Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 cập nhật mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 cập nhật mới nhất, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 3/9/2020 mới nhất

Bảng giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay 12/1 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
13-01-2023 6,650,000 30k 6,732,000 30k
12-01-2023 6,620,000 5k 6,702,000 5k
11-01-2023 6,615,000 5k 6,697,000 5k
10-01-2023 6,610,000 10k 6,692,000 10k
09-01-2023 6,600,000 45k 6,682,000 45k
08-01-2023 6,645,000 6,727,000
07-01-2023 6,645,000 15k 6,727,000 15k
06-01-2023 6,630,000 10k 6,712,000 10k
05-01-2023 6,620,000 30k 6,702,000 30k
04-01-2023 6,650,000 20k 6,732,000 20k
03-01-2023 6,630,000 30k 6,712,000 10k
02-01-2023 6,600,000 6,702,000
01-01-2023 6,600,000 6,702,000
31-12-2022 6,600,000 10k 6,702,000 30k
30-12-2022 6,590,000 6,672,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
13-01-2023 6,650,000 30k 6,730,000 30k
12-01-2023 6,620,000 5k 6,700,000 5k
11-01-2023 6,615,000 5k 6,695,000 5k
10-01-2023 6,610,000 10k 6,690,000 10k
09-01-2023 6,600,000 45k 6,680,000 45k
08-01-2023 6,645,000 6,725,000
07-01-2023 6,645,000 15k 6,725,000 15k
06-01-2023 6,630,000 10k 6,710,000 10k
05-01-2023 6,620,000 30k 6,700,000 30k
04-01-2023 6,650,000 20k 6,730,000 20k
03-01-2023 6,630,000 30k 6,710,000 10k
02-01-2023 6,600,000 6,700,000
01-01-2023 6,600,000 6,700,000
31-12-2022 6,600,000 10k 6,700,000 30k
30-12-2022 6,590,000 6,670,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
13-01-2023 6,650,000 30k 6,732,000 30k
12-01-2023 6,620,000 5k 6,702,000 5k
11-01-2023 6,615,000 5k 6,697,000 5k
10-01-2023 6,610,000 10k 6,692,000 10k
09-01-2023 6,600,000 45k 6,682,000 45k
08-01-2023 6,645,000 6,727,000
07-01-2023 6,645,000 15k 6,727,000 15k
06-01-2023 6,630,000 10k 6,712,000 10k
05-01-2023 6,620,000 30k 6,702,000 30k
04-01-2023 6,650,000 20k 6,732,000 20k
03-01-2023 6,630,000 30k 6,712,000 10k
02-01-2023 6,600,000 6,702,000
01-01-2023 6,600,000 6,702,000
31-12-2022 6,600,000 10k 6,702,000 30k
30-12-2022 6,590,000 6,672,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 

Giá vàng 9999 hôm nay 12/1/2023 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
 
Theo dõi Fanpage để cập nhật tin mới nhất https://www.facebook.com/giavang.asia
5/5 (2 Reviews)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất