Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 3/9/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 2/8 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,600,000 140k 6,702,000 140k
02-08-2022 6,740,000 60k 6,842,000 60k
01-08-2022 6,680,000 70k 6,782,000 70k
31-07-2022 6,610,000 6,712,000
30-07-2022 6,610,000 40k 6,712,000 40k
29-07-2022 6,570,000 70k 6,672,000 70k
28-07-2022 6,500,000 10k 6,602,000 10k
27-07-2022 6,510,000 10k 6,612,000 10k
26-07-2022 6,500,000 30k 6,602,000 50k
25-07-2022 6,530,000 60k 6,652,000 30k
24-07-2022 6,470,000 6,622,000
23-07-2022 6,470,000 20k 6,622,000 20k
22-07-2022 6,490,000 170k 6,642,000 120k
21-07-2022 6,320,000 150k 6,522,000 130k
20-07-2022 6,470,000 140k 6,652,000 120k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,600,000 140k 6,700,000 140k
02-08-2022 6,740,000 60k 6,840,000 60k
01-08-2022 6,680,000 70k 6,780,000 70k
31-07-2022 6,610,000 6,710,000
30-07-2022 6,610,000 40k 6,710,000 40k
29-07-2022 6,570,000 70k 6,670,000 70k
28-07-2022 6,500,000 10k 6,600,000 10k
27-07-2022 6,510,000 10k 6,610,000 10k
26-07-2022 6,500,000 30k 6,600,000 50k
25-07-2022 6,530,000 60k 6,650,000 30k
24-07-2022 6,470,000 6,620,000
23-07-2022 6,470,000 20k 6,620,000 20k
22-07-2022 6,490,000 170k 6,640,000 120k
21-07-2022 6,320,000 150k 6,520,000 130k
20-07-2022 6,470,000 140k 6,650,000 120k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,740,000 50k 6,840,000 50k
02-08-2022 6,690,000 80k 6,790,000 80k
01-08-2022 6,610,000 6,710,000
31-07-2022 6,610,000 40k 6,710,000 40k
30-07-2022 6,570,000 70k 6,670,000 70k
29-07-2022 6,500,000 5k 6,600,000 5k
28-07-2022 6,505,000 5k 6,605,000 5k
27-07-2022 6,500,000 20k 6,600,000 40k
26-07-2022 6,520,000 50k 6,640,000 20k
25-07-2022 6,470,000 6,620,000
24-07-2022 6,470,000 6,620,000 20k
23-07-2022 6,470,000 140k 6,640,000 120k
22-07-2022 6,330,000 90k 6,520,000 100k
21-07-2022 6,420,000 120k 6,620,000 130k
20-07-2022 6,300,000 50k 6,490,000 60k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,600,000 140k 6,702,000 140k
02-08-2022 6,740,000 60k 6,842,000 60k
01-08-2022 6,680,000 70k 6,782,000 70k
31-07-2022 6,610,000 6,712,000
30-07-2022 6,610,000 40k 6,712,000 40k
29-07-2022 6,570,000 70k 6,672,000 70k
28-07-2022 6,500,000 10k 6,602,000 10k
27-07-2022 6,510,000 10k 6,612,000 10k
26-07-2022 6,500,000 30k 6,602,000 50k
25-07-2022 6,530,000 60k 6,652,000 30k
24-07-2022 6,470,000 6,622,000
23-07-2022 6,470,000 20k 6,622,000 20k
22-07-2022 6,490,000 170k 6,642,000 120k
21-07-2022 6,320,000 150k 6,522,000 130k
20-07-2022 6,470,000 140k 6,652,000 120k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
03-08-2022 5,250,000 10k 5,360,000 10k
02-08-2022 5,240,000 20k 5,350,000 20k
01-08-2022 5,220,000 5,330,000
31-07-2022 5,220,000 10k 5,330,000 10k
30-07-2022 5,210,000 20k 5,320,000 20k
29-07-2022 5,190,000 20k 5,300,000 20k
28-07-2022 5,170,000 5k 5,280,000 5k
27-07-2022 5,175,000 5,285,000
26-07-2022 5,175,000 5k 5,285,000 5k
25-07-2022 5,170,000 5,280,000
24-07-2022 5,170,000 15k 5,280,000 15k
23-07-2022 5,155,000 35k 5,265,000 35k
22-07-2022 5,120,000 40k 5,230,000 40k
21-07-2022 5,160,000 20k 5,270,000 20k
20-07-2022 5,180,000 25k 5,290,000 25k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,735,000 50k 6,835,000 50k
02-08-2022 6,685,000 95k 6,785,000 95k
01-08-2022 6,590,000 6,690,000
31-07-2022 6,590,000 90k 6,690,000 90k
30-07-2022 6,500,000 140k 6,600,000 40k
29-07-2022 6,360,000 6,560,000
28-07-2022 6,360,000 6,560,000
27-07-2022 6,360,000 140k 6,560,000 70k
26-07-2022 6,500,000 60k 6,630,000 20k
25-07-2022 6,440,000 6,650,000
24-07-2022 6,440,000 40k 6,650,000 50k
23-07-2022 6,400,000 100k 6,600,000 80k
22-07-2022 6,300,000 100k 6,520,000 80k
21-07-2022 6,400,000 150k 6,600,000 50k
20-07-2022 6,250,000 50k 6,550,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,735,000 65k 6,835,000 65k
02-08-2022 6,670,000 90k 6,770,000 90k
01-08-2022 6,580,000 6,680,000
31-07-2022 6,580,000 90k 6,680,000 90k
30-07-2022 6,490,000 140k 6,590,000 40k
29-07-2022 6,350,000 20k 6,550,000 20k
28-07-2022 6,330,000 20k 6,530,000 20k
27-07-2022 6,350,000 150k 6,550,000 70k
26-07-2022 6,500,000 60k 6,620,000 20k
25-07-2022 6,440,000 6,640,000
24-07-2022 6,440,000 40k 6,640,000 40k
23-07-2022 6,400,000 100k 6,600,000 100k
22-07-2022 6,300,000 100k 6,500,000 80k
21-07-2022 6,400,000 150k 6,580,000 130k
20-07-2022 6,250,000 100k 6,450,000 100k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 2/8/2022 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
03-08-2022 6,740,000 60k 6,842,000 60k
02-08-2022 6,680,000 110k 6,782,000 110k
01-08-2022 6,570,000 6,672,000
31-07-2022 6,570,000 6,672,000
30-07-2022 6,570,000 70k 6,672,000 70k
29-07-2022 6,500,000 10k 6,602,000 10k
28-07-2022 6,510,000 10k 6,612,000 10k
27-07-2022 6,500,000 30k 6,602,000 50k
26-07-2022 6,530,000 40k 6,652,000 12k
25-07-2022 6,490,000 6,640,000
24-07-2022 6,490,000 6,640,000
23-07-2022 6,490,000 170k 6,640,000 120k
22-07-2022 6,320,000 120k 6,520,000 102k
21-07-2022 6,440,000 110k 6,622,000 92k
20-07-2022 6,330,000 20k 6,530,000 80k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất