Cập nhật thông tin về dện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam sẽ đạt mức hơn 200 nghìn ha vào năm 2030

Ngày đăng: 03-09-2021
Cập nhật thông tin về dện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam sẽ đạt mức hơn 200 nghìn ha vào năm 2030

Cập nhật thông tin về dện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam sẽ đạt mức hơn 200 nghìn ha vào năm 2030 - Tin vừa cập nhật bởi đội ngũ biên tập. Xem ngay Cập nhật thông tin về dện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam sẽ đạt mức hơn 200 nghìn ha vào năm 2030

Theo Dự thảo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 do Bộ TN&MT xây dựng đến năm 2030 diện tích đất công nghiệp sẽ tăng 115 nghìn ha so với năm 2020.

Diện tích đất khu công nghiệp tại Việt Nam sẽ đạt mức hơn 200 nghìn ha vào năm 2030

Dự thảo quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050 đến năm 2030 cả nước sẽ dành khoảng 205,80 nghìn ha làm khu công nghiệp. Trong đó, có khoảng 60% là đất trực tiếp sản xuất công nghiệp, còn 40% diện tích xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp gồm: giao thông, điện, nước, khu xử lý chất thải, cây xanh,…).

Với quy hoạch này, diện tích đất công nghiệp tăng 115,00 nghìn ha so với năm 2020 (kể cả diện tích 95 khu công nghiệp nằm trong các khu kinh tế ven biển và các khu kinh tế cửa khẩu).

Đất khu công nghiệp được quy hoạch đến năm 2030 phân bổ theo 6 vùng như sau: 

Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 15,17 nghìn ha (58 khu công nghiệp), tăng 9,97 nghìn ha so với năm 2020, chiếm 7,37% diện tích đất khu công nghiệp của cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Hồng 52,21 nghìn ha (142 khu công nghiệp), tăng 32,26 nghìn ha so với năm 2020, chiếm 25,37% diện tích đất khu công nghiệp của cả nước;

[tinmoi]

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 47,93 nghìn ha (111 khu công nghiệp), tăng 30,83 nghìn ha so với năm 2020, chiếm 23,29% diện tích đất khu công nghiệp của cả nước. 

Vùng Tây Nguyên 3,73 nghìn ha (17 khu công nghiệp), tăng 2,18 nghìn ha so với năm 2020, chiếm 1,81% diện tích đất khu công nghiệp của cả nước.

Vùng Đông Nam Bộ 59,01 nghìn ha (127 khu công nghiệp), tăng 24,77 nghìn ha so với năm 2020, chiếm 28,67% diện tích đất khu công nghiệp của cả nước.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long diện tích 27,74 nghìn ha (103 khu công nghiệp), tăng 14,98 nghìn ha so với năm 2020, chiếm 13,48% diện tích đất khu công nghiệp của cả nước.

Theo cafef

0/5 (0 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất