Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 3/9/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 14/5 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
15-05-2022 6,850,000 6,952,000
14-05-2022 6,850,000 30k 6,952,000 30k
13-05-2022 6,880,000 90k 6,982,000 50k
12-05-2022 6,970,000 20k 7,032,000 10k
11-05-2022 6,950,000 5k 7,022,000 5k
10-05-2022 6,945,000 15k 7,017,000 15k
09-05-2022 6,960,000 15k 7,032,000 15k
08-05-2022 6,975,000 7,047,000
07-05-2022 6,975,000 7,047,000
06-05-2022 6,975,000 10k 7,047,000 10k
05-05-2022 6,965,000 25k 7,037,000 25k
04-05-2022 6,940,000 20k 7,012,000 15k
03-05-2022 6,920,000 45k 6,997,000 40k
02-05-2022 6,965,000 7,037,000
01-05-2022 6,965,000 7,037,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
15-05-2022 6,850,000 6,950,000
14-05-2022 6,850,000 30k 6,950,000 30k
13-05-2022 6,880,000 90k 6,980,000 50k
12-05-2022 6,970,000 20k 7,030,000 10k
11-05-2022 6,950,000 5k 7,020,000 5k
10-05-2022 6,945,000 15k 7,015,000 15k
09-05-2022 6,960,000 15k 7,030,000 15k
08-05-2022 6,975,000 7,045,000
07-05-2022 6,975,000 7,045,000
06-05-2022 6,975,000 10k 7,045,000 10k
05-05-2022 6,965,000 25k 7,035,000 25k
04-05-2022 6,940,000 20k 7,010,000 15k
03-05-2022 6,920,000 45k 6,995,000 40k
02-05-2022 6,965,000 7,035,000
01-05-2022 6,965,000 7,035,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
15-05-2022 6,865,000 25k 6,935,000 30k
14-05-2022 6,890,000 65k 6,965,000 50k
13-05-2022 6,955,000 10k 7,015,000 5k
12-05-2022 6,945,000 7,010,000 5k
11-05-2022 6,945,000 15k 7,005,000 20k
10-05-2022 6,960,000 10k 7,025,000 15k
09-05-2022 6,970,000 7,040,000
08-05-2022 6,970,000 5k 7,040,000
07-05-2022 6,975,000 5k 7,040,000 3k
06-05-2022 6,970,000 35k 7,037,000 32k
05-05-2022 6,935,000 10k 7,005,000 10k
04-05-2022 6,925,000 15k 6,995,000 15k
03-05-2022 6,940,000 5k 7,010,000 5k
02-05-2022 6,945,000 7,015,000
01-05-2022 6,945,000 15k 7,015,000 10k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
15-05-2022 6,850,000 6,952,000
14-05-2022 6,850,000 30k 6,952,000 30k
13-05-2022 6,880,000 90k 6,982,000 50k
12-05-2022 6,970,000 20k 7,032,000 10k
11-05-2022 6,950,000 5k 7,022,000 5k
10-05-2022 6,945,000 15k 7,017,000 15k
09-05-2022 6,960,000 15k 7,032,000 15k
08-05-2022 6,975,000 7,047,000
07-05-2022 6,975,000 7,047,000
06-05-2022 6,975,000 10k 7,047,000 10k
05-05-2022 6,965,000 25k 7,037,000 25k
04-05-2022 6,940,000 20k 7,012,000 15k
03-05-2022 6,920,000 45k 6,997,000 40k
02-05-2022 6,965,000 7,037,000
01-05-2022 6,965,000 7,037,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
15-05-2022 5,430,000 5,540,000
14-05-2022 5,430,000 30k 5,540,000 30k
13-05-2022 5,460,000 5,570,000
12-05-2022 5,460,000 5,570,000
11-05-2022 5,460,000 10k 5,570,000 5k
10-05-2022 5,470,000 15k 5,575,000 10k
09-05-2022 5,455,000 5,565,000
08-05-2022 5,455,000 5,565,000
07-05-2022 5,455,000 25k 5,565,000 25k
06-05-2022 5,480,000 20k 5,590,000 20k
05-05-2022 5,460,000 50k 5,570,000 50k
04-05-2022 5,510,000 5,620,000
03-05-2022 5,510,000 5,620,000
02-05-2022 5,510,000 5,620,000
01-05-2022 5,510,000 5,620,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
15-05-2022 6,870,000 10k 6,940,000 10k
14-05-2022 6,880,000 70k 6,950,000 70k
13-05-2022 6,950,000 10k 7,020,000 10k
12-05-2022 6,940,000 7,010,000
11-05-2022 6,940,000 30k 7,010,000 20k
10-05-2022 6,970,000 5k 7,030,000 5k
09-05-2022 6,975,000 5k 7,035,000 5k
08-05-2022 6,980,000 10k 7,040,000
07-05-2022 6,970,000 10k 7,040,000
06-05-2022 6,960,000 25k 7,040,000 35k
05-05-2022 6,935,000 7,005,000 10k
04-05-2022 6,935,000 15k 7,015,000 5k
03-05-2022 6,950,000 5k 7,020,000 5k
02-05-2022 6,955,000 7,025,000
01-05-2022 6,955,000 15k 7,025,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
15-05-2022 6,870,000 6,940,000
14-05-2022 6,870,000 90k 6,940,000 90k
13-05-2022 6,960,000 20k 7,030,000 20k
12-05-2022 6,940,000 10k 7,010,000 5k
11-05-2022 6,950,000 5k 7,005,000 15k
10-05-2022 6,955,000 5k 7,020,000 20k
09-05-2022 6,960,000 7,040,000
08-05-2022 6,960,000 5k 7,040,000 5k
07-05-2022 6,965,000 7,035,000
06-05-2022 6,965,000 35k 7,035,000 35k
05-05-2022 6,930,000 25k 7,000,000 25k
04-05-2022 6,955,000 7,025,000
03-05-2022 6,955,000 7,025,000
02-05-2022 6,955,000 7,025,000
01-05-2022 6,955,000 7,025,000 5k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
27-04-2022 6,900,000 14k 7,040,000 1k
26-04-2022 6,886,000 50k 7,039,000 41k
25-04-2022 6,936,000 7,080,000
24-04-2022 6,936,000 940k 7,080,000 10k
23-04-2022 5,996,000 910k 7,090,000 40k
22-04-2022 6,906,000 10k 7,050,000 10k
21-04-2022 6,916,000 70k 7,060,000 70k
20-04-2022 6,986,000 130k 7,130,000 140k
19-04-2022 6,856,000 66k 6,990,000 30k
18-04-2022 6,790,000 7,020,000
17-04-2022 6,790,000 7,020,000
16-04-2022 6,790,000 15k 7,020,000
15-04-2022 6,805,000 7,020,000
14-04-2022 6,805,000 7,020,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 14/5/2022 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
15-05-2022 0 0
14-05-2022 0 0
13-05-2022 0 0
12-05-2022 0 0
11-05-2022 0 0
10-05-2022 0 0
09-05-2022 0 0
08-05-2022 0 0
07-05-2022 0 0
06-05-2022 0 0
05-05-2022 0 0
04-05-2022 0 0
03-05-2022 0 0
02-05-2022 0 0
01-05-2022 0 0
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất