Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 12.5 cập nhật 01:02

Ngày đăng: 12-05-2024
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 12.5 cập nhật 01:02

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 12.5 cập nhật 01:02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 12.5

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 12/05/2024 cập nhật 01:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực

Đơn vị: đồng/chỉ Mua Bán
DOJI HN 8,770,000240k 8,920,000220k
DOJI SG 8,770,000240k 8,920,000220k
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99% 7,300,000 7,500,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Nữ trang 24K 99,99% 7,475,000 7,575,000
Phú Qúy SJC 8,730,000270k 9,010,000170k
PNJ TP.HCM 7,490,000 7,670,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
SJC Biên Hòa 8,460,000 8,680,000
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 10K 2,924,100 3,174,100
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 14K 4,181,700 4,431,700
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM 18K 5,446,800 5,696,800
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
TPHCM SJC 1C 2C 5C 7,485,000 7,655,000
0/5 (0 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất