Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 3/9/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 6/7 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,785,000 6,847,000
06-07-2022 6,785,000 35k 6,847,000 35k
05-07-2022 6,820,000 10k 6,882,000 10k
04-07-2022 6,810,000 10k 6,872,000 10k
03-07-2022 6,820,000 6,882,000
02-07-2022 6,820,000 5k 6,882,000 5k
01-07-2022 6,815,000 15k 6,877,000 15k
30-06-2022 6,830,000 10k 6,892,000
29-06-2022 6,820,000 15k 6,892,000 15k
28-06-2022 6,805,000 15k 6,877,000 15k
27-06-2022 6,790,000 5k 6,862,000 5k
26-06-2022 6,785,000 6,867,000
25-06-2022 6,785,000 5k 6,867,000 5k
24-06-2022 6,780,000 10k 6,862,000 10k
23-06-2022 6,790,000 15k 6,872,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,785,000 6,845,000
06-07-2022 6,785,000 35k 6,845,000 35k
05-07-2022 6,820,000 10k 6,880,000 10k
04-07-2022 6,810,000 10k 6,870,000 10k
03-07-2022 6,820,000 6,880,000
02-07-2022 6,820,000 5k 6,880,000 5k
01-07-2022 6,815,000 15k 6,875,000 15k
30-06-2022 6,830,000 10k 6,890,000
29-06-2022 6,820,000 15k 6,890,000 15k
28-06-2022 6,805,000 15k 6,875,000 15k
27-06-2022 6,790,000 5k 6,860,000 5k
26-06-2022 6,785,000 6,865,000
25-06-2022 6,785,000 5k 6,865,000 5k
24-06-2022 6,780,000 10k 6,860,000 10k
23-06-2022 6,790,000 15k 6,870,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,785,000 30k 6,840,000 30k
06-07-2022 6,815,000 5k 6,870,000 5k
05-07-2022 6,820,000 6,875,000 5k
04-07-2022 6,820,000 6,880,000
03-07-2022 6,820,000 5k 6,880,000 8k
02-07-2022 6,815,000 5k 6,872,000 13k
01-07-2022 6,820,000 7k 6,885,000 7k
30-06-2022 6,813,000 8k 6,878,000 8k
29-06-2022 6,805,000 10k 6,870,000 10k
28-06-2022 6,795,000 10k 6,860,000 5k
27-06-2022 6,785,000 6,855,000
26-06-2022 6,785,000 6,855,000
25-06-2022 6,785,000 6,855,000 5k
24-06-2022 6,785,000 5k 6,860,000 5k
23-06-2022 6,780,000 10k 6,855,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,785,000 6,847,000
06-07-2022 6,785,000 35k 6,847,000 35k
05-07-2022 6,820,000 10k 6,882,000 10k
04-07-2022 6,810,000 10k 6,872,000 10k
03-07-2022 6,820,000 6,882,000
02-07-2022 6,820,000 5k 6,882,000 5k
01-07-2022 6,815,000 15k 6,877,000 15k
30-06-2022 6,830,000 10k 6,892,000
29-06-2022 6,820,000 15k 6,892,000 15k
28-06-2022 6,805,000 15k 6,877,000 15k
27-06-2022 6,790,000 5k 6,862,000 5k
26-06-2022 6,785,000 6,867,000
25-06-2022 6,785,000 5k 6,867,000 5k
24-06-2022 6,780,000 10k 6,862,000 10k
23-06-2022 6,790,000 15k 6,872,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
07-07-2022 5,230,000 65k 5,340,000 65k
06-07-2022 5,295,000 5k 5,405,000 5k
05-07-2022 5,290,000 15k 5,400,000 15k
04-07-2022 5,305,000 5,415,000
03-07-2022 5,305,000 15k 5,415,000 15k
02-07-2022 5,290,000 50k 5,400,000 50k
01-07-2022 5,340,000 5,450,000
30-06-2022 5,340,000 10k 5,450,000 10k
29-06-2022 5,350,000 20k 5,460,000 20k
28-06-2022 5,370,000 10k 5,480,000 10k
27-06-2022 5,360,000 5,470,000
26-06-2022 5,360,000 5,470,000
25-06-2022 5,360,000 10k 5,470,000 10k
24-06-2022 5,370,000 10k 5,480,000 10k
23-06-2022 5,360,000 20k 5,470,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,780,000 35k 6,840,000 35k
06-07-2022 6,815,000 6,875,000
05-07-2022 6,815,000 5k 6,875,000 5k
04-07-2022 6,820,000 5k 6,880,000
03-07-2022 6,815,000 5k 6,880,000 10k
02-07-2022 6,810,000 5k 6,870,000 15k
01-07-2022 6,815,000 5k 6,885,000 5k
30-06-2022 6,810,000 15k 6,880,000 15k
29-06-2022 6,795,000 10k 6,865,000
28-06-2022 6,785,000 5k 6,865,000 10k
27-06-2022 6,780,000 6,855,000
26-06-2022 6,780,000 6,855,000
25-06-2022 6,780,000 6,855,000 5k
24-06-2022 6,780,000 6,860,000 5k
23-06-2022 6,780,000 5k 6,855,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,780,000 35k 6,840,000 35k
06-07-2022 6,815,000 5k 6,875,000 5k
05-07-2022 6,810,000 5k 6,870,000 5k
04-07-2022 6,815,000 6,875,000
03-07-2022 6,815,000 5k 6,875,000 5k
02-07-2022 6,810,000 5k 6,870,000 15k
01-07-2022 6,815,000 5k 6,885,000 5k
30-06-2022 6,810,000 15k 6,880,000 15k
29-06-2022 6,795,000 10k 6,865,000 5k
28-06-2022 6,785,000 10k 6,860,000 5k
27-06-2022 6,775,000 6,855,000
26-06-2022 6,775,000 6,855,000
25-06-2022 6,775,000 6,855,000
24-06-2022 6,775,000 5k 6,855,000 5k
23-06-2022 6,770,000 10k 6,850,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 6/7/2022 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
07-07-2022 6,795,000 25k 6,857,000 25k
06-07-2022 6,820,000 10k 6,882,000 10k
05-07-2022 6,810,000 5k 6,872,000 5k
04-07-2022 6,815,000 6,877,000
03-07-2022 6,815,000 6,877,000
02-07-2022 6,815,000 15k 6,877,000 15k
01-07-2022 6,830,000 10k 6,892,000
30-06-2022 6,820,000 20k 6,892,000 20k
29-06-2022 6,800,000 10k 6,872,000 10k
28-06-2022 6,790,000 10k 6,862,000
27-06-2022 6,780,000 6,862,000
26-06-2022 6,780,000 6,862,000
25-06-2022 6,780,000 10k 6,862,000 10k
24-06-2022 6,790,000 15k 6,872,000 15k
23-06-2022 6,775,000 10k 6,857,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất