Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 3/9/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 21/6 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,775,000 10k 6,857,000 10k
21-06-2022 6,785,000 6,867,000
20-06-2022 6,785,000 6,867,000
19-06-2022 6,785,000 6,867,000
18-06-2022 6,785,000 10k 6,867,000 10k
17-06-2022 6,795,000 15k 6,877,000 15k
16-06-2022 6,780,000 15k 6,862,000 15k
15-06-2022 6,765,000 5k 6,847,000 5k
14-06-2022 6,760,000 15k 6,842,000 25k
13-06-2022 6,775,000 100k 6,867,000 100k
12-06-2022 6,875,000 6,967,000
11-06-2022 6,875,000 20k 6,967,000 20k
10-06-2022 6,855,000 25k 6,947,000 25k
09-06-2022 6,880,000 10k 6,972,000 10k
08-06-2022 6,870,000 6,962,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,775,000 10k 6,855,000 10k
21-06-2022 6,785,000 6,865,000
20-06-2022 6,785,000 6,865,000
19-06-2022 6,785,000 6,865,000
18-06-2022 6,785,000 10k 6,865,000 10k
17-06-2022 6,795,000 15k 6,875,000 15k
16-06-2022 6,780,000 15k 6,860,000 15k
15-06-2022 6,765,000 5k 6,845,000 5k
14-06-2022 6,760,000 15k 6,840,000 25k
13-06-2022 6,775,000 100k 6,865,000 100k
12-06-2022 6,875,000 6,965,000
11-06-2022 6,875,000 20k 6,965,000 20k
10-06-2022 6,855,000 25k 6,945,000 25k
09-06-2022 6,880,000 10k 6,970,000 10k
08-06-2022 6,870,000 6,960,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,790,000 5k 6,865,000
21-06-2022 6,785,000 6,865,000 5k
20-06-2022 6,785,000 6,860,000
19-06-2022 6,785,000 10k 6,860,000 10k
18-06-2022 6,795,000 20k 6,870,000 20k
17-06-2022 6,775,000 20k 6,850,000 15k
16-06-2022 6,755,000 10k 6,835,000 10k
15-06-2022 6,745,000 20k 6,825,000 20k
14-06-2022 6,765,000 100k 6,845,000 105k
13-06-2022 6,865,000 10k 6,950,000 5k
12-06-2022 6,875,000 20k 6,955,000 15k
11-06-2022 6,855,000 25k 6,940,000 20k
10-06-2022 6,880,000 5k 6,960,000 5k
09-06-2022 6,875,000 5k 6,955,000 5k
08-06-2022 6,870,000 6,950,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,775,000 10k 6,857,000 10k
21-06-2022 6,785,000 6,867,000
20-06-2022 6,785,000 6,867,000
19-06-2022 6,785,000 6,867,000
18-06-2022 6,785,000 10k 6,867,000 10k
17-06-2022 6,795,000 15k 6,877,000 15k
16-06-2022 6,780,000 15k 6,862,000 15k
15-06-2022 6,765,000 5k 6,847,000 5k
14-06-2022 6,760,000 15k 6,842,000 25k
13-06-2022 6,775,000 100k 6,867,000 100k
12-06-2022 6,875,000 6,967,000
11-06-2022 6,875,000 20k 6,967,000 20k
10-06-2022 6,855,000 25k 6,947,000 25k
09-06-2022 6,880,000 10k 6,972,000 10k
08-06-2022 6,870,000 6,962,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
22-06-2022 5,380,000 10k 5,490,000 10k
21-06-2022 5,390,000 5,500,000
20-06-2022 5,390,000 5,500,000
19-06-2022 5,390,000 5,500,000
18-06-2022 5,390,000 20k 5,500,000 20k
17-06-2022 5,370,000 20k 5,480,000 20k
16-06-2022 5,350,000 20k 5,460,000 20k
15-06-2022 5,370,000 30k 5,480,000 30k
14-06-2022 5,400,000 10k 5,510,000 10k
13-06-2022 5,410,000 5,520,000
12-06-2022 5,410,000 40k 5,520,000 40k
11-06-2022 5,370,000 10k 5,480,000 10k
10-06-2022 5,380,000 5,490,000
09-06-2022 5,380,000 10k 5,490,000 10k
08-06-2022 5,370,000 20k 5,480,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,775,000 5k 6,865,000
21-06-2022 6,780,000 10k 6,865,000
20-06-2022 6,790,000 6,865,000
19-06-2022 6,790,000 6,865,000 5k
18-06-2022 6,790,000 25k 6,870,000 25k
17-06-2022 6,765,000 15k 6,845,000 15k
16-06-2022 6,750,000 60k 6,830,000 50k
15-06-2022 6,690,000 60k 6,780,000 70k
14-06-2022 6,750,000 120k 6,850,000 110k
13-06-2022 6,870,000 6,960,000
12-06-2022 6,870,000 5k 6,960,000 15k
11-06-2022 6,865,000 25k 6,945,000 15k
10-06-2022 6,890,000 6,960,000
09-06-2022 6,890,000 10k 6,960,000 10k
08-06-2022 6,880,000 20k 6,950,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,780,000 6,860,000 4k
21-06-2022 6,780,000 6,864,000 1k
20-06-2022 6,780,000 6,865,000
19-06-2022 6,780,000 10k 6,865,000 5k
18-06-2022 6,790,000 25k 6,870,000 25k
17-06-2022 6,765,000 15k 6,845,000 15k
16-06-2022 6,750,000 60k 6,830,000 50k
15-06-2022 6,690,000 60k 6,780,000 60k
14-06-2022 6,750,000 105k 6,840,000 115k
13-06-2022 6,855,000 6,955,000
12-06-2022 6,855,000 6,955,000 15k
11-06-2022 6,855,000 25k 6,940,000 20k
10-06-2022 6,880,000 15k 6,960,000 5k
09-06-2022 6,865,000 5k 6,955,000 5k
08-06-2022 6,860,000 6,950,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 21/6/2022 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
22-06-2022 6,785,000 6,867,000
21-06-2022 6,785,000 10k 6,867,000 10k
20-06-2022 6,795,000 6,877,000
19-06-2022 6,795,000 6,877,000
18-06-2022 6,795,000 15k 6,877,000 15k
17-06-2022 6,780,000 15k 6,862,000 15k
16-06-2022 6,765,000 5k 6,847,000 5k
15-06-2022 6,760,000 15k 6,842,000 25k
14-06-2022 6,775,000 80k 6,867,000 80k
13-06-2022 6,855,000 6,947,000
12-06-2022 6,855,000 6,947,000
11-06-2022 6,855,000 25k 6,947,000 25k
10-06-2022 6,880,000 10k 6,972,000 10k
09-06-2022 6,870,000 6,962,000
08-06-2022 6,870,000 10k 6,962,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất