1k 4,813,000 5k
11-05-2020 4,782,000 2k 4,818,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,850,000 5k 4,892,000
24-05-2020 4,845,000 4,892,000
23-05-2020 4,845,000 5k 4,892,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,897,000
21-05-2020 4,850,000 15k 4,897,000 15k
20-05-2020 4,865,000 7k 4,912,000 7k
19-05-2020 4,858,000 32k 4,905,000 37k
18-05-2020 4,890,000 55k 4,942,000 65k
17-05-2020 4,835,000 4,877,000
16-05-2020 4,835,000 5k 4,877,000 8k
15-05-2020 4,830,000 13k 4,869,000 12k
14-05-2020 4,817,000 17k 4,857,000 15k
13-05-2020 4,800,000 5k 4,842,000 5k
12-05-2020 4,795,000 15k 4,837,000 10k
11-05-2020 4,780,000 5k 4,827,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,765,000 4,835,000
24-05-2020 4,765,000 4,835,000
23-05-2020 4,765,000 2k 4,835,000 2k
22-05-2020 4,763,000 6k 4,833,000 6k
21-05-2020 4,769,000 31k 4,839,000 31k
20-05-2020 4,800,000 10k 4,870,000 10k
19-05-2020 4,790,000 30k 4,860,000 30k
18-05-2020 4,820,000 60k 4,890,000 60k
17-05-2020 4,760,000 4,830,000
16-05-2020 4,760,000 40k 4,830,000 40k
15-05-2020 4,720,000 55k 4,790,000 55k
14-05-2020 4,665,000 35k 4,735,000 25k
13-05-2020 4,630,000 10k 4,710,000 20k
12-05-2020 4,620,000 4,690,000 30k
11-05-2020 4,620,000 4,720,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,845,000 5k 4,880,000 5k
24-05-2020 4,850,000 5k 4,885,000
23-05-2020 4,855,000 5k 4,885,000
22-05-2020 4,850,000 4,885,000
21-05-2020 4,850,000 10k 4,885,000 15k
20-05-2020 4,860,000 8k 4,900,000 8k
19-05-2020 4,852,000 38k 4,892,000 33k
18-05-2020 4,890,000 45k 4,925,000 50k
17-05-2020 4,845,000 5k 4,875,000 5k
16-05-2020 4,840,000 10k 4,870,000 10k
15-05-2020 4,830,000 15k 4,860,000 15k
14-05-2020 4,815,000 15k 4,845,000 15k
13-05-2020 4,800,000 10k 4,830,000 5k
12-05-2020 4,790,000 10k 4,825,000 5k
11-05-2020 4,780,000 5k 4,820,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,850,000 5k 4,880,000
24-05-2020 4,855,000 5k 4,880,000
23-05-2020 4,850,000 4,880,000 5k
22-05-2020 4,850,000 4,875,000
21-05-2020 4,850,000 10k 4,875,000 15k
20-05-2020 4,860,000 8k 4,890,000 10k
19-05-2020 4,852,000 38k 4,880,000 35k
18-05-2020 4,890,000 45k 4,915,000 45k
17-05-2020 4,845,000 5k 4,870,000 10k
16-05-2020 4,840,000 5k 4,860,000 5k
15-05-2020 4,835,000 17k 4,855,000 20k
14-05-2020 4,818,000 15k 4,835,000 12k
13-05-2020 4,803,000 23k 4,823,000 13k
12-05-2020 4,780,000 4,810,000 10k
11-05-2020 4,780,000 2k 4,820,000 7k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,852,000 3k 4,878,000
24-05-2020 4,855,000 3k 4,878,000 1k
23-05-2020 4,852,000 3k 4,879,000 1k
22-05-2020 4,855,000 3k 4,878,000
21-05-2020 4,852,000 6k 4,878,000 13k
20-05-2020 4,858,000 6k 4,891,000 9k
19-05-2020 4,852,000 40k 4,882,000 38k
18-05-2020 4,892,000 46k 4,920,000 51k
17-05-2020 4,846,000 4k 4,869,000 6k
16-05-2020 4,842,000 10k 4,863,000 10k
15-05-2020 4,832,000 14k 4,853,000 18k
14-05-2020 4,818,000 15k 4,835,000 7k
13-05-2020 4,803,000 18k 4,828,000 15k
12-05-2020 4,785,000 4k 4,813,000 4k
11-05-2020 4,781,000 4,817,000 7k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,855,000 5k 4,875,000
24-05-2020 4,850,000 4,875,000
23-05-2020 4,850,000 4,875,000
22-05-2020 4,850,000 5k 4,875,000 5k
21-05-2020 4,845,000 25k 4,870,000 25k
20-05-2020 4,870,000 15k 4,895,000 10k
19-05-2020 4,855,000 30k 4,885,000 35k
18-05-2020 4,885,000 55k 4,920,000 70k
17-05-2020 4,830,000 4,850,000
16-05-2020 4,830,000 4,850,000
15-05-2020 4,830,000 12k 4,850,000 12k
14-05-2020 4,818,000 13k 4,838,000 13k
13-05-2020 4,805,000 10k 4,825,000 5k
12-05-2020 4,795,000 10k 4,820,000 10k
11-05-2020 4,785,000 15k 4,810,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,810,000 4,940,000
24-05-2020 4,810,000 4,940,000
23-05-2020 4,810,000 10k 4,940,000 30k
22-05-2020 4,800,000 20k 4,910,000 30k
21-05-2020 4,820,000 10k 4,940,000 10k
20-05-2020 4,830,000 40k 4,950,000 40k
19-05-2020 4,790,000 20k 4,910,000 30k
18-05-2020 4,810,000 30k 4,940,000 40k
17-05-2020 4,780,000 4,900,000
16-05-2020 4,780,000 4,900,000
15-05-2020 4,780,000 20k 4,900,000 20k
14-05-2020 4,760,000 5k 4,880,000 15k
13-05-2020 4,755,000 25k 4,865,000 15k
12-05-2020 4,730,000 30k 4,850,000 15k
11-05-2020 4,760,000 4,865,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 24/5/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
25-05-2020 4,832,000 4,871,000
24-05-2020 4,832,000 4,871,000
23-05-2020 4,832,000 4,871,000
22-05-2020 4,832,000 4,871,000
21-05-2020 4,832,000 4,871,000
20-05-2020 4,832,000 4,871,000
19-05-2020 4,832,000 4,871,000
18-05-2020 4,832,000 4,871,000
17-05-2020 4,832,000 4,871,000
16-05-2020 4,832,000 4,871,000
15-05-2020 4,832,000 32k 4,871,000 29k
14-05-2020 4,800,000 4,842,000
13-05-2020 4,800,000 75k 4,842,000 30k
12-05-2020 4,725,000 4,812,000
11-05-2020 4,725,000 4,812,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất